Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hen Friwiau
Dyfed Edwards
ISBN: 9780863818028 (0863818021)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 180x120 mm, 280 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.50   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Chwefror 2003
Nofel ddirgelwch am newyddiadurwraig ifanc yn ceisio datrys dirgelwch marwolaeth merch ifanc chwarter canrif ynghynt, gan ddadorchuddio llawer o gyfrinachau personol tywyll yn cynnwys cynllwynio, llwgrwobrwyo a cham-drin rhywiol.

A mystery novel about the attempts of a young journalist to unravel the mystery of a young girl's murder 25 years previously, uncovering many dark personal secrets including conspiracy, corruption and sexual mistreatment.
Dyma nofel y mae ei hagoriad trawiadol, ysgytwol yn gosod y cefndir erchyll i ni ar unwaith ac yn mynd â ni i ganol dirgelion. Mae’r arddull stacato anarferol – y brawddegau byrion, cryno – yn cyfleu cyffro meddwl a phrysurdeb bywyd Aleksa Jones, y gohebydd, sydd yn mynd ar drywydd stori mewn hen bapur am ferch ifanc a lofruddiwyd flynyddoedd ynghynt ond na ddaliwyd mo’i llofrudd.

Unwaith y mae hi ar symud, mae’r stori’n byrlymu mynd. Er bod ambell frawddeg neu ymadrodd yn cael eu hailadrodd yn annisgwyl hwnt ac yma – fel eco o feddyliau Aleksa – mynd rhagddi’n ddiaros ac aflonydd mae’r stori. Aflonydd fel Aleksa ei hun gyda’i chyfrinachau a’i gofidiau. Rydym yn gwibio o’r naill olygfa i’r llall, megis mewn ffilm neu ddrama deledu, ac nid yw’r awdur yn oedi i fanylu neu ddisgrifio. Ei gryfder yw ei feistrolaeth ar y digwyddiadau a’r ffeithiau. Mae’n datgelu manylion yn grefftus – darn o’r jig-so yn fan hyn, y darlun yn ehangu wedyn i’r cyfeiriad arall – yn raddol, yn gynnil, yn gyffrous.

Yng nghanol y prysurdeb mawr, ni chawn gyfle i ddod i adnabod y cymeriadau. Rhyw rwbio ysgwyddau efo nhw fyddwn ni, fel y gwnawn efo dieithriaid mewn tref brysur. Cymeriadau unochrog, un dimensiwn, a geir yn y nofel at ei gilydd, a ninnau’n eu gweld wrth eu gwaith neu yng nghanol eu prysurdeb. Ni chawn glosio at Aleksa hyd yn oed. Dysgwn fanion amdani hwnt ac yma, ond ni chawn gyfle i eistedd yn hamddenol gyda hi. Ond wedyn, nid yw’r hyn a ddysgwn amdani yn peri i ni glosio ati ychwaith. Fel prif gymeriad, nid yw’n arbennig o hoffus.

Mae’n stori y gellid ei haddasu’n rhwydd ar gyfer y sgrin fach, y sgrin fawr neu’r llwyfan. Mae’r ddeialog yn fachog, awgrymog, grafog – yn gryno ac yn bwrpasol, yn uniongyrchol ac yn naturiol. Yn wir, efallai y byddai wedi bod yn well llunio’r stori ar ffurf drama neu sgript deledu yn hytrach na nofel. Er bod yr arddull anarferol yn gweithio’n dda i gyfleu syniadau ac argraffiadau byrhoedlog a chyfnewidiol y cymeriadau – megis pan fo Aleksa yn ei diod, er enghraifft – ar adegau mae rhywun yn dyheu am gael ychydig o amrywiaeth yn yr arddull. Mantais y nofel fel ffurf yw bod cyfle i awdur arafu, newis y cyflymder, oedi i ddisgrifio a darlunio, a defnyddio cyfoeth geiriau ac iaith i bortreadu. Ond â llygad y camera mae Dyfed Edwards yn gweld ei fyd.

Dafydd Andrews

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Aelod O Gylch Darllen Estyn Allan o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Rydym yn camu i mewn i fywyd prysur a chymhleth Aleska Jones a'i hobsesiwn i ddarganfod y gwir am hanes o'r gorffennol - hanes marwolaeth merch ifanc. Mae'r stori yn gorfodi'r darllenydd i ddarllen ymlaen hyd y diwedd."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Blwyddyn Iolo
Iolo Williams
£7.95
 
Prynwch
Saith Pechod Marwol
Mihangel Morgan
£5.95
 
Prynwch
Dan Gadarn Goncrit
Mihangel Morgan
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch