Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Band yr Hendra, Wmpa-Wmpa!
Geraint Jones
ISBN: 9780863819216 (0863819214)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Darluniwyd gan Dylan WilliamsFformat: Clawr Meddal, 182 x 122 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o chwe stori ddoniol a dychanol am helyntion arweinydd ac aelodau seindorf pentref yr Hafod yng ngogledd-orllewin Cymru a'r elyniaeth rhyngddynt hwy a seindorf pentref cyfagos.

A collection of six humorous and satirical stories about the misfortunes of the leader and members of a village band in north-west Wales and the rivalry between them and the members of a neighbouring band.
Bûm yn ddigon ffodus i gael fy nghodi ar aelwyd lle’r oedd y cwpwrdd llyfrau yn cael lle o barch. Ac ni wnaf fyth anghofio’r profiad, a minnau yn fy arddegau cynnar, o dynnu o blith y llyfrgell deuluol, yn gwbl ar hap, Storïau’r Henllys Fawr gan W. J. Gruffydd. Hwn oedd y tro cyntaf erioed i mi chwerthin yn uchel wrth ddarllen cyfrol. Ac fe wnes i ail-fyw’r profiad hwnnw wrth ddarllen Band yr Hendra, Wmpa-Wmpa!.

Darllenais gyfrol Geraint Jones, a enillodd y gystadleuaeth am gyfrol o storïau doniol, cyfoes i oedolion yn Eisteddfod Maldwyn, ar lan y môr tra oeddwn ar fy ngwyliau yng Ngwlad Groeg. A synnwn i ddim nad oedd y dwsinau o Atheniaid, ynghyd â’r John-Bwliaid Seisnig tatŵ-aidd yn Agistri, yn meddwl fod y dyn bach moel a chwerthinai yn eu canol yn gwbl wallgof. Ac yn ystod y teirawr a gymerodd i mi ddarllen y chwe stori, yr oeddwn i’n gwbl wallgof.

Dyma i chi hiwmor Cymraeg ar ei orau. Ni fyddai’r gyfrol wedi llwyddo mewn unrhyw iaith arall. Fe’i hysgrifennwyd gan Gymro am Gymry. Creodd sefyllfaoedd a chymeriadau credadwy. A’r iaith. Dyma i chi’r Gymraeg ‘yn ei dillad gwaith’. Cymraeg cyhyrog, llithrig gyda’r geiriau'n tasgu allan o’r tudalennau. Cymraeg rhywiog ac ystwyth gydag ymadroddion a achosodd i mi biffian chwerthin droeon.
Ond y cymeriadu piau hi. Ym Morlais Mortimer Humphreys mae Geraint Jones wedi creu gwrtharwr sy’n gyfuniad o Ifas y Tryc ac Arthur Picton. Ysgrifennu campus wnaeth greu Ifas ac Arthur, ac ysgrifennu campus sydd wedi creu Morlais a’i fêts a’i elynion. Dyma i chi gyfres o storïau sy’n sgrechian am gael eu ffilmio.

Y cythraul pêl-droed wnaeth esgor ar Midffîld, a’r cythraul bandiau sy’n gnewyllyn i’r gyfrol hon. Mae’r storïau'n gynnyrch un sy’n gwybod ei bwnc o alpha i omega. Drwyddi draw mae’r gyfeiriadaeth gerddorol, farddol ac ysgrythurol yn syfrdanu rhywun. Wn i ddim pryd gefais i fy nifyrru gymaint gan awdur doniol Cymraeg.

Yn ei feirniadaeth cyfeiria Harri Parri at feistrolaeth ryfeddol yr awdur ar iaith ynghyd â’i ddyfeisgarwch i greu sefyllfaoedd gwirioneddol gomig. Cytunaf yn llwyr, ac mae’r fath ganmoliaeth gan un sydd ei hun yn feistr ar y genre doniol yn dweud llawer mwy nag y galla i ei fynegi.

Mae’r Hendref Excelsior Temperance Band yn llawn haeddu bod ar yr un cae, yn llythrennol, â thîm pêl-droed Bryncoch. Ac mae’n anodd meddwl am ganmoliaeth well na hynna.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Dderwen: Bore Da
Gwennan Evans
£5.95
 
Prynwch
Cyfres Porth yr Aur: Ifan ...
Harri Parri
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch