Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cwmtec
Gareth Miles
ISBN: 9780863817731 (0863817734)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 184x120 mm, 152 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Awst 2002
Nofel ddifyr am dditectif preifat sy'n dioddef o straeon difrifol yn dilyn cyfnod fel milwr yng Ngogledd Iwerddon.

An entertaining novel about a private detective suffering from post-traumatic stress disorder due to serving as a soldier in Northern Ireland.
Llun o ddyn yn cerdded i lawr canol y lôn ar un o’r strydoedd diddiwedd hynny sy’n nodweddiadol o gymoedd y de yw llun y clawr. Yn ôl y broliant, hanes Cymro ifanc a ddadrithiwyd gan ei brofiadau dirdynnol tra oedd yn filwr yng Ngogledd Iwerddon a geir o fewn y cloriau.

Digon teg. Yng Nghwm Rhondda y mae Dewi’n gweithio fel Ymchwilydd Annibynnol – ditectif preifat i chi a fi! – ac mae arswyd yr atgofion sy’n britho ei holl fod yn brigo i’r wyneb ar adegau tyngedfennol yn rhediad y brif stori.

Yr hyn nad oeddwn yn ei ddisgwyl o naws, delwedd a geiriau’r clawr oedd y talpiau anferth o ddychan a direidi sydd yma. Cnewyllyn y nofel yw clamp o stori ddifyr am Dewi’n ailafael yn ei fywyd ar ôl gadael y fyddin, a’r tor-priodas a dilynodd hynny. Symuda i’r Rhondda i fyw, ac â i’r afael – yn llythrennol felly yn y diwedd – â dau o bwysigion parchus dosbarth canol Cymraeg Caerdydd sy’n cael affair a chaiff gariad newydd. Mae’r golygfeydd gyda Marged a Huw yn wirioneddol ddoniol. Romp go-iawn, gydag ysgrifennu disgrifiadol dirodres sy’n dod â phob osgo a blerwch yn fyw yn nychymyg y darllenydd.

Ond ac eithrio Dewi ei hun, ei fam a Dei, stereoteipiau digon arwynebol yw’r cymeriadau. Dyw Marged, er enghraifft, fawr amgenach nag ymgnawdoliad arall o’r enwog Mrs Cyncoed-Jones, ac ar wahân i fod yn hynaws a hardd ac yn Gymraes go lew, braidd yn ddi-liw i mi oedd Olwen hefyd fel gwrthrych serch yr hen Ddewi druan.

Mae hyn rywsut yn anghymarus â dwyster ysgytwol yr euogrwydd sy’n cnoi Dewi ac â’r themâu astrus sy’n nadreddu drwy’r cyfan. Dim ond ar ddiwedd y nofel y datgelir llawer o orffennol Dewi, a chaiff sawl ergyd ei tharo ynglŷn â natur perthyn, Cymreictod a dylanwad Prydeindod arnom er ein gwaetha’.

Mae’r dychanwr yn Gareth Miles fel petai benben â’r llenor ynddo. Rhoddodd adeiladwaith twyllodrus o soffistigedig iddo’i hun i weithio o’i mewn. Mewn Rhagair ffug ar y dechrau, sef y bennod gyntaf, mewn gwirionedd, mae’r 'awdur' yn honni mai’r hyn a adroddwyd ar dâp gan Dewi ei hun yw corff y nofel. Un o ganlyniadau hyn yw peth wmbreth o gyfieithu termau ac ymadroddion à la enwau lleoedd ac ati ar Radio Cymru, fel petai’r 'awdur' fel golygydd y tâp wedi methu penderfynu ai gloywi’r Gymraeg oedd orau neu bod yn driw i’r llefaru gwreiddiol.

Canlyniad arall yw’r arwynebedd a’r rhuthr. Gallasai’r nofel hon fod wedi bod ddwywaith yr hyd ydyw ac ni fyddwn i wedi blino arni. Mae cymhlethdod anghenion gwahanol Dewi a Heulwen o fewn eu priodas a pherthynas Dewi â’i blant yn ffactorau y dylid fod wedi ymhelaethu arnynt. Byddai dod i adnabod y dylanwadau hyn arno a’u deall wedi gwneud inni ddeall Dewi yn well yn ei gellwair a’i wewyr.

Petai’r 'awdur' wedi dewis adrodd yr hanes ei hun, yn hytrach na gadael i Dewi siarad trosto’i hun, byddai yma fwy o dreiddgarwch, efallai. Wedi’r cwbl, nid deiliad stori yw’r un gorau i’w hadrodd bob tro. Dyna pam fod yna ffasiwn bethau ag awduron.

Aled Islwyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Carreg Gwalch Best Walks: ...
 
£8.00
 
Prynwch
Cyfres y Cymoedd: Llynfi ...
Hywel Teifi Edwards
£14.95
 
Prynwch
Gerald of Wales - A Voice ...
Robert Bartlett
£12.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Heddiw, Ddoe a Gŵyl Ddewi
 
£6.95
 
Prynwch
Saesneg
No Regrets - Welsh ...
Matthew Southcombe
£13.99
 
Prynwch
Plant
Llyfr Adar Mawr y Plant
Onwy Gower
£7.99
 
Prynwch