Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Chwa o Chwedlau Aesop
Vivian French
ISBN: 9780863819193 (0863819192)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Darluniwyd gan Korky PaulAddaswyd/Cyfieithwyd gan Myrddin ap Dafydd.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 298x225 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg bywiog, gyda darluniau cartwn, o gasgliad o ddeg o chwedlau Esop wedi eu cyflwyno ar ffurf mydr ac odl.

A lively Welsh adaptation, with cartoon illustrations, of a collection of ten of Aesop's fables presented in rhyme and metre form.
Clasur o lyfr ydi hwn, wedi ei gyflwyno mewn modd clyfar, deniadol a diddorol. Mae’r teitl ei hun yn destun sgwrs a thrafod gan ei fod yn chwarae ar eiriau. Cyflwynir y chwedlau ar ffurf stori, barddoniaeth a hyd yn oed rap – rhaid gwneud y Gymraeg yn gyfoes! Cyflwynir odl mewn dull hwyliog a doniol. Rydw i’n hoffi’r defnydd o ddisgrifiadau megis ‘crio’n arw’ a ‘siwgwr gwyn’.

Ceir yma ddefnydd diddorol a phwrpasol o luniau du a gwyn a rhai lliw. Mae’r ffont a ddefnyddir yn addas iawn ar gyfer plant oed cynradd – yn aml defnyddir ffont ffansi yn cyflwyno llythrennau sy’n rhy gyrliog ac yn anghyfarwydd i ddarllenwyr eithaf newydd a dibrofiad. Mae maint y ffont yn holl bwysig hefyd ac yn hyn o beth eto mae’r llyfr yma’n llwyddo.

Rydw i wedi gwirioni hefo’r ‘Gair i Gall’ ar ddiwedd pob stori – unwaith eto gellir defnyddio hwn fel sbardun i drafodaeth neu waith ysgrifennu gan blant. Mae’r iaith a ddefnyddir yn gyfoethog a choeth, e.e. ’Gwibiodd meddyliau slei, sinachaidd, llwynogaidd drwy’i ben’ . . . ('Y Llwynog a’r Ciconia'). Er nad ydi rhai o’r geiriau’n ‘eiriau bob dydd’, mae’r gair cyntaf yn rhoi digon o syniad o ystyr i’r darllenydd neu’r gwrandäwr.

Mae’r awdur yn llwyddo i greu darluniau byw a chofiadwy, e.e. ’Gwelodd y colomennod llwydion yn sgrytian a sbriwsio a swancio wrth ffit-ffatian yn ôl ac ymlaen.’ ('Y Jac-Do a’r Colomennod').

Mae rhai o’r chwedlau’n fyr ('Y Ci a’r Asgwrn'), eraill yn hir ('Yr Ystlum, Y Ddraenen a’r Bilidowcar'). Gall hyn fod o gymorth mawr i rieni neu athrawon blinedig!

Prynwch y llyfr ac fe gewch chi a’ch plant oriau o bleser.

Afryl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Blwyddyn Ysgol - 200 o ...
Eiflyn Roberts
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch