Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llais Un yn Llefain - Monologau Cyfoes Cymraeg
ISBN: 9780863817588 (0863817580)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Ian Rowlands Fformat: Clawr Meddal, 182x121 mm, 118 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad difyr o dair monolog gyfoes, sef addasiad Sharon Morgan o stori fer gan Simone de Beauvoir, a dwy fonolog wreiddiol, 'Sundance' gan Aled Jones Williams a 'Môr Tawel' gan Ian Rowlands, ynghyd â rhagymadrodd gwerthfawr gan Nic Ros a sylwadau'r tri actor a gyflwynodd y monologau ar lwyfan gyntaf.

An entertaining collection of three contemporary monologues, being Sharon Morgan's adaptation of a short story by Simone de Beauvoir, and two original monologues by Aled Jones Williams and Ian Rowlands, with a valuable introduction by Nic Ros and comments by the three actors who first presented the monologues on stage.
Mae Llais Un yn Llefain yn cynnig digon i gnoi cil arno: yn ogystal â thair drama ceir ynddi gyflwyniad y golygydd (un o’r dramodwyr), Ian Rowlands, rhagymadrodd gan Nic Ros a chyflwyniadau gan y tri actor a berfformiodd gynhyrchiadau cyntaf y tair drama.

Mae’r gyfrol hon yn dwyn i gof yr hen drafodaeth: ai ffurf ar lenyddiaeth yw drama brintiedig ynteu gwaith anorffenedig y mae’n rhaid ei gwblhau gan weledigaeth artistiaid llwyfan? I ba raddau mae’r dramâu hyn yn llwyddo, felly, fel gweithiau llenyddol ac fel sgriptiau i’w datblygu gan artistiaid eraill?

Mae’r tair drama, er yn fonologau, yn wahanol iawn eu harddull a’u hapêl. Mae Sundance, gan Aled Jones Williams, yn darllen yn gyffrous ac yn bleserus o rwydd – er gwaethaf cymhlethdodau emosiynol y cymeriad. Hawdd yw adnabod y cymeriad, a’i seicoleg wrth iddo ein tywys drwy ribidirês o atgofion ac emosiynau. Mae’n gymeriad pathetig sy’n cael ei ddyrchafu, drwy gydymdeimlad yr awdur, i lefel arwrol – neu wrth-arwrol. Mae arddull y geiriau, y gwibio parhaus rhwng y presennol a’r gorffennol, a’r cyfeiriadau at ffilmiau cowboi yn sicrhau amrywiaeth yn ein hymateb, a rhythm prysur sy’n ein hannog i ddarllen ymlaen. Gellir dychmygu, er nad yw’n ddrama hawdd ei pherfformio, iddi roi llawer o foddhad i unrhyw actor. Camp Sundance yw iddi lwyddo ar lefel benodol – Cymru troad y ganrif – ac fel sylw ehangach ar sefyllfa druenus dynoliaeth.

Mae gan Gobeithion Gorffwyll, gan Sharon Morgan, yr un fath o apêl ddeublyg. Addasiad ydyw o stori fer gan Simone de Beauvoir. Mae rhythmau stacato llawer o’r cymalau byrion yn adlewyrchu ing Muriel – y fenyw sydd yn ceisio ac yn gwrthod ymadael â’i sefyllfa a’i gorffennol. Addasiad yn hytrach na chyfieithiad ydyw, ac wrth ei haddasu mae’r awdures wedi adleoli’r stori o ran amser a lle. Mae hon yn ddrama llawer mwy cymhleth i’w darllen – ac mae hynny'n ddealladwy wrth gofio i Sharon Morgan ysgrifennu’r ddrama iddi hi ei hun ei pherfformio – ond er yn gymhleth mae’n ddrama bwerus ar bapur – ac, fe dybiaf, yn fwy pwerus o gael ei llwyfannu.

Ysgrifennwyd Môr Tawel gan Ian Rowlands ar ffurf cyfres o atgofion a sylwadau mewn neges gan forwr y G19 i gydwladwr yn ôl yng Nghymru. Areithiau hir, troellog ac addurnedig a geir yma sydd yn elwa, yn ddi-os, o grefft actor da i’w codi’n fyw a’u chwistrellu â rhywfaint o realaeth.

Mae teitl rhagymadrodd Nic Ros – Siarad â’u Hunain yn crynhoi penbleth unrhyw actor wrth iddo ef neu wrth iddi hi orfodi’i hun i weithio heb y ‘prop’ mwyaf gwerthfawr – sef actor neu actores arall – a throedio’r llwyfan ar ei ben neu ar ei phen ei hun. Er nad oes rhaid cytuno â’i honiad fod y dramâu hyn yn fwy heriol na mathau eraill o fonologau (gwn yn sicr y bydd nifer o actorion yn anghytuno’n llwyr ag ef!), mae’n rhagymadrodd gwerthfawr – gresyn ei fod mor fyr.

Dyma gyfrol ddefnyddiol mewn sawl ffordd – i fyfyrwyr, i ddarllenwyr ac i artistiaid llwyfan. Ar ddiwedd ei rhagymadrodd hithau i Gobeithion Gorffwyll mae Sharon Morgan yn ‘... gobeithio y gwnaiff rhyw actores orffwyll arall ei pherfformio yn y dyfodol...’. Ewch ati.

Jeremy Turner

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Mewn Limbo
Gwyneth Glyn
£2.95
 
Prynwch
Chwe Drama Fer
Emyr Edwards
£7.95
 
Prynwch
Siwan a Cherddi Eraill
Saunders Lewis
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch