Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Beti a'i Phobol
ISBN: 9780863818103 (0863818102)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Ioan Roberts Fformat: Clawr Meddal, 183x123 mm, 232 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc - Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad llyfr o'r sgyrsiau radio difyr rhwng y ddarlledwraig brofiadol Beti George a deg o Gymry amrywiol sydd wedi cyfrannu'n gyfoethog i amryfal agweddau ar ddiwylliant Cymru, a ddarlledwyd rhwng 1987 a 2003. 10 ffotograff du-a-gwyn.

A book adaptation of entertaining radio conversations between experienced broadcaster Beti George and ten diverse Welsh men and women who have contributed richly to various aspects of Welsh culture, broadcast between 1987 and 2002. 10 black-and-white photographs.
Dros y blynyddoedd mae’r BBC yng Nghymru wedi cyfrannu’n helaeth i’n llên – yn gyfweliadau, sgyrsiau, dramâu a dogfen. Mae rhai o’n llenorion a’n beirdd disgleiriaf wedi bod yn ddarlledwyr. A hynny wedi ychwanegu at eu statws – a’u hincwm! Ysywaeth, ychydig sydd wedi eu cyhoeddi o’r cyfoeth archifol hwn.

Un o’n holwyr mwyaf profiadol ydy Beti George. Mae hi’n ddigon call i beidio mentro allan o’i dyfnder, yn ddigon sensitif i droedio’n ofalus yn y mannau dirgel ac yn ddigon chwilfrydig a bonheddig i gael y gorau allan o’r cwmni. Ac fel merch, gall ddiarfogi ac agor ambell ffenestr profiad a chyffes.

Nid gwaith hawdd wedyn ydy troi sgwrs yn gyfrol. Dewisodd Ioan Roberts gadw’n glòs at yr iaith lafar gyfoes – ei holl liw, ei chyfoeth a’i llygredigaeth. Ac er na fedr y print fyth ddal y profiad a’i droi’n gnawd, fedrwn ni ddim mynd yn nes na hyn.

Mae yma amrywiaeth gogleisiol – actiwr o Gymro a’i wreiddiau yn Somalia, pencampwr o fyd rygbi, sipsi, reslwr, merch o weinidog, dau fardd, swyddog o’r Urdd, a dyn camera. Pob un a’i stori a’i bersbectif. Ac er, ar brydiau, y byddem yn caru gweld Beti’n barotach i ddilyn ambell drywydd neu awgrym, mae ei greddf (a’i nerfusrwydd!) yn cadw pob sgwrs o fewn crybwyll y poblogaidd a’r dealladwy.

Ceir yma hwyl a hiwmor, dawn parabl a dychymyg toreithiog, goleuni newydd ar ambell brofiad, a chip ar y person y tu ôl i’r profiad. Yr hyn fydd yn aros i mi ydy gallu rhyfeddol y ddynoliaeth i wynebu a gorchfygu’r stormydd gwaethaf.

Gwyn Erfyl

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hanes Cymru yn y Cyfnod ...
Geraint H. Jenkins
£7.50
 
Prynwch
Cymru 2000 - Hanes Cymru ...
R. Merfyn Jones
£14.99
 
Prynwch
Who's Who in Welsh History
Deborah C. Fisher
£1.50
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mam - Cerddi gan Famau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Talk Welsh
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Plant
Mis yr Ŷd
Manon Steffan Ros
£5.99
 
Prynwch