Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dyn a Blannai Goed, Y
Jean Giono
ISBN: 9780863819407 (0863819400)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Darluniwyd gan Michael McCurdyAddaswyd/Cyfieithwyd gan Martin Davis.Fformat: Clawr Meddal, 210 x 148 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o stori glasurol Ffrangeg a fu'n ysbrydoliaeth i ymgyrchoedd ailgoedwigo byd-eang yn adrodd hanes llafur cariad un gwr a blannodd goed dros gyfnod maith o flynyddoedd gan lwyddo i greu coetir hardd a thrwy hynny amlygu grym daionus natur yn y byd. 20 llun du-a-gwyn.

A Welsh adaptation of a French classic story that inspired world- wide re-forestation campaigns relating the story of one man's labour of love of planting trees over many years succeeding in creating a beautiful forest thus manifesting nature's powerful goodness in the world. 20 black-and-white illustrations.
Mae’n rhaid imi gyfadde nad oeddwn wedi clywed am ymdrechion ‘Coed i Bawb’ a’u hymgyrch i ailblannu coed cynhenid yng Nghymru cyn imi bori trwy’r gyfrol hon gan Wasg Carreg Gwalch; yn wir, ar ôl i mi ei darllen, ni allai’r ymgyrch wedi dewis chwedl mwy priodol na’r chwedl hon i adleisio’u dyheadau. Ar ôl gorffen y gyfrol roedd gen i awydd rhedeg allan i’r ardd a phlannu coeden, ond mae’r chwedl yn gwneud ac yn dweud llawer mwy na hynny.

Cyfieithad o’r Ffrangeg yw Y dyn a blannai goed o stori gan Jean Giono am fugail o’r enw Elzeard Bouffier sy’n adnewyddu dyffryn cyfan ym Mhrofence wrth blannu coed. Un diwrnod daw teithiwr ar ei draws ac mae yna gyfeillgarwch tawel yn tyfu rhwng y ddau. Cawn fynd yn ôl i’r dyffryn gyda’r teithiwr dros nifer o flynyddoedd i weld sut mae’r coed yn tyfu.

Er iddi gael ei chyfieithu i sawl iaith, dyma’r tro cyntaf iddi ymddangos yn y Gymraeg. Mae’r cyfieithiad gan Martin Davis yn gelfydd ac yn creu awyrgylch gadarn, braff sy’n gweddu'n wych i’r stori, ac mae’r lluniau hyfryd drwy’r llyfr, sy’n edrych fel petaent wedi eu cerfio o’r coed, yn atgyfnerthu’r teimlad ein bod ni mewn dwylo solet gyda Jean Giono. Mae’r cymeriadau'n annwyl ond yn gredadwy, a’r ffordd y mae’r awdur yn ein gwneud ni’n ymwybodol o’r byd go iawn y tu allan i’r dyffryn yn ein hatgoffa o ba mor fyrhoedlog ydyn ni fel pobl yn ein cweryla a’n prysurdeb dyddiol.

Dameg yw’r stori sy’n sôn am obaith, am nerth ysbrydol ac am ymroddiad heb ddisgwyl gwobr na chyfoeth. Mae Elzeard yn ddyn tawel, llonydd, ond y mae'n cyrraedd uchelfan newydd drwy ei ddyfalbarhad. Fel y dywed Twm Morus yn y rhagair, mae gwers y ddameg hon yn un ddefnyddiol inni i gyd, ac er bod gwers ynddi mae’r dweud mor hyfryd fel nad yw’r moddion i’w flasu o gwbl.

Mae’r gyfrol galonogol hon yn un i’w chadw ac yn un i fynd yn ôl ati pan fyddwn yn ceisio ysbrydoliaeth. Byddai hefyd yn stori ardderchog i’w hadrodd yn y dosbarth cyn mynd â’r plant allan i blannu coed.

Rwy’n sicr y bydd ymgyrch ‘Coed i Bawb’ yn elwa’n fawr o’r gyfrol hon (ac nid dim ond oherwydd fod 50c o bris bob cyfrol yn mynd tuag at Coed Cadw), ac fe fyddwch chithau hefyd ar eich ennill wrth ei darllen.

Caryl Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Tywysog Bach, Y
Antoine de Saint-Exupéry
£11.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch