Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ffatri Serch
Gareth Miles
ISBN: 9780863818646 (0863818641)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 122x181 mm, 242 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.50   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Tachwedd 2003
Nofel serch garlamus a chellweirus am etifeddes busnes ffatri wlân yn Eryri a'i dau gariad, yn llawn o ddychan byrlymus arferol awdur cyfoes poblogaidd.

A fast-moving romantic novel about the heiress of a Snowdonian wool factory and her two lovers, full of the effervescent satire of a popular contemporary author.
Mae darllen nofel newydd gan Gareth Miles bob amser yn brofiad difyr. Yn un peth, mae ganddo reddf storïwr ac erbyn hyn mae ei brofiad eang fel nofelydd a sgriptiwr yn golygu fod ganddo feistrolaeth ar elfennau sylfaenol stori - ei hadeiladwaith, y modd y mae’n datblygu ac yn cyrraedd uchafbwynt. Mae’n gwybod yn reddfol sut i hoelio sylw darllenydd a sut i gynnal ei ddiddordeb.

At hyn, mae ei themâu bob amser yn gyfoes a pherthnasol, ac wrth ddarllen Ffatri Serch mae rhywun yn teimlo ei fod yn cyd-gerdded â chydymaith chwareus a llawn hiwmor sydd yn medru traethu’n graff a difyr – ond heb chwerwder – ar ffolinebau’r oes. Bob hyn a hyn, mae rhywun yn gwybod yn iawn y bydd sylw pigog yn peri chwerthin annisgwyl wrth i’r awdur wawdio rhyw arfer neu ryw sefydliad neu’i gilydd – ac mae sawl sefydliad parchus yn ei chael hi ganddo yn Ffatri Serch. Ond trwy’r amser mae’r stori’n mynd yn ei blaen yn ddifyr hamddenol.

Stori garu sydd yma – wel, ar yr wyneb o leiaf. Gallwch ymgolli yn hanes y wraig fusnes Sulwen, ei phartner ifanc a golygus Gwyndaf, a’r Americanwr cyfoethog o dras Gymreig – Llewelyn C. Price IV – y mae ei arian a’i hyder yn newid cwrs bywydau’r cymeriadau eraill. Ond mae llawer, llawer mwy na stori garu ddifyr yn Ffatri Serch. Mewn syniadau – ac yn enwedig syniadau gwleidyddol – y mae gwir ddiddordeb Gareth Miles fel nofelydd. Dyna lle mae’r ffocws. Un o’i gryfderau fel nofelydd yw ei allu i weu’r syniadau hyn i fywydau ei gymeriadau. Cyfrwng yw’r cymeriadau ar gyfer gweledigaeth yr awdur, a dyw llunio cymeriadau crwn a chwbl gredadwy ddim yn bwysig iddo yn yr ystyr yna. O ganlyniad, efallai nad yw ei gymeriadau’n ein taro fel rhai cofiadwy. Ffordd yr awdur o weld y byd, ac yn enwedig ei ffordd o weld Cymru heddiw – dyna sydd yn aros gyda’r darllenydd.

Stori garu, ie. Ond fel yr awgrymais, mae mwy o lawer i Ffatri Serch na hyn. Dychanwr wrth ei waith sydd yma. Meddyliwr a dadansoddwr craff yw Gareth Miles sydd yn medru beirniadu a difyrru ar yr un pryd. Yn bersonol, byddai’n dda gen i ei weld yn ystwytho mymryn ar ei arddull, a’i moderneiddio fel ei bod yn well adlewyrchiad o’r byd modern a bortreadir ganddo. Gellid gwneud hyn heb golli’r cyfoeth o eirfa a delweddau a geir yn ei waith, ac yn y pen draw efallai y byddai hynny’n ei gwneud hi’n haws i lawer mwy o ddarllenwyr yr oes fedru cyd-gerdded ag ef a rhannu ei weledigaeth.

Dafydd Andrews

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Aelod O Gylch Darllen Estyn Allan o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Cefais bleser a sawl pwl o chwerthin wrth ddarllen am y cymeriadau a'r byd cyfoes sy'n cael eu portreadu mewn stori garu bur wahanol i'r arfer. Hoffwn y ffordd roedd Gareth Miles yn dychanu - heb fod yn greulon - sefydliadau a chymeriadau ystrydebol y Gymru Gymraeg, ac ar yr un pryd yn creu stori ddiddorol am Sulwen Huws a'r ddau ddyn yn ei bywyd. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Welsh Academy ...
Bruce Griffiths
£55.00
 
Prynwch
Cymraeg Da - Ymarferion / ...
Heini Gruffudd
£3.95
 
Prynwch
Rhagom
Angharad Tomos
£6.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch