Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Radio Rafins
Dafydd Meirion
ISBN: 9780863818622 (0863818625)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 122x182 mm, 187 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel hwyliog a dychanol arall am Rhys Huws, cyn-gyfarwyddwr cwmni cysylltiadau cyhoeddus a'i bartner busnes sydd ynghanol helyntion dyddiol wrth fethu cadw cydbwysedd rhwng eu gwaith ar orsaf radio lleol, eu sesiynau yfed trwm a'u campau rhywiol gwyllt. Dilyniant i Pî-Âr.

Another satirical and lively novel about Rhys Huws, the ex-public relations company director and his business partner who are in trouble daily by failing to keep the balance between their work at a local radio station, their heavy drinking sessions and their wild sexual exploits. A sequel to Pî-Âr.
Bu inni ddarllen am Rhys Huws yn y gyfrol Pi-âr.Yn yr ail gyfrol hon, dilynwn ei anturiaethau wrth iddo chwilio am waith a chael ei hun yn newyddiadura yng ngorsaf Radio’r Ardal yng Nghaernarfon. Troediwn gyda Rhys gan ddilyn hynt a helynt ei fywyd gwyllt wrth fynd i ryw drybini byth a hefyd. Dyma nofel ysgafn llawn hiwmor sy’n eich tynnu chi’n syth bìn i ganol y ffwlbri a’r bryntni byw.

Mae gan Dafydd Meirion y ddawn i greu cymeriadau lliwgar, llawn hiwmor coeglyd. Does ond rhaid ichi ddarllen ambell dudalen pan fo Rhys yn nhafarn y Darian Fach er mwyn gwerthfawrogi’r doniolwch a berthyn i’r holl bersonoliaethau.

Ond, wrth gwrs, fyddai’r nofel hon yn ddim byd heb y chwydu, y lyshio a’r secs arferol. Dydy Dafydd Meirion ddim yn dal yn ôl rhag cyflwyno cymeriadau afieithus megis Gwendolyn Prydderch, sy’n hoff iawn o’i dynion, neu gymeriad cyfrwys y gŵr busnes, Dic Llwynog, sy’n siŵr o fynd o dan eich croen chi. Heb anghofio Marilyn, sy’n Babyddes ac yn ddysgwraig ac yn gwneud ambell gamgymeriad ieithyddol gwerth chweil.

Dyma gasgliad o straeon gwyllt a gwallgof am ŵr o’r Dre gyda dyfodol Radio’r Ardal yn y fantol ar ddiwedd pob pennod. Bydd eich pen yn chwyrlïo a byddwch chi’n methu dal eich hun rhag chwerthin. Nofel sydd fel llyfr sgrap ac yn llawn treialon bywyd a Rhys Huws, y gŵr mwyaf anlwcus a fu erioed, yn ei chanol hi unwaith eto.

Catrin Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Teithiau Dewi Pws - Fo a ...
Dewi Pws Morris
£7.00
 
Prynwch
Ar Blaned Arall
Dafydd Meirion
£4.95
 
Prynwch
Lladdwr
Llion Iwan
£3.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch