Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Daw Eto Haul
Geraint Lewis
ISBN: 9780863818691 (0863818692)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 123x183 mm, 332 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel gyfoes ddoniol am flwyddyn ym mywyd actor rhan-amser yn ninas Caerdydd, ei berthynas â'i ffrindiau yn y dafarn leol, gyda chydnabod bore oes yng nghefn gwlad Cymru a chyda'r merched yn ei fywyd.

A humorous contemporary novel about a year in the life of a freelance actor in Cardiff, his relationship with friends in the local pub, with acquaintances in his home in rural West Wales and with the women in his life.
Mae unrhyw un sydd wedi darllen gwaith Nick Hornby yn gyfarwydd â’r dyn tri-deg-rhywbeth sy’n chwilio am bwrpas ac ystyr i’w fywyd. Y llanc sydd wedi tyfu i fyny, ac yn sylweddoli'n sydyn fod y blynyddoedd yn gwibio heibio, ond ei fod yntau, rywsut, wedi ei adael ar ôl, heb wybod pa ffordd i fynd.

Cymeriad o’r fath yw Bryn James yn nofel ddiweddaraf Geraint Lewis, Daw Eto Haul. Ar ôl gweithio am flynyddoedd mewn siop ddillad i ddynion, mae wedi ryw ddrifftio’i ffordd i mewn i gyrion ‘showbiz’, gyda swydd fel ‘artist cynorthwyol’ mewn cyfres dditectif o’r enw Angel, yn chwarae rhan heddwas sy’n arbenigo mewn agor drysau i’r prif gymeriad, yr Arolygydd Dwyfol Rhys. Mae’n cael ambell rôl mewn rhaglenni eraill hefyd, ac wrth weithio fel milwr Rhufeinig am ddiwrnod mae’n cwrdd ag Efa, ac yn syrthio mewn cariad â hi.

Ar wahân i’w waith bob dydd o flaen y camera, prif ddiddordeb Bryn yw’r cwisiau tafarn y mae’n cymryd rhan ynddynt gyda’i ffrindiau yng Nghaerdydd – y llyfrgellydd, y meddyg a’r cyn-gyfarwyddwr teledu sinigaidd a chwerw – a hefyd ei gyfeillgarwch â mab bach y ferch yn y fflat drws nesaf.

Dilynwn Bryn drwy nifer o anturiaethau: nosweithiau meddw gyda’i gyfeillion mewn nifer o gwisiau; ‘freebie’ corfforaethol adeg gêm rygbi ryngwladol; dosbarthu cawl a brechdanau i’r digartref mewn capel yng nghanol y ddinas ar brynhawn Sul; ac ambell ymweliad â’i gartref yn Nhregors yng ngorllewin Cymru, lle caiff gyfle i gymryd golwg iawn ar ei fywyd a’i ddaliadau.

Er bod Bryn yn aml yn dioddef o’r felan, mae ’na lawer o gyfle i chwerthin yn y llyfr hwn, gyda’r darlun o’r broses o ffilmio drama deledu yn arbennig o ddeifiol a doniol. Mae’r cyfryngau'n gocyn hitio cyfarwydd a hawdd iawn yng Nghymru, ond mae cynildeb dychan Geraint Lewis yn llwyddiannus dros ben.

Er mai chwilio am gariad merch mae Bryn mewn gwirionedd, y berthynas orau yn y llyfr yw honno rhyngddo a’i gyfeillion yn y tîm cwis. Mae’r darllenydd yn cael gwir ymdeimlad o gyfeillgarwch, ac mae’r cymeriadau hyn yn gyflawn a chredadwy – byddai unrhyw un yn mwynhau peint yn eu cwmni. Dydw i ddim mor siŵr am gymeriadau’r merched – yn enwedig Efa. Braidd yn ddau-ddimensiwn ac arwynebol ydi hi, ac mae’n anodd gwybod beth welodd Bryn ynddi o gwbl.

Ar y cyfan, serch hynny, nofel hwyliog i’w mwynhau yw hon, ac fe fyddwn i, yn sicr, yn hoffi gweld rhagor o helyntion y pedwar ffrind a’u tîm cwis mewn cyfrol arall.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Aelod O Gylch Darllen Estyn Allan o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Hynt a helynt dyn deugain oed sy'n fethiant llwyr yn broffesiynol ac yn methu bachu cariad. Nofel chwerw-felys a doniol sy'n hawdd ei darllen. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Caneuon i Blant - ...
 
£8.99
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Rhwng Noson Wen a ...
Sonia Edwards
£4.25
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Gavi
Sonia Edwards
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Party Wall, The
Stevie Davies
£8.99
 
Prynwch
Plant
Fy Llyfr Englynion
 
£6.95
 
Prynwch