Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cri o'r Gorffennol
Kathryn Willett
ISBN: 9780863817755 (0863817750)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Darluniwyd gan Dylan WilliamsAddaswyd/Cyfieithwyd gan Eirian Youngman.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 181x124 mm, 104 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.99   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Addasiad Cymraeg o nofel ddifyr am frawd a chwaer o'r presennol yn ceisio canfod tystiolaeth i adfer enw da glöwr o'r gorffennol a garcharwyd ar gam; i ddarllenwyr 7-10 oed. 6 llun du-a-gwyn.

A Welsh adaptation of an entertaining novel about a brother and sister from the present who attempt to clear the name of a wrongfully-jailed miner from the past; for 7-11 year old readers. 6 black-and-white illustrations.
Nofel ydi hon ar gyfer plant tua 9 –12 oed. Mae hi wedi ei lleoli yn Llundain ac yn Nghaerffili yn ne Cymru, ac mae hynny ynddo’i hun yn mynd i sicrhau croeso iddi mewn aml gartref ac ysgol.

Mae’r nofel yn dilyn y patrwm naid amser, a fu mor boblogaidd yn llenyddiaeth Lloegr a Chymru drwy’r wyth degau a’r naw degau, ond sy’n dechrau pylu o ran ei apêl erbyn hyn. Ta waeth, defnyddir y ddyfais yn ddigon effeithiol yma i gyflwyno stori hanesyddol ddifyr a hawdd ei darllen.

Addasiad ydyw o nofel Saesneg, ac mor agos i ysgrifennu fformiwla fel y byddai wedi bod llawn cyn hawsed cynllunio stori debyg a chomisiynu awdur Cymraeg i’w hysgrifennu o’i ben a’i bastwn. Ar ôl dweud hynny, mae’r addasiad yn darllen yn eithaf da, ar wahân i ambell lithriad: un o’r rhai gwaethaf gen i oedd “y medal”. Ac ambell dro roeddwn i’n cael y teimlad fod Dafydd a Megan, brawd a chwaer, a’r ddau brif gymeriad yn y stori, yn blant braidd rhy dda er lles y stori.

Meinir Pierce Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Gwenno o Dinbych i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Roedd y llyfr yn un gwahanol i'r rhai dwi wedi eu darllen o'r blaen! Fy hoff gymeriad oedd Taid oherwydd roedd ganddo storiau i'w hadrodd i Dafydd a Megan. Doeddwn i ddim wir yn hoffi'r lluniau."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
U2 TAG Bioleg (BY4 a ...
Gareth Rowlands
£8.00
 
Prynwch
Cyfres Straeon Plant ...
Myrddin ap Dafydd
£20.00
 
Prynwch
Llyfrau Tymhorau: Eira'r Gaeaf
Angharad Tomos
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch