Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nes at Baradwys, Yn
ISBN: 9780863819520 (0863819524)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 181x122 mm, 136 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad amrywiol o ddeuddeg stori fer gyfoes a wobrwywyd mewn cystadleuaeth ar raglen Y Celfyddydau ar Radio Cymru, yn cynnwys nodiadau cefndirol byr gan yr awduron am y dylanwadau arnynt.

A diverse collection of twelve contemporary short stories in a competition on the arts programme Y Celfyddydau on Radio Cymru, comprising short background notes by the authors on the influences on them.
Os nofel ydi bws y byd rhyddiaith, sy'n addo mynd ni am drip hir gan stopio yma ac acw i ollwng a chodi cymeriadau ar y daith; ac os darnau lln meicro ydi'r ceir rasio hynny sy'n mynd ni o 0-60 mewn llai na 100 o eiriau; beth, felly, ydi maint injan y stori fer Gymraeg? Ac, yn bwysicach fyth ar y draffordd o eithafion llenyddol heddiw, a fedrwn ni ymddiried yn y cerbyd hwn i'n cario ni i ben y daith? A chymryd ein bod ni, ddarllenwyr, yn gwybod lle mae'r fan honno.

Does yna ddim dwywaith yn fy meddwl mai car teuluol, saff y byd llenyddol Cymraeg ydi'r stori fer ar hyn o bryd. Mae'n ddibynadwy ac yn mynd yn ddigon hwylus o A i B, dim ond inni gadw at y ffyrdd cyfarwydd. Efallai ein bod ni'n polisho'r corff ac yn gosod ogla da y tu mewn er mwyn gwella'r cyflwyniad ond, yn amlach na pheidio, dydi hynny'n dda i ddim os nad oes digon o betrol yn y tanc a thipyn o sbarc yn y plygiau.

Roeddwn i'n teimlo fel prynwr siomedig yn gadael garej ar l darllen Yn Nes at Baradwys, cyfrol o'r straeon byrion a ddaeth i frig cystadleuaeth rhaglen radio Y Celfyddydau, Radio Cymru 2003. Er bod gwaith golygu medrus Angharad Dafis i'w weld yn glir ar y deuddeg stori sydd wedi eu cyflwyno'n raenus yn y gyfrol, chlywais i ddim llawer o refio o du'r straeon eu hunain. Chefais i ddim fy nghario hyd lonydd newydd, dieithr, a theimlais i ddim y cyffro o droi ambell gornel annisgwyl.

Ar wahn i ryw hanner dwsin o awduron profiadol yn yr iaith Gymraeg, mae hi'n stop ar elfen y 'stori' sydd mor hanfodol mewn unrhyw stori fer lwyddiannus. Drosodd a thro, mae gor-ddisgrifio teimladau yn amharu ar y prif nod o ddweud stori a diddanu, ac fe aeth ymsona a phregethu neges yn drech na chyflwyno cymeriadau o gig a gwaed. Onid y stori ddylai fod yn ganolog i unrhyw stori fer, gyda'r stori honno'n cael ei hadrodd trwy gyfrwng y cymeriadau ac yn ddrych o'r byd yr ydan ni'n byw ynddo heddiw? Os oes neges ddyfnach i unrhyw stori fer, mae honno i'w gweld yn cuddio rhwng geiriau'r ddeialog neu trwy'r hyn nas dywedir; wedi'r cwbl, 'y dwedyd llai sy'n gwneud lln', chwedl y prifardd a'r golygydd llyfrau, Ceri Wyn Jones.

Ni chefais drip fy mywyd wrth ddarllen Yn Nes at Baradwys, er i mi gael ambell daith ddiddorol yng nghwmni B. S. Reeves, Annes Glynn, Mared Lewis ac Ifor ap Gwilym. Dyna pam, mae'n beryg, fy mod i wedi anelu'n syth am garej y clasuron hen a newydd – beth bynnag ddywedwch chi, dydi plygiau straeon Kate Roberts, Robin Llywelyn, Eirug Wyn a Mihangel Morgan byth, byth yn tampio.

Karen Owen

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Eiramango a'r Tebot Pinc
Harri Parri
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch