Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres i'r Golau: Peenemünde - Drama Mewn Dwy Act
William Owen Roberts
ISBN: 9780863819087 (0863819087)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 185x124 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Drama mewn dwy act sy'n ystyried mwy nag un dehongliad o hanes Cymro ifanc o'r Wyddgrug a garcharwyd yn 1945 am ei weithgarwch yn darlledu yn Gymraeg ar ran yr Almaenwyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

A two-act drama portraying more than one interpretation of the story of a young Welshman from Mold who was imprisoned in 1945 for his broadcasting activities on behalf of the Germans during the Second World War.
Mae amseriad cyhoeddi’r gyfrol ddiweddaraf yng nghyfres ‘I’r Golau – Dramâu Diweddar’ o stabl Gwasg Carreg Gwalch yn drasig o amserol. Gyda Bush a Blair yn ceisio ein hargyhoeddi o ‘gyfreithlondeb’ a ‘moesoldeb’ y rhyfel yn Irac, a’r newyddion bod milwyr o Gymru yn mynd i orfod chwarae rhan flaenllaw yn yr ymgais i gadw heddwch o fewn y wlad honno, gwelir thema rhyfel a’r persbectif Cymreig yn ganolog i’r ddrama hon.

Honna Williams Parry fod y bardd yn nes ati na’r hanesydd, ac eisoes mae Wiliam Owen Roberts wedi profi’i hun yn feistr ar lunio gweithiau sydd wedi’u gwreiddio’n ddwfn yn hanes ein gwlad a’n diwylliant. Roedd ei nofel Paradwys yn delio â hanes a chefndir teulu’r Arglwydd Penrhyn a’r gymdeithas chwarelyddol, ond gyda’r ddrama hon canolbwyntia ar ddigwyddiadau’r Ail Ryfel Byd, a’r rôl y chwaraeodd Raymond Davis Hughes yn yr ymgyrch i ledaenu efengyl propaganda y Natsïaid.

Yn nrama gomisiwn Eisteddfod Casnewydd yn gynharach eleni, sef Lysh o waith Aled Jones Williams, gwelwyd pedwar cymeriad ar y llwyfan, ond fe’i disgrifiwyd gan Nic Ros fel monolog, gyda’r awdur yn personoli brwydr ymenyddol mewnol y prif gymeriad. Gwelir yr un nodwedd yn amlygu’i hun yn Peenemünde, gyda thair cenhedlaeth ym mywyd Raymond Hughes wedi’u gweddnewid yn dalpiau o gig a gwaed. Drwy gydol y ddrama canolbwyntir ar y tyndra mewnol hwn, gyda Raymond yr hynafgwr yn ceisio lliniaru’i gydwybod a chyfiawnhau gweithredoedd ei orffennol.

Mae gweld drama mewn print yn ddigwyddiad prin iawn yn y Gymru gyfoes, ac yn sicr mae’r wasg i’w llongyfarch am barhau i gyhoeddi’r gyfres – un o’r ychydig weisg sy’n fodlon mentro i faes digon hesb. Er hynny, rhaid nodi mai siomedig yw diwyg y clawr – rwyf yn ymwybodol bod cynnwys unrhyw lyfr yn bwysicach na’r clawr, ond mewn oes lle rhoddir cymaint o bwyslais ar hyrwyddo a marchnata, go brin y bydd clawr di-fflach o’r fath yn ysgogi chwilfrydedd y darllenydd. Yn ogystal, teitl gwreiddiol y cynhyrchiad llwyfan oedd Radio Cymru, ac er fy mod yn derbyn bod teitl o’r fath efallai’n camarwain y darllenydd am natur y ddrama, teimlaf y byddai teitl mwy bachog na Peenemünde wedi talu ar ei ganfed, ac wedi dal llygad y darllenydd ymhellach.

Un o rinweddau amlwg y gyfrol hon yw’r deunydd a geir ar y dechrau. Ceir rhagarweiniad gan yr awdur ei hun, cyflwyniad gan Ioan Williams, ynghyd ag adolygiad o’r cynhyrchiad llwyfan gan Ioan Kidd. Dadlennir nifer o bwyntiau gwerthfawr yn y nodiadau hyn, ond os ystyrir mai un o swyddogaethau pwysicaf drama yw esgor ar drafodaeth, yna dagrau pethau yw’r ffaith bod pedair blynedd wedi mynd heibio ers gweld cynhyrchiad llwyfan o’r ddrama a’i gweld mewn print. Cyfyd y ddrama lu o gwestiynau athronyddol parthed ‘gwirionedd’ a ‘brad’ unigolion a chymdeithas, ac o gofio’r hinsawdd ddialgar a rhyfelgar sy’n nodweddu’n byd modern, erys un cwestiwn o enau Ray yn y cof: ‘[b]e’ ydi’r dyhead ’ma mewn gwlad fach fel Cymru i gladdu ei hun mor ddigwestiwn?’

Dafydd Llywelyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cerdd Dafod
John Morris Jones
£18.99
 
Prynwch
Lewisiana
D. Geraint Lewis
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch