Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Corachod Digartref - Llên Meicro
ISBN: 9780863819230 (0863819230)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Sian Northey Fformat: Clawr Meddal, 148 x 105 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad difyr o lenyddiaeth meicro yn cynnwys 50 cyfraniad amrywiol gan 16 llenor cyfoes.

An entertaining collection of micro literature comprising 50 diverse contributions by 16 contemporary authors.
Yn ôl broliant y gyfrol fach fer hon, ei chynnwys yw ‘darnau oedd wedi cael eu rhoi yn y drôr am ein bod yn gwybod eu bod yn gyflawn ac yn orffenedig a hwythau ond bychan’. Dyna ddiffiniad cystal â’r un o ffenomen llên meicro, sydd yn siŵr o fod wedi ennill ei thir bellach ers gwobrwyo cyfrol Annes Glynn yng nghystadleuaeth y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Ar eu gorau, mae’r vignettes bach hyn gystal ag unrhyw gerdd ond, ar eu gwannaf, maen nhw’n darllen fel ymarfer ysgrifennu creadigol gan ddisgybl TGAU cymedrol ei safon sydd wedi llyncu geiriadur. Y gamp ydi ysgrifennu rhywbeth sydd yn mynd i aros ym meddwl y darllenydd, yn mynd i’w brocio ac efallai daro nodyn cyfarwydd.

Does dim amheuaeth fod ambell ddarn yn y gyfrol hon yn taro deuddeg ac yn denu gwên, ochenaid neu hyd yn oed arswyd. Fel y byddid yn disgwyl gyda chynifer o awduron gwahanol, mae amrywiaeth yn y testunau a’r arddulliau a ddewiswyd, ond fel ag sy’n gweddu i ni’r Cymry o bosibl, tueddu at y lleddf mae llawer o’r darnau. Cawn sawl mynegiant o dristwch cariad a gollwyd neu gariad unffordd; teimlwn yr ing yng nghalon y cymeriad yn straeon Angharad Elen wrth iddi sylweddoli mor gymhleth yw perthynas, a’r torcalon o golli cymar yng ngwaith Hafina Clwyd. Ond nid dagrau yn unig sydd yma. Mae ‘Martha Melys Gacwn’ a ‘Capten Pigfain’ gan Fflur Dafydd yn ddathliad gogoneddus o gariad a nwyd, ac ‘Unwaith’ gan Siân Northey yn fynegiant cryno ac effeithiol o bŵer emosiwn a theimlad.

Ac mae ’na fwy na chariad yn unig yma hefyd. Er mai perthynas pobl â’i gilydd sy’n brif symbyliad i’r ysgrifennu, mae yma hefyd ymdeimlad o hanes a hunaniaeth cenedl, y boen a’r ymdrech o ysgrifennu a’r broses o heneiddio, ymhlith pethau eraill.

Dydi hi ddim yn gyfrol i’w darllen ar un eisteddiad (mae’n rhy leddf yn un peth); yn hytrach, mae’n gyfrol tŷ bach ardderchog. Rhowch hi ar sil ffenest yr ystafell fach, a phorwch drwyddi'n hamddenol. Dwi ddim yn addo y cewch chi flas ar bob darn – roeddwn i’n teimlo fel lluchio’r gyfrol i lawr y pan wrth ddarllen ambell ddisgrifiad or-flodeuog a llafurus – ond rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i rywbeth fydd yn plesio. Bydd rhai pobl, fel y dywed Siân Northey yn y rhagymadrodd, yn trafod lle llên meicro yn y continuum rhyddiaith-barddoniaeth. Gadewch iddyn nhw wneud hynny os mai dyna eu diléit – caiff y gweddill ohonom ni fodloni ar fwynhau’r straeon.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Golwg ar Gân
Dic Jones
£5.95
 
Prynwch
Darnau - Enillydd Medal ...
Dylan Iorwerth
£6.95
 
Prynwch
Barddoniaeth Boced-Din: ...
Arwel 'Pod' Roberts
£3.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch