Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Dymuniadau Da: Lle i Enaid Gael Llonydd
ISBN: 9780863818219 (0863818218)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Tegwyn Jones Fformat: Clawr Meddal, 148x104 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £2.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Detholiad o ddyfyniadau amrywiol am leoedd hudolus yn adlewyrchu cyfoeth llenyddiaeth Cymru drwy'r oesoedd, yn farddoniaeth gaeth a rhydd, caneuon gwerin a chaneuon cyfoes, dyfyniadau o'r Beibl ac o lyfrau taith .

A selection of diverse quotes about magical places reflecting the richness of Welsh literature through the ages, in strict metre and free verse, traditional folk songs and modern pop songs, quotes from the Bible and travel books.
Mae fy stafell i wedi colli pob gafael arni ei hun yn ddiweddar. Llyfrau'n glanio ar ben llyfrau, a phapurau'n gorchuddio papurau. A phan ddaw cais i sgrifennu erthygl ar ryw bwnc arbennig, pan fo rhywun yn chwilota am gerdd neu ddyfyniad sy’n mynd i oleuo’r erthygl, dyna orfod tyrchu drwy’r colofnau o lyfrau neu’r tomennydd o bapurau – yn ofer fel arfer – cyn dod o hyd i’r em berthnasol.

O’r diwedd dyma gyfres o lyfrau poced gan Wasg Carreg Gwalch sy’n mynd i gynorthwyo rhyw bwt o golofnwr fel fi, neu unrhyw un sy’n gorfod chwilio a thyrchu am bennill ar gyfer cerdyn priodas neu ben-blwydd, neu sy am annerch Merched y Wawr ar thema arbennig, lle mae’r goreuon o blith y cerddi a’r dywediadau ar y pwnc hwnnw wedi eu casglu’n ddethol mewn cyfrol hylaw.

Mae’r gyntaf o’r cyfrolau bach taclus hyn yn y ‘gyfres dymuniadau da’ yn llawn o gerddi a phytiau o chwedlau a rhyddiaith, am lefydd yng Nghymru sydd wedi cydio yn y dychymyg ar draws y canrifoedd, o Flaenau Ffestiniog Dewi Pws, i Ystrad Fflur T. Gwynn Jones, o Gwm Gwaun i Enlli. Ac ymhlith y cerddi cyfarwydd iawn fel ‘Eifionydd’ R. Williams Parry mae yna ambell berl o ddywediad neu hen bennill. Dyma i chi un yn canu clodydd rhai o lannau Cymru:

Llandy, Llandaf, Llandocha,
Llan-fair a Llambed Ucha’,
Llantrisant sydd, Llangeinwr syw,
Llangynwyd yw’r lle gora’.

Mae rhai pobl ag ofn cyfrolau o farddoniaeth. Efallai fod rhai o’n beirdd yn rhy dywyll! Ond dyma bresant neu gwmni gwerth chweil. Wrth i ni grwbanu trwy chwalfa ein trydydd mileniwm, does dim gwell na chario ryw gyfrol fach hwylus yn eich poced sy’n eich atgoffa o ble ’dach chi wedi dod ac i bwy ’dach chi’n perthyn. Melys moes mwy.

Iwan Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Pigion 2000: Limrigau - ...
 
£1.99
 
Prynwch
Cyfres Dymuniadau Da: Serch
 
£2.99
 
Prynwch
Llyfr Hwiangerddi y Dref Wen
 
£11.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch