Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Enwau Lleoedd Ym Maldwyn
Richard Morgan
ISBN: 9780863818417 (0863818412)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Dai Hawkins.Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o astudiaeth o bron i 500 o enwau lleoedd yn Sir Drefaldwyn yn cynnwys manylion am darddiad ac ystyr enwau ynghyd â gwybodaeth am hanes a daearyddiaeth y lleoedd. 4 map.

A Welsh adaptation of a study of almost 500 place names in Montgomeryshire comprising details about name origins and meanings together with geographical and historical information. 4 maps.
Llafur cariad yw ymchwilio i enwau lleoedd. Mae’n golygu palu am flynyddoedd ymysg hen ddogfennau am enghreifftiau, cyn ceisio rhidyllu am ystyron sy’n aml yn amheus ac weithiau’n gwbl anesboniadwy. Mae’n faes lle mae gan bawb a’i frawd ei farn. Nid yw’n ddisgyblaeth i’r gwangalon. Nid yw’n syndod felly mai prin yw’r unigolion sy’n gweithio ynddi yng Nghymru, ond mae Richard Morgan yn un o’r rheini, a diolch amdano. Mae’n arbenigwr ar enwau lleoedd Powys, ac mae’n debyg y bu’n gweithio ar y casgliad hwn o ryw 500 o enwau am 25 mlynedd.

Mae’r gyfrol hon o’i waith, wedi’i chyfieithu a’i haddasu i gynulleidfa Gymraeg gan Dai Hawkins, a fu hefyd yn gweithio yn y maes ym Mhowys, yn ychwanegiad i’w groesawu at yr amryw o lyfrau diweddar ar enwau lleoedd yng Nghymru.

Mae hon yn gyfrol am wlad y ffin, lle bu dylanwadau Cymreig, Normanaidd a Seisnig oll yn brwydro i adael eu hôl ar ei henwau. Mae’r cyflwyniad ei hun yn agoriad llygad i’r llanw a thrai ieithyddol a fu bob ochr i Glawdd Offa.

Yn dilyn hynny, ceir trysorfa o wybodaeth am enwau mannau o Aberangell i Ystumgynon. Mae’r testun yn glir, ac wedi’i ysgrifennu mewn arddull ddifyr, hawdd i’w darllen. Nid llyfr academaidd, sych mo hwn. Mae’r dystiolaeth yn gadarn, a cheir digon o straeon i oleuo’r esboniadau a’r camddehongli fu yn y gorffennol. Bydd yn sicr o ddiddordeb i drigolion mwyn Maldwyn ac i’r eisteddfodwyr fu yno dros yr haf. Yn ogystal, bydd yn werthfawr i unrhyw Gymro sydd â diddordeb mewn enwau lleoedd.

Mae ambell frycheuyn yn y gyfrol, ond bach iawn ydynt mewn gwirionedd. Er enghraifft, yn y cofnod am Abercegir, ceir esboniad bod yr enw yn cyfeirio at afon Cegyr, a bod yr enw hwn yn ei dro yn golygu ‘afon a chegyr yn tyfu ar ei glannau’. Ond ni cheir esboniad pam mai Abercegir yw’r sillafiad sy’n cael ei awgrymu. Byddai hefyd yn ddiddorol gwybod beth yw cefndir brawddegau megis yn y cofnod am Bausley: “Defnyddir y ffurf Gymraeg Basle gan y Cyngor Cymuned, ond ni allaf ddarganfod tystiolaeth am hyn mewn cofnodion hanesyddol”.

Fodd bynnag, manion yw’r rhain. Mae hon yn gyfrol i bori ynddi, a chewch fwynhad mawr ohoni os oes gennych ddiddordeb ym Maldwyn neu mewn enwau lleoedd.

Fel troednodyn perthnasol, bu Cyngor Sir Powys yn cydweithio’n ddiweddar â Phanel Safoni Enwau Lleoedd Bwrdd yr Iaith i safoni enwau lleoedd y sir – gwaith pwysig a hwyr glas ei gyflawni yng Nghymru. Cynhaliwyd y prosiect peilot ym Maldwyn. Mae’r ardal hon yn amlwg yn dal ar flaen y gad ym maes enwau lleoedd.

Geraint Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Powys Anthology, A
Dewi Roberts
£6.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch