Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Teithiau Dewi Pws - Fo a Fi Gyda'i Help Hi
Dewi Pws Morris
ISBN: 9780863819155 (086381915X)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Lyn Ebenezer Fformat: Clawr Meddal, 182x122 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol hynod ddifyr yn adrodd y straeon y tu ôl i'r llenni wrth i Dewi Pws Morris ymweld â 18 gwlad yn paratoi penodau'r gyfres deledu boblogaidd 'Byd Pws', yn cynnwys sylwadau ffraeth a chynnes y teithiwr am y cymeriadau lliwgar yn cyfarfod â hwy, ac am eu diwylliannau a'u harferion amrywiol. 40 ffotograff lliw.

A very entertaining volume relating the stories behind the scenes as Dewi Pws Morris visits 18 different countries preparing chapters of the popular TV series 'Byd Dewi', relating the traveller's witty and warm comments on the colourful people he met, and on their diverse cultures and customs. 40 colour photographs.
Wrth baratoi rhaglenni taith Michael Palin ar gyfer y BBC, y drefn oedd bod y tîm cynhyrchu yn arloesi pob taith, Palin ei hun yn ymuno â’r criw ar ail daith dros yr un llwybr ac yna, wedi golygu’r tapiau, yr uned ffilm yn cael ei hanfon i ba le bynnag yr oedd angen “pick-ups”. Hynny yw, y pethau hanfodol hynny i lenwi bylchau! Nid yw gweithio i S4C – oes angen dweud? – yn caniatáu’r cyfle i roi ‘sglein ar y bara sinsir’, a defnyddio’r math o derm y byddai Dewi Pws yn ei roi yng ngheg ei alter-ego, Rici Hoyw.

Y syndod yw fod y drindod gynhyrchodd Byd Pws – Alun Hughes, Rhian Williams a Dewi ei hun – wedi dod yn ôl o bedwar ban byd gyda digon o stwff i roi i ni gyfresi digon derbyniol ar y sgrin fach: rhaglenni wedi eu saethu, gallaf ddyfalu o brofiad, dan amodau anodd yn aml. Hanes deunaw taith gawn ni yma. Ond diben llyfr i gyd-fynd â chyfres yw rhoi i ni fwy nag a welwyd ar y rhaglenni eu hunain. Mân hanesion am droeon trwstan, efallai, yn cyfleu hefyd, hyd y gellir, naws a theimlad bod yng ngwres tanbaid y trofannau, yn byw mewn tŷ o iâ neu’n crogi gerfydd rhaff ar wyneb craig ...

A dyna ddewis tair enghraifft o benodau a adawodd argraff drwy lwyddo i roi i mi’r ymdeimlad hwnnw. Mae rhannau o benodau eraill mwy ffeithiol, hanesyddol, yn tueddu i arafu pethau ac ys gwn i am mai cofnod ail-law a gawn ni sy’n cyfrif am hynny? Rhywbeth nad yw ar goll o hunangofiant Dewi Pws, Theleri Thŵp gyda chymorth yr un golygydd medrus, Lyn Ebenezer. Ond heb i Lyn fod ei hun yn y gors, yn cysgu dan grwyn ar rew, neu’n sefyll ar gopa ar ôl y wefr o goncro clogwyn, yr ydan ni – yn anochel – ddau gam o fod yn y fan a’r lle. Dyw hynny ddim ar goll yn ei ragair “O”, Alun Hughes na’r “Hylô oddi wrthi Hi”, Rhian Williams.

Ond diffyg bychan yw hynny mewn ail gyfrol am un o’n pobl anwylaf ni. Afraid dweud fod Dewi Pws yn ŵr amryddawn. Mae’r gyfrol hon yn dangos fod ’na ruddin a dygnwch hefyd y tu ôl i’r chwerthin a’r cellwair. Prawf, os bu ei angen, fod dyn difrif, teimladwy, yn llechu tu ôl i wên y clown o Drebo’th.

Gwyn Llywelyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Golwg ar Gân
Dic Jones
£5.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 28. Dyn ...
Hywel Gwynfryn
£6.95
 
Prynwch
Enwau Eryri / Place-Names ...
Iwan Arfon Jones
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch