Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Zen
Geraint V. Jones
ISBN: 9780863819285 (0863819281)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 183 x 123 mm, 308 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel gyffrous wedi ei gosod ym myd cynllwyngar ysbiwyr rhyngwladol a'r Gwasanaethau Cudd, gan symud o Lundain i Landeilo ac i Estonia wrth ddilyn gwarchodwr arfog a gohebydd ifanc uchelgeisiol sy'n ceisio datrys dirgelwch llofruddiaeth aelod o lywodraeth Prydain.

A gripping thriller set in the conspiratorial world of international espionage and the Secret Services, moving from London to Llandeilo and to Estonia following an armed guard and an ambitious young journalist who try to unravel the mystery of the assasination of a member of the British government.
Digwyddaf gredu bod modd i Gymry Cymraeg ac i’r iaith Gymraeg gyflawni unrhyw beth. Oherwydd hynny rwyf bob amser yn croesawu nofelau antur Geraint V. Jones, boed y rheiny'n mynd â ni i bellafoedd daear neu'n dod â byd a bywyd James Bond i gefn gwlad Cymru. Mae’r ysgrifennu bob amser yn afaelgar a’r stori'n ein llusgo ar garlam o glawr i glawr.

Nid yw Zen yn eithriad i’r hyn y mae dilynwyr Geraint V. Jones bellach wedi dod i ddisgwyl ganddo. Un o’r prif gymeriadau yw Zen – swyddog diogelwch arbennig yn Nhŷ’r Cyffredin sydd â chefndir llawn cysgodion yn y fyddin. Y prif gymeriad arall yw A.A. Morgan gohebydd gydag un o bapurau trymion Llundain, Cymraes Gymraeg, Alex Morgan i’w chyfeillion yn Llundain, Angharad Morgan i’w theulu yn Sir Gaerfyrddin. Mae llwybrau’r ddau a’u bywydau'n clymu yn ei gilydd wrth iddi hi fynd ar drywydd llofruddiaeth gwleidydd amlwg, llofruddiaeth y mae gan Zen, er gwell neu er gwaeth, ddiddordeb personol ynddi.

Mae’r nofel yn carlamu rhwng Cymru, Lloegr a thir mawr Ewrop ac yn llawn i’r ymylon o gymeriadau na wyddon ni ddim am eu cymhellion nhw: swyddogion di-wyneb, dau wyneb, MI5, MI6 a Phalas Westminster. Mae’r achos mor ddifrifol nes bod prif wleidyddion y dydd yn cymryd diddordeb ynddo – mae Tony Blair, Jack Straw a David Blunkett yn gymeriadau yn y nofel hon. Tybed a oedd hi’n ddoeth rhoi eu henwau priod iddynt? Eisoes dyna Blunkett wedi mynd, a’r nofel wedi dyddio'n ddiangen.

Os yw’r Gymraeg yn gorwedd yn gyfforddus yma, mewn tir digon anghynefin iddi – ac yn fy marn i y mae hi – pam wedyn defnyddio Saesneg o gwbl? Pam ei defnyddio ar y dechrau i gyfleu acen dramor? Pam ei defnyddio i ddyfynnu gwefan un o gyn-swyddogion MI6 pan ydan ni newydd glywed Blair a Blunkett yn cael sgwrs mewn Cymraeg glân gloyw? Os oes unrhyw beth yn tarfu ar y nofel ryngwladol hon, yna’r Saesneg sy’n tarfu ar y Gymraeg! Yn yr un modd tybed a oedd arwyddocâd i’r ffaith fod tad Angharad wedi galw ei ferch yn Alex ar y tudalen olaf un? Efallai y bydd hi’n aros yn Llundain i fynd ar drywydd stori arall. Gobeithio'n wir. Brychau prin yw’r rhain mewn dros tri chan tudalen o stori garlamus. Mae disgwyl mawr eisoes am y gyfrol nesaf.

Rocet Arwel Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Geiriadur Mawr, Y
H. Meurig Evans
£19.99
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Darnau - Enillydd Medal ...
Dylan Iorwerth
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch