Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
X
Geraint Lewis
ISBN: 9780863817724 (0863817726)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 234 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Gorffennaf 2002
Nofel ddifyr a hynod wreiddiol yn dilyn ymchwil sbermyn am oroesiad wrth iddo fynd ar daith anturus i blannu ei had yn yr wy, wedi ei osod yng nghyd-destun yr awydd i oroesi a amlygwyd gan yr ymgyrch dros Ddatganoli yng Nghymru.

An entertaining and highly original novel following the quest of a sperm for survival as it goes on an adventurous journey to plant his seed in the egg, placed in the context of the desire for survival revealed by the Devolution campaign in Wales.
– Am beth mae’r llyfr yna ti’n ei ddarllen?
Bollocks.

Na, nid beirniadaeth, ond disgrifiad o destun a milieu nofel gyntaf Geraint Lewis. A’r peth cyntaf sy angen ei wneud, rwy’n credu, yw nodi edmygedd o awdur sy’n fodlon lleoli’i waith mewn cyd-destun sydd yn benthyg ei hun mor rhwydd i feirniadaethau adolygwyr diddychymyg!

Ond os mai diddychymyg fyddai i adolygydd ddisgrifio’r nofel fel ‘bollocks’, yna go brin y gellid cyhuddo’r awdur o rannu’r bai hwnnw. Mae’r nofel yn personoli sbermyn a’i fyd, yng ngheilliau darlithydd prifysgol o’r enw Iwan Morgan. O’r fan honno rydyn ni’n cael ein harwain trwy amrywiol diwbiau’r cyrff gwrywaidd a benywaidd ar daith hynod i ffrwythloni wy a chreu bywyd newydd. Ac os nad yw hynny yn ffrwyth dychymyg byw, dwy’ ddim yn gwybod beth sydd.

Mae hi’n eitha stori. Y stori fwyaf un, wrth gwrs. Bywyd, marwolaeth a’r ymchwil am ystyr – oll wedi’u pacio’n daclus i un gaill. Tipyn o gamp. Ac i fi, un o’r pethau mwyaf diddorol am ddarllen y nofel hon oedd gweld dau ‘fyd’ yn chwarae yn erbyn ei gilydd: y corfforol, mecanyddol, y broses amrwd o greu bywyd, wedi’i blethu’n dynn â thaith fetaffisegol, ontolegol, fel yn Taith y Pererin Bunyan, neu Lord of the Rings Tolkien (The Fellowship of the Sperm, fel petai).

Ond er sôn am y themâu trymion hyn, cryfder mawr y nofel yw’r hiwmor sy’n rhedeg trwyddi. Ac er bod Geraint Lewis yn amlwg wedi treulio llawer iawn o amser yn ystyried ei gorff ei hun, mae’n debyg, a chyrff yn gyffredinol, ac er ei fod e’n adrodd stori hollol ddifrifol, mae’n beth da nad yw e wedi anghofio mai am geilliau mae e’n ’sgrifennu, a bod y rheini yn amlach na pheidio yn destun jôcs. Mae e’n sôn am y ‘pwrs cyhoeddus’, er enghraifft, wrth ddisgrifio cymdeithas y sberm, ac mae un o’r penbyliaid hyd yn oed yn dweud ‘bollocks’ mewn anghrediniaeth. Byd hunangyfeiriadol go iawn.

Doedd hi ddim bob amser yn hawdd darllen y nofel hon. Mae yna dipyn o derminoleg bywydegol drwyddi, ac os nad ydych chi wedi astudio’r pwnc hwnnw ers cyfnod yr ysgol (heb sôn am ei astudio yn Gymraeg), fe allai hynny fod yn rhwystr i lif y stori. Roeddwn i’n fy nghael fy hun yn prysuro heibio i’r darnau hynny wrth i’r llyfr fynd yn ei flaen, gan ganolbwyntio yn hytrach ar y cymeriadau. Ond mae’r stori yn gafael, ac mae hi’n werth dyfalbarhau.

Ac ar wahân i hynny, ambell feirniadaeth yn unig sydd gen i o X. Mae hi’n rhy hir, rwy’n credu – 234 o dudalennau – a byddai torri ychydig bach, a phrysuro’r stori i’w therfyn wedi ei gwneud hi’n fwy darllenadwy. Hefyd, doeddwn i ddim yn or-hoff o’r ymgais, tua’r diwedd yn arbennig, i geisio gosod rhyw fath o foeswers am hunaniaeth a diwylliant Cymraeg ar y stori (mae’r nofel yn dod i’w huchafbwynt ar noson y refferendwm ar ddatganoli ym 1997). Mae’r ddadl am enynnau a natur yn erbyn dylanwadau a chymdeithas yn hynod ddiddorol, wrth gwrs, ond yn y cyd-destun hwn teimlai fel pregeth, a’r awdur yn mynd ati’n rhy fwriadol i yrru’r maen i’r wal. Ar ôl darllen cannoedd o dudalennau am sberm yn siarad, roedd suspension of disbelief yn un peth, ond doedd fy meddwl i ddim yn fodlon mynd mor bell â chredu y byddai’r sberm yn gallu dyfynnu o’r Gododdin hefyd!

Ond rwy’ am orffen lle y dechreuais i: bollocks. Fel disgrifiad un gair o fyd y nofel, a’i thestun, mae e’n hollol addas. Ond fel disgrifiad adolygydd, mae e’n bell ohoni. Mae yna ddigon yn y nofel hon i danio a chadw’r diddordeb – o ddechrau’r daith reit i’r diwedd orgasmig.

Owen Martell

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Straeon Bob Lliw
Eleri Llewelyn Morris
£4.99
 
Prynwch
Oni Bai
Eigra Lewis Roberts
£6.99
 
Prynwch
Naw Mis a Mwy
Gwion Hallam
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch