Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mab Darogan, Y
Bronwen Hosie
ISBN: 9780863817809 (0863817807)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Haf Roberts.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel yn portreadu golygfeydd o blentyndod, ieuenctid ac aeddfedrwydd Owain Glyndwr, cyn iddo dderbyn ei dynged fel Mab Darogan y beirdd ac ysgwyddo'r cyfrifoldeb o arwain cenedl y Cymry wrth i'r bedwaredd ganrif ar ddeg ddod i ben; i ddarllenwyr yn eu harddegau. 6 llun du-a-gwyn ac 1 map. Mae fersiwn Saesneg ar gael .

A novel portraying scenes from the childhood, youth and maturity of Owain Glyndwr, prior to his acceptance of his destiny to be the Son of Prophecy of the bards and shouldering the responsibility of leading the Welsh nation as the 14th century closes; for teenage readers. 6 black-and-white illustrations and 1 map. An English version is available.
Stori am Owain Glyndŵr yw hon a cheir ynddi gipolwg ar fywyd cynnar yr arwr chwe chan mlynedd yn ôl. Mae’n amlwg bod yr awdur, Bronwen Hosie, wedi treulio llawer iawn o amser yn ymchwilio i’r cefndir cythryblus hwn.

O bryd i’w gilydd fe deimlwn fod tuedd i’r ffeithiau oruwchlywodraethu ar y stori. Roedd y mannau hynny lle disgrifir bywyd cyffredin y bobl a’u harferion bob dydd yn hynod ddiddorol. Un o’r penodau mwyaf difyr oedd honno am y cyrch ar dref Rhuthun.

At ei gilydd, fodd bynnag, roedd yma ormod o gyfeiriadaeth at gymeriadau hanesyddol ymylol na fyddai’r awdures yn ailymweld â nhw ar ôl eu cyflwyno unwaith.

Mae clawr y llyfr, a ddyluniwyd gan Dylan Williams, yn hynod ddeniadol a’r lluniau graffig du a gwyn y tu mewn yn arbennig o drawiadol.

Nia M. Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ofnadwy Nos
T. Llew Jones
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch