Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Dymuniadau Da: I Godi'r Galon
ISBN: 9780863818677 (0863818676)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Tegwyn Jones Darluniwyd gan Olwen Fowler, Brett BreckonFformat: Clawr Meddal, 105x148 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £2.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Detholiad o ddyfyniadau amrywiol i godi'r galon, yn farddoniaeth gaeth a rhydd, penillion telyn a chaneuon cyfoes, a rhyddiaith chwedlau'r Canol Oesoedd, y Beibl a nofelau'r 20fed ganrif.

A selection of diverse quotes to raise the spirits, in strict and free poetic verse, traditional folk songs and modern pop songs, and in prose from the romances of the Middle Ages, the Bible and 20th century novels.
Dyma gyfrol arall yn y gyfres ‘Dymuniadau Da’ gan wasg gynhyrchiol Carreg Gwalch. Fel gyda’r cyfrolau cyntaf, mae hon yn rhodd addas, neu'n arf defnyddiol i unrhyw un sy’n chwilio am bennill neu ddyfyniad ar gyfer cerdyn cyfarch neu gydymdeimlo, neu i oleuo pregeth neu anerchiad. Maen nhw hefyd yn gyfrolau gwych ar gyfer stafelloedd aros – neu dai bach, hyd yn oed – lle gall rhywun bori a myfyrio.

Mae yna gwyno bob blwyddyn nad oes englynion gwirioneddol ddoniol yn cael eu cyflwyno i gystadleuaeth yr englyn digri yn yr Eisteddfod Genedlaethol, fel petai’r Cymry’n bobol ddihiwmor. Yn y gyfrol I Godi’r Galon, mae Tegwyn Jones yn profi nad yw hynny’n wir o gwbl, ond efallai nad hiwmor sgrechian chwerthin mo hiwmor y Cymry. Fel arfer, mae’r golygydd wedi cywain holl drysorfa barddoniaeth a diwylliant gwerin y Cymry i ddod o hyd i berlau y gall unrhyw un sydd yn teimlo dan gwmwl droi atynt i godi gwên, ac mae’r rhain yn llawer gwell na chyffuriau’r meddyg:

Asbrin a gwyd dy ysbryd,
dyry deg di ar dy hyd.

Mae yma groestoriad da o englynion a phenillion, straeon a dywediadau, ac mae ambell englyn mwy crafog na’i gilydd yn egluro efallai pam nad ydi’r beirdd mawr yn anfon eu cynnyrch gorau i gystadlaethau’r Eisteddfod. Meddai J. Glyn Jones adeg Eisteddfod Môn, Llangefni, 1983:

Ofnaf na wêl Llangefni – awen lew
Y beirdd gwlad eleni;
Mae’n anodd cyfansoddi
Heb y siec o’r Bi Bi Si.

Mae diddanwyr fel Geraint Lovgreen a Dewi Pws wedi rhoi bywyd newydd i’r limrig Gymraeg, ac mae yma ddigonedd o enghreifftiau o’r ffordd mae beirdd Cymru bellach yn chwarae â’r cyfrwng hwnnw. Ceir yma enghreifftiau gwych gan y dywededig Eraint a Dewi, a hyd yn oed gyfraniadau gan lenorion mor amlwg ag R. T. Jenkins a W. J. Gruffydd, ond hwn gan David Price yw fy hoff un i:

Aeth Siwsan am dro tua Beulah,
Ond collodd ei ffordd yn y neul, ah;
Pan holwyd ‘Ble’r ei di?’
Atebodd mei leidi,
‘Fase’n dda gen i gyrraedd yn rheulah!’

Mae rhestr y cyfranwyr yn cynnwys pawb o Cynan i Twm Morys, Dic Jones i Gwyn Thomas. Mae yma berlau o hanesion doniol hefyd am feirdd fel T. H. Parry Williams, ac mae John Roberts Williams yn datgelu cyfrinach boenus am Robert ap Gwilym Ddu! Ceir amryw o gerddi bach cryno, crafog gan Glyn Evans, ac mae hon yn crynhoi yr hyn rydan ni i gyd yn beryg o’i golli heb gyfrolau fel hon:

‘Cyfoeth’

Nes i rywun
dorri i mewn
a mynd â’r cyfan,
wyddwn i ddim
fod yna unrhyw beth gwerth ei ddwyn
yn tŷ ni.

Mae hon yn gyfrol sy’n sicr yn ‘codi’r galon’ mewn modd addfwyn a thyner a chellweirus. Boed y felan arnoch, neu eich bod yn chwilio am ysbrydoliaeth am erthygl neu anerchiad, dyma gyfrol gwerth chweil i bori ynddi a’i defnyddio’n ymarferol. Trysorfa o berlau sy’n fwy na bargen.

Iwan Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Canwn! 100 Welsh Songs
 
£2.95
 
Prynwch
Mabsant - Casgliad o Hoff ...
 
£5.95
 
Prynwch
Corgi Series: 2. Carol ...
Idris Davies
£0.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch