Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Dymuniadau Da: Geiriau Doeth
ISBN: 9780863818684 (0863818684)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Tegwyn Jones Darluniwyd gan Olwen Fowler, Brett BreckonFformat: Clawr Meddal, 105x148 mm, 56 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £2.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Detholiad o ddyfyniadau amrywiol yn ymwneud â geiriau doeth, yn farddoniaeth gaeth a rhydd, penillion telyn a chaneuon cyfoes, a rhyddiaith chwedlau'r Canol Oesoedd, y Beibl a nofelau'r 20fed ganrif.

A selection of diverse quotes reflecting wise thoughts and phrases , in strict and free poetic verse, traditional folk songs and modern pop songs, and in prose from the romances of the Middle Ages, the Bible and 20th century novels.
Dyma gyfrol arall yn y gyfres ‘Dymuniadau Da’ gan wasg gynhyrchiol Carreg Gwalch. Fel gyda’r cyfrolau cyntaf, mae hon yn rhodd addas, neu'n arf defnyddiol i unrhyw un sy’n chwilio am bennill neu ddyfyniad ar gyfer cerdyn cyfarch neu gydymdeimlo, neu i oleuo pregeth neu anerchiad. Maen nhw hefyd yn gyfrolau gwych ar gyfer stafelloedd aros – neu dai bach hyd yn oed – lle gall rhywun bori a myfyrio.

Rhoi maeth i’r meddwl a wna’r gyfrol fach hon yn y gyfres, sef Geiriau Doeth. Dyma agor clawr ar y cyfoeth o ddywediadau a gwirioneddau sydd gennym yn Gymraeg. Roedd llawer ohonynt yn arfer bod ar leferydd gwlad, ond yn nydd y cyfrifiadur a’r teledu lloeren collwyd cymaint o’r amrywiaeth a’r cyfoeth hwn mewn byd unffurf, un-dimensiwn. Chwedl Idwal Lloyd:

Drwy’r lloerennau fe gawn brofi
Nifer helaeth o sianeli,
Arnynt gwelwn yn ddiamau
Fwy o rwtsh am fwy o oriau.

Dyma brofi nad yw gwirioneddau a dywediadau ffraeth yn perthyn i’n gorffennol. Wrth i’r byd o’n cwmpas newid a datblygu, daw geiriau doeth newydd i’r golwg o hyd. Dyma un bach crafog, cyfoes arall gan Iwan Griffiths, 'Sosialaeth':

’R un cyfle i bawb,
’R un faint i bob un,
A thipyn bach ecstra
I mi fy hun.

Ond mae yma ddigon o berlau o’r gorffennol hefyd, o Lyfrau’r Diarhebion a’r Pregethwr a’r Salmau, a chan feirdd fel Waldo Williams, T. H. Parry Williams, a’r sylw treiddgar hwn gan neb llai na Saunders Lewis, ‘Mae chwyldro yr un fath â phriodas; un weithred sydyn ac wedyn oes o sylweddoli.’ Efallai mai dyna pam na fydd y ‘chwyldro ar y teledu, gyfaill!’

Ond mae’n drawiadol mai hen benillion a hen ddywediadau yw trwch cynnwys y gyfrol fach ddefnyddiol a goleuedig hon. Roedd traed yr hen bobol yn solat ar y ddaear, ac roedd troad y llanw a’r tymhorau yn goleuo eu bywydau a’u dywediadau. Un gerdd nad yw yma y byddwn wedi hoffi ei gweld yw ‘Twmi’ gan Nantlais, ‘A dyna yw bywyd, medd Twmi, rhyw deid yn mynd ma’s a rhyw deid yn mynd miwn’, ond mae yma ddigon o benillion yn yr un cywair:

Pan fo seren yn rhagori,
Fe fydd pawb â’i golwg arni;
Pan ddêl unwaith gwmwl drosti,
Ni fydd mwy o sôn amdani.

Pan fo'r felan arnoch, neu pan fyddwch yn chwilio am ysbrydoliaeth am erthygl neu anerchiad, dyma gyfrol gwerth chweil i bori ynddi a’i defnyddio’n ymarferol. Trysorfa o berlau sy’n fwy na bargen.

Iwan Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Canwn! 100 Welsh Songs
 
£2.95
 
Prynwch
Mabsant - Casgliad o Hoff ...
 
£5.95
 
Prynwch
Corgi Series: 2. Carol ...
Idris Davies
£0.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch