Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfaredd Eifionydd - Ysgrifau Elis Gwyn
ISBN: 9780863818011 (0863818013)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Dyfed Evans Fformat: Clawr Meddal, 181x123 mm, 196 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o 68 o ysgrifau amrywiol Elis Gwyn (1918-1999) a gyhoeddwyd yn Y Ffynnon, papur bro Eifionydd rhwng 1976 a 1997, yn adlewyrchu ei wybodaeth eang o ddiwylliant cyfoethog ei fro enedigol, a'i farn bendant am gyflwr cymdeithas a gwareiddiad yn gyffredinol.

A collection of 68 varied articles by Elis Gwyn (1918-1999), published in Y Ffynnon, the local Welsh newspaper of Eifionydd between 1976 and 1997, reflecting his wide knowledge of the rich culture of his country, and his strong opinions on the condition of society and civilisation in general.
Heddiw yr oedd y brain uwchben y coed ar y ffordd rhwng eglwys Llanarmon a'r Plas Du yn medru hofran yn llonydd yn nannedd y gwynt, ac yn ei fwynhau, dybiwn i . . . Mae yma ffrwythau fflamgoch ar un gelynnen a blodau gwynion ar goed a blannwyd eleni, ambell rosyn ar fin agor a blodau jasmin y gaeaf yn felyn ar eu brigau – a hyn oll ar yr un pryd."

Dyma ddyfyniad o Cyfaredd Eifionydd, sef casgliad o dros ddau gant o ysgrifau y diweddar Elis Gwyn a gyhoeddwyd yn y lle cyntaf yn ei bapur bro, Y Ffynnon, o'r rhifyn cyntaf ym Medi 1976 nes i'r awdur gael ei lorio gan afiechyd ym 1997.

Mae'n drysor o gyfrol. A cheir rhan o'r rheswm pam yng ngeiriau Dyfed Evans wrth iddo sôn am yr awdur yn mynd o Lanystumdwy i Goleg Bangor: “Ni chollodd erioed afael ar yr hyn a ddigwyddai yn ei filltir sgwâr. Fe'i cedwid yn ‘llythrennog ac yn hyddysg’ chwedl yntau, yn hanes byw y pentref a'r ardal gan ddau o'r llythyrwyr mwyaf dawnus y bu erioed yn gohebu â hwy, sef Wil, ei frawd – y dramodydd W. S. Jones – a Jac, ei gyfaill, sef John Griffith Williams, llenor Pigau’r Sêr.”

Yn yr un gornel o Eifionydd mae Tŷ Newydd, dan adain Cyngor y Celfyddydau, lle cynhelir cyrsiau ar ysgrifennu creadigol. A da hynny. Mi fedrwn i gyd gryfhau mynegiant gyda disgyblaeth ac ymarfer dan ddwylo profiadol. Ond yn y frawddeg olaf yn ei ysgrif ‘Iaith Nain’, fe gawn y geiriau: “Etifeddiaeth oedd yr iaith, ond wir roedd hi hefyd fel petai hi'n rhan ohonom cyn ein geni.” Yno, yn gynhenid, y cafodd ei gystrawen a'i gadernid cartrefol, sigl a swae ei iaith lafar, a'r reddf i ddewis yr union air, yr awgrym neu'r ddelwedd sy'n agor gorwelion a'r dychymyg hwnnw sy'n creu ei fyd a'i ofod ei hunan.

Ond roedd Elis Gwyn yn fwy na'i steil. Bu'n athro llên a chrefft, yn hanesydd wrth reddf gan synhwyro ar yr un pryd y wyrth oedd o'i gwmpas ac o'i fewn. Fe gafodd y chwilfrydedd hwnnw sy'n ceisio gorwelion a bydoedd newydd a gwahanol, gan gyfuno cariad angerddol at ei wlad a'i iaith efo ymwybod o ogoniannau'r canrifoedd. Ac fe fagodd do o benseiri dawnus ac arbrofol sydd yn gofadail i'w weledigaeth a'i frwdfrydedd.

Gwyn Erfyl

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch