Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Tebot Express, Y - Nofel Ni BT
ISBN: 9780863818257 (0863818250)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Meinir Pierce Jones, Alun Jones Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 181x122 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.99   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel fywiog ac unigryw a luniwyd gan 38 o awduron ifanc o 17 ysgol uwchradd ledled Cymru yn sôn am gaffi anhygoel y Tebot Express, y rheolwr Americanaidd hunan-bwysig, y gweithwyr lloerig a'u helyntion doniol; i ddarllenwyr 12-15 oed.

A lively and unique novel created by 38 young authors from 17 secondary schools throughout Wales about the amazing café, the Tebot Express, the self-important manager, the mad workers and their hilarious escapades; for readers aged 12-15 years.
Mae’n debyg fod mynd mawr ledled Ewrop ar hyn o bryd ar lyfrau ac iddynt neges gwrth-Americanaidd, a pha syndod o ystyried sefyllfa’r byd heddiw. Felly gwych o beth yw fod criw o 38 o awduron ifanc o 17 ysgol o bob cwr o Gymru wedi mynd ati i ysgrifennu nofel sy’n gwrthryfela yn erbyn dull cwmnïau Americanaidd o geisio tra-arglwyddiaethu ar bob maes.

Nofel am gaffi Cymreig yn Aberystwyth yw hi, ‘Y Tebot Aur’, sydd newydd gael ei brynu gan gwmni Americanaidd ‘Yr Express Corporation’ a’i droi’n ‘Tebot Express’. Americanwr, Brad Carmichael, yw’r rheolwr, ond mae ei staff yn griw o Gymry amrywiol a digon ‘zany’: Gwen, perchennog blaenorol y caffi, a gafodd ei thwyllo i werthu’r lle am bris afresymol o rad ac sydd bellach yn glanhau’r toiledau; Tomos ei hŵyr, sydd wedi dianc oddi cartref i fwynhau coginio byrgars a llygadu pob merch sydd o fewn cyrraedd; Blod a Saran, dwy ferch ifanc ond tra gwahanol, un yn llawn hyder a’r llall yn ymddangos yn ddihyder er bod ganddi egwyddorion cryf fel llysieuwraig; a Ceri’r heddychwr sydd â sawl cyfrinach i’w datgelu. Does ryfedd felly fod llawer o densiynau rhwng y staff a’r rheolwr, a llawer o ddadlau a thynnu coes rhwng aelodau’r staff a’i gilydd.

Mae’r nofel yn ein tynnu gerfydd ein gwalltiau drwy gyfres o ddigwyddiadau cyffrous sy’n ymylu ar fod yn abswrd, yn eu plith ymgyrch ‘Y Byrgyr Masif’, noson Garioci, a phrotestiadau’r Ffermwyr Ifainc lleol yn erbyn y caffi. Down i adnabod y cymeriadau, rhannu rhai o’u cyfrinachau ac yn y pen draw, cawn fwynhau gweld ‘Y Tebot Express’ yn methu’n gwbl syfrdanol. Ond gwell peidio â datgelu gormod o’r stori.

Mae’n amlwg i’r awdures Meinir Pierce Jones ac Alun Jones y golygydd weithio’n galed i gydlynu’r prosiect gan nad yw’n amlwg wrth ddarllen mai ffrwyth gwaith 38 o awduron gwahanol o wahanol rannau o Gymru yw’r nofel. Roedd dewis man canolog Aberystwyth fel lleoliad i’r caffi’n syniad da gan fod lle wedyn i acenion o bob rhan o Gymru, ac mae’r ddeialog bob amser yn fywiog a chredadwy, gan gynnwys geiriau Brad â’i gymysgiaith ddoniol.

Byddai’n hawdd darllen y nofel (wedi ei chyhoeddi, neu ar y we ar safle www.nofelnibt.com.) ar lefel eithaf arwynebol a’i chael yn adloniant difyr, ond o edrych o dan yr wyneb, mae’n amlwg fod iddi sawl neges bwysig i’r sawl sydd â chlustiau i wrando.

Elin Meek

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae Lynwen Roberts o Llangadfan wedi rhoi'r sgr canlynol i'r teitl hwn .
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Weithiau, Rwy'n Hoff o ...
Vicki Churchill
£4.99
 
Prynwch
Snaprif
 
£3.30
 
Prynwch
Ianto a Roli
Mick Inkpen
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch