Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Trôns
Dafydd Meirion
ISBN: 9780863817786 (0863817785)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x125 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Hydref 2002
Nofel ddirgelwch ddoniol a byrlymus am aelod o'r heddlu sydd wedi'i atal o'i waith yn ceisio datrys dirgelwch llofruddiaeth trwy ddulliau anghonfensiynol, yn cynnwys iaith gref a delweddau erotig.

A humorous and fast-moving crime novel about a suspended police officer who tries to solve a murder using unconventional schemes, with strong language and erotic images.
Dychmygwch gyfuniad o Agatha Christie ar sbîd ac un o storïau mwyaf di-chwaeth y cylchgrawn Viz, a dyna i chi syniad o natur y nofel Trôns gan Dafydd Mei. Yn nhraddodiad gorau (neu waethaf) Pî-Âr, nofel flaenorol yr awdur, mae Trôns eto yn crafu’r gwaelodion, a hynny weithiau yn llythrennol.

Mae’r stori, sydd ond yn eilbeth i’r nofel, yn troi o gwmpas darganfyddiad corff un o bileri’r gymdeithas, sef Lady Margaret Gwynne, Plas y Deryn, yn gorwedd yn noeth gyda thrôns sidan, Eidalaidd, wedi’i stwffio i’w cheg. Am weddill y nofel mae’r Sarjiant Dic Huws, neu Dic Bonc, Arfon CID, yn ceisio dal y llofrudd. Mae yno ddigon o syspects – Derfel Dafydd, y cyflwynydd teledu; Deiniol Jones, aelod o’r Cynulliad; Reginald Puw, twrne a mêsyn, a Marco’r Eidalwr. Yn cysylltu’r pedwar y mae’r ffaith iddynt oll gael hanci-panci gyda’r ymadawedig. Pwy yw’r llofrudd? Pwy sy’n becso? Esgus llwyr yw’r nofel i ymarfer diffyg chwaeth gogoneddus yr awdur.

Gellid dewis un o blith nifer o ansoddeiriau i ddisgrifio Trôns – cwrs, di-chwaeth, amharchus, plentynnaidd, mochaidd. Yn wir, gellid defnyddio’r cyfan. Ond dylid ychwanegu un ansoddair arall – doniol. Cystal i mi gyfaddef i mi chwerthin, a hynny’n uchel ar brydiau.

Mae Dic Bonc ei hun yn greadigaeth gampus, mochyn o ddyn gyda moesau nafi, tra bod Hanna Banana yn gydymaith perffaith iddo. Gallai’r ddau, ynghyd â Llew yr Hac, fod yn sail i ddilyniant, os nad yn wir i gyfres.

Defnyddir y dulliau diweddaraf i ddal y llofrudd yn y pen draw, ond chlywais i ddim erioed o’r blaen am DNA yn cael ei ddefnyddio yn y fath fodd. Scatoleg, hwnna ydi o.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ar Blaned Arall
Dafydd Meirion
£4.95
 
Prynwch
Walking Llyn's Shoreline
Dafydd Meirion
£4.95
 
Prynwch
Lladdwr
Llion Iwan
£3.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch