Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Sawl Math o Gath
Gwyn Thomas
ISBN: 9780863817823 (0863817823)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Darluniwyd gan Jac JonesFformat: Clawr Meddal, 210x149 mm, 88 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o bortreadau rhyddiaith difyr a chlyfar, mewn arddull ddoniol a dychanol, o ddwsin o gathod gwahanol y stryd sydd, bob un, yn adlewyrchu nifer o nodweddion dynol. 13 llun du-a-gwyn.

A collection of entertaining and clever prose portraits, written in both a humorous and satirical style, of twelve diverse street cats who all reflect many human characteristics. 13 black-and-white illustrations.
Er gwaethaf arwyddocâd enbyd dyddiau eraill yn ystod dechrau Medi, mae'n debyg bod wythnos 7-14 Medi wedi ei chlustnodi yn wythnos warchod y gath. Ac mae'n rhyfedd faint o lenorion amlwg ar hyd y canrifoedd sydd wedi moli a rhoi sylw i gathod yn eu gwaith – o'r bardd o’r ddeunawfed ganrif, Christopher Smart, i Roger McGough yn ein hoes ni. Canodd Thomas Gray ‘Farwnad ar farwolaeth hoff gath, a fu farw mewn twb o bysgod aur’, gwelodd W. B. Yeats droeon y lleuad yn llygaid y gath, ac mae cerddi T. S. Eliot i'w 'gathod ymarferol' wedi esgor ar y sioe gerddorol Cats a gafodd gymaint o lwyddiant ar lwyfannau Llundain.

Ac o'r diwedd dyma fardd o Gymro yn mynd i'r afael â byd y cathod. Mae cyfrol newydd Gwyn Thomas, yn yr un modd â gwaith T. S. Eliot, yn portreadu sawl math o gath, a'r rheini i gyd yn meddu ar gymeriad arbennig. Fe ddywedodd rhywun rywbryd bod pobol yn ymdebygu i'w cŵn (neu ai'r ffordd arall oedd hi, bod y cŵn yn ymdebygu i'w meistri?). Wel, yn y gyfrol hon, mae'r cathod fel petaen nhw'n mabwysiadu cymeriad eu perchenogion. Ond nid drwy gyfrwng barddoniaeth y cyflwynir y cathod – er bod gan pob un ei 'chân' arbennig ei hun. Yn hytrach mae yna lefarydd, Robin, sydd yn ôl y darlun arbennig ohono gan Jac Jones ar ddechrau'r gyfrol, yn cynrychioli llais yr awdur, ac yn disgrifio ac yn rhoi rhyw sylw am bob un o'r cathod yn ei stryd. Ac yna mae'r cathod eu hunain yn llefaru, ar ffurf ymson neu weithiau ddeialog rhwng un gath â'r llall. Dyma i chi Magi Ceridwen, nad oes neb yn gwybod yn iawn faint yw ei hoed hi, yn ôl Robin. Mae Magi yn aelod blaenllaw o'r sefydliad, neu 'Gathod y Pnawn', ac mae'n gwybod yn iawn beth sydd at ddant yr aelodau eraill, ‘Hm. Be sy ’na’n fan hyn? Torth frith! Wel, mi fydd y criw mewn ecstasi'r pnawn ’ma, yn enwedig Hulda. Mae Hulda'n dweud yn amal – yn rhy amal braidd – nad oes yna ddim yn y byd yn debyg i dorth frith.’

Fel y mae'r pwt yna'n dangos, dychan sydd yma ar rai o deips y Gymru sydd ohoni – mae ’na ffarmwr, pync rocar sy'n gweld pob dim yn 'boring', adroddwraig o fri, un sy wedi gwirioni ar ymarfer corff, a sawl cymeriad arall o gath y medrech ddychmygu cyfarfod ei pherchennog ar eich stryd chi. Fy nghyfraniad i i wythnos gwarchod y gath oedd darllen y gyfrol hon, a mwynhau cwmni ei chymeriadau brith.

Iwan Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Meddwl a'r Dychymyg ...
Simon Brooks
£4.99
 
Prynwch
Lleian Llan-Llŷr
Rhiannon Davies Jones
£3.25
 
Prynwch
Llwybrau Llên
Emyr Llywelyn
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch