Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Morio Canu - Caneuon Caleb y Cwch Achub
Archie Jones
ISBN: 9780863818554 (0863818552)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Darluniwyd gan Dylan WilliamsAddas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 198x211 mm, 48 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o bum cân yn seiliedig ar y gyfres o lyfrau llun-a-stori am Caleb y Cwch Achub, yn cynnwys geiriau a cherddoriaeth gyda chyfeiliant piano a gitâr ynghyd â chryno-ddisg o'r caneuon.

A collection of five songs based on the series of picture story books about Caleb the Lifeboat, comprising the words and the music with piano and guitar accompaniment together with a CD of the songs.
Mae’r gyfrol hon yn cynnwys chwech o ganeuon i gyd-fynd â Chyfres Caleb y Cwch Achub a gyhoeddir gan Wasg Carreg Gwalch.

Mae’r chwe chân yn ymwneud â bywyd morwrol, am gymeriadau a digwyddiadau’r storïau e.e. Steddfod y Cychod. Ysgrifennwyd geiriau’r caneuon gan Myrddin ap Dafydd, sy’n feistr ar bob math o farddoniaeth, a chyfansoddwyd y gerddoriaeth yn grefftus gan Eleri Fôn a Barry Jones. Mae’r trefniant piano a chordiau gitâr gan Huw Geraint Griffith.

Fy hoff gân i yw’r un gyntaf yn y llyfr, sef ‘Caleb y Cwch Achub’. Mae’n enghraifft berffaith o genre caneuon agoriadol cartwnau adnabyddus fel Sam Tân a Postman Pat. Ceir hanes y prif gymeriad yn y penillion ac yna cytgan bachog, cofiadwy. Mae’r caneuon i gyd yn fywiog, yn ganadwy ac yn sicr yn ddeniadol i blant. Mae digon o amrywiaeth o fewn y caneuon unigol hefyd e.e. ‘Goleudy’, sy’n dechrau’n llyfn a gweddol araf ond yn cyrraedd uchafbwynt swnllyd a chynhyrfus pan mae’n rhybuddio’r cychod i gadw draw.

Mae’r llyfr ei hun braidd yn fychan o ran maint a rhaid troi tudalen yn aml iawn wrth chwarae’r caneuon ar y piano! Dydyn nhw ddim yn hawdd i’w chwarae ar yr olwg gyntaf, yn wahanol i lawer o ganeuon ar gyfer plant Cyfnod Allweddol 1. Mae’r rhythm yn drawsacennog e.e. ‘Y Ras’, a dilyniant y cordiau’n fodern. Serch hynny, mae’r CD sy’n cael ei gynnwys gyda’r llyfr o fudd mawr i’r rhai nad ydynt yn medru defnyddio’r piano fel adnodd i ddysgu caneuon. Ond wedi dweud hynny, y llais yw’r offeryn pwysicaf ar gyfer dysgu caneuon i blant.

Gall y caneuon i gyd sefyll ar eu pennau eu hunain e.e. i’w dysgu gan barti neu gôr i'w canu mewn cyngerdd/eisteddfod. Gellid dysgu ambell un fel rhan o’r Cwricwlwm Cerdd (Targed Cyrhaeddiad 1) i gyd-fynd â thema fel Y Môr e.e. ‘Dan y Don’. Tybed a fyddai’n bosib eu defnyddio hefyd fel sail i sioe gerdd a’u clymu i mewn i sgript a chreu cynhyrchiad llwyfan? Mae caneuon o’r math yma’n brin ac rwy’n siŵr y byddai galw yn yr ysgolion am gerddoriaeth ffres, fodern Eleri Fôn a Barry Jones a geiriau gwych Myrddin ap Dafydd sy’n creu darluniau byw. Ydy’r awduron yn cymryd sylw? Beth amdani?!

Meinir Wyn Edwards

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Castles of North Wales - ...
 
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch