Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cofion Cynnes
Lyn Ebenezer
ISBN: 9780863817953 (0863817955)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 180x125 mm, 152 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Cyfrol gynnes o atgofion y newyddiadurwr a'r cyflwynydd radio a theledu Lyn Ebenezer am ugain o gymeriadau lliwgar amrywiol a ddylanwadodd arno yn ystod ei fywyd.

A warm volume of reminiscences about twenty varied and colourful characters who have influenced the popular journalist and radio and television presenter Lyn Ebenezer during his life.
Yn ei gyflwyniad i’r gyfrol hon noda Lyn Ebenezer fod llawer o’r ysgrifau yn ehangu ar beth oedd yn anorfod yn ddim ond cyfeiriadau wrth fynd heibio yn Cae Marged, un o’r goreuon o Gyfres y Cewri. Nid un o Gyfres y Cewri mo’r gyfrol hon ond cyfres o gewri. Ysgrifau coffa ydyn nhw i res o gyfeillion y mae Lyn yn eu cyfri yn gewri – rhai yn gewri a droediodd y llwyfan cenedlaethol megis Gwenallt a Charadog Prichard, ac eraill yn gewri ar lwyfannau mwy lleol, rhai tebyg i Guy Morgan a Dic Bach – ond cewri bob un, a phob un wedi gadael y fuchedd hon a llawer ohonynt ymhell cyn pryd.

Mae hi’n ddifyr darllen am gymeriadau y mae rhywun yn gyfarwydd â nhw, wrth reswm, ond dyw’r ffaith nad yw llawer o’r cymeriadau hyn yn debyg o fod yn gyfarwydd i ganran uchel iawn o ddarllenwyr ddim yma nac acw – mae pob un yn ei dro yn dod yn fyw ar y tudalen. Daw cynhesrwydd yr awdur at ei destunau i’r amlwg ymhob un o’r ysgrifau. Bod yn gyfaill oedd y maen prawf, nid bod yn enwog.

Medda Lyn ar ddawn newyddiadurol i ddweud llawer yn gynnil ac yn gofiadwy. Wrth gloi’r ysgrif ar Goginan (Peter Davies) a adnabuwyd, fel Bwlchllan a Pontshân, yn syml wrth enw’r pentref ble y’i magwyd, dywed: ‘Dim ond pentref yw Goginan bellach’. Dweud cymaint mewn cyn lleied.

Ond nid yw pob ysgrif yn trin a thrafod rhai a fu’n gyfeillion oes i’r awdur – mae rhai yn sôn am gyfarfyddiadau mwy byrhoedlog, yn aml dros beint neu ddeg – yn eu plith Richard Burton, Stephen Behan, tad Brendan, a chymeriad arall o Iwerddon yn dwyn yr enw ‘Y Boil’! Ond mae pob un yn ychwanegu at y darlun. Oherwydd nid casgliad o ysgrifau coffa yn unig sydd yma. Yng nghanol y cwmwl tystion lliwgar yma mae Lyn Ebenezer ei hun. Cynigia pob ysgrif gip i ni ar gymeriad difyr, ond rhwng y llinellau ym mhob un mae’r darlun o’r awdur ei hun yn tyfu.

Mae hon yn gyfrol sydd wedi ymuno â chriw bychan bach o gyfrolau sydd yn fy llyfrgell i, sef cyfrolau’r un eisteddiad. Un prynhawn o ddarllen difyr a dod i adnabod criw o fois (ia, dim un ferch yn ddigon difyr i fentro i’r criw!) yr wyf finnau fel yr awdur yn edrych ymlaen at fod yn yr un rownd â nhw mewn bar nefol rhyw ddiwrnod!

Arwel Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Meg Elis o i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae’r cymeriadau a ddygir i gof yn anghonfensiynol, fel y gallasech ddisgwyl os mai ffrindiau a chydnabod Lyn Ebenezer ydyn nhw. Ond gwaith pwysig ac angenrheidiol y mae Lyn yn ei wneud – rhoi ar gof a chadw hanes bywydau pobl sy’n werth eu cofio. Mae, ac mi fydd yna, gofiannau mwy ffurfiol i bobl fel Gwenallt, Caradog Prichard, a Cayo, efallai. Ond Pete Goginan a Rod Barrar? Llew y Blac a’r Boil? Mae angen golwg lled-wyrgam Lyn, a’i ddawn newyddiadurol, i gadw’r cof amdanynt i gyd yn fyw. Diolch iddo am wneud hynny mor loyw mewn gem o gyfrol."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: Syniad Gwich?
Michael Morpurgo
£2.95
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: ...
Rose Impey
£3.95
 
Prynwch
Bugail Eryri - Pedwar ...
Keith Bowen
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch