Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fflamau Jamaica
Elwyn Efans
ISBN: 9780863819605 (0863819605)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 183x122 mm, 264 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Atgofion yr awdur am ei daith i Jamaica ar ôl iddo gael ei ysbrydoli gan gerddoriaeth reggae; sonia am ei chwilfrydedd ynglŷn â'r wlad a sut y peidiodd teimlo fel dieithryn pan oedd yn byw yno; ceir disgrifiadau da o ddiwylliant y wlad ac o'r straeon sydd y tu ôl i nifer o'r caneuon.

Memoirs of a memorable trip to Jamaica first inspired by an interest in reggae music; the author discusses how he did not feel like a stranger in the midst of the local population; he also examines the cultural life of the island along with the stories that are connected with many of the songs.
Mae'r gyfrol hon yn un arbennig o ffres i mi gan awdur sy'n dangos, yng nghyd-destun ei bwnc, ddealltwriaeth ysgolheigaidd clir a phendant. Mae'r arddull yn afaelgar a'r naratif yn ffraeth ac yn llwyddo i grisialu emosiynau dyn sydd ar bererindod fwyaf ei fywyd. Datgela ei brofiadau a'i deimladau ar ffurf cofnod, megis dyddiadur dyheadau'r dyn dŵad, ond mae'r dyn dŵad yma'n gwybod ei stwff. Ffrwyth llafur cariad sydd yma, ulysses bersonol, gan ddyn sy'n dyheu am brofi gwir Jamaica ei freuddwydion, breuddwyd sy'n troi'n ffaith o flaen ei lygaid. Gŵyr eisoes am dynged y bobl, eu hanawsterau cymdeithasol, eu difreiniad, eu hiwmor a'u tlodi, ond mae wastad yn fwy na bodlon i fwrw mewn i'r bwrlwm sydd gerbron, a chan nad oes ganddo ofn dim sy'n fythol beryglus yno, llwydda i wireddu mewn print ei gariad tuag at gerddoriaeth reggae, roots a dancehall, y siopau finyl, yr acetates, y dub plates, y gystadleuaeth barhaol, paratoadau'r dj's a'r cantorion a'r toasters, a helyntion y stiwdios gwahanol.

Ond coeliwch fi, mae 'na lawer mwy fan hyn, mae yna rinwedd yn yr ysgrifennu sy'n agor drws ar gyfnod diwylliannol gwych. Datgelir i ni nid yn unig ffordd y bobl wrth iddynt geisio creu bywyd a diwylliant gwell, ond hanes dyddiau fu a sut mae popeth rhwng y rhai sy'n ceisio byw bywyd normal, y rhai sy'n rhedeg y sioe barhaol, a'r rhai sydd mewn byd tlawd. A'r unig siawns ganddyn nhw yw eu crefydd neu eu cerddoriaeth.

Rhennir cyfoeth artistig a chyfoeth gwybodaeth. Fy hoff ddarnau yw pan fo'r awdur yn ehangu naratif y daith gydag ef ei hun yn siarad mewn Cymraeg Penllyn ac eraill yn siarad mewn patois Jamaica, darnau sy'n manylu ar dub vendors neu stiwdios neu gwrdd Greg Issacs. Mae'r categori yma hefyd yn cynnwys darnau rwy'n hoff iawn ohonynt pan fo'r awdur yn sn am yr hyn sy'n digwydd pan fo rhywun o'r tu allan yn mynd tu hwnt i'r disgwyliadau ac yn amharu ar y drefn, y manners megis, e.e. peidio rhoi pres i rhywun sy'n smalio bod yn gardotyn.

Yr hyn sy'n ddifyr i mi ynglŷn 'r gyfrol yw gwybodaeth yr awdur ynglŷn digwyddiadau difyr, hanes cerddorion a gwleidyddiaeth eu gyrfaoedd. Dwi wastad wedi ystyried fy hun yn ffan mawr o reggae, ond mae Elwyn yn gwybod yn fanwl am gantorion arbennig, gwleidyddiaeth y stiwdios, am yr holl gang warfare fu rhwng llwythi gwahanol. (Yn ystod y deng niwrnod fm i yn Kingston yn ddiweddar, roedd yno dros dri deg o lofruddiaethau, y rhan fwyaf ohonynt rhwng y llwythi a'r youth yn Spanish Town.) Mae hyn yn ein harwain yn l at yr arawak oedd yno'n gyntaf a'r mr-ladron, megis Harri Morgan. Roedd Jamaica'n wlad rydd i fod, ond doedd hi byth felly; daeth Marcus Garvey o St Anne's a'i broffwydoliaeth am y duw du, ac yn sgil hyn, y rastaffari, ac yn fuan ar eu holau, y CIA, Seaga a Manley, ofn y rhyfel oer, y cyffurie a'r gynnau.

Mae'r awdur yn plethu ei ulysses bersonol a'i wybodaeth radlon o'r hyn sydd o'i gwmpas, a'r hyn all ddigwydd iddo ac mae'n ymhyfrydu ymhob cam ar y tro, yn cadw'r naratif yn glir yn y Gymraeg yr un pryd 'r patois o'i gwmpas, ond does dim yn llwyddo i'w ddisodli rhag ei bererindod.

Yr hyn sy'n llwyddo i mi yw ei ddileit yn y cyfnod hwn o gerddoriaeth Jamaica. Mae'r ymroddiad a rydd i'r hyn mae'n ei garu rywsut yn ei fwrw ymlaen i fannau sy'n hyfrydwch iddo, er yn anghysbell ac yn aml yn beryglus. Mae'n dewis troedio strydoedd Kingston er mwyn profi a gweld 'i lygaid ei hun fod yr hyn a roddwyd iddo drwy'r gerddoriaeh yn wir, ac yn sicr yn werth chweil.

Geraint Jarman

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch