Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ned
Emily Huws
ISBN: 9780863819933 (0863819931)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Darluniwyd gan Les OrtonAddas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 200x130 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori hwyliog a thyner am helyntion ci bach direidus a'i berthynas gyda'i berchennog sydd wedi ei hyfforddi sut i fihafio ac sy'n meddwl y byd ohono; i ddarllenwyr 7-9 oed. 16 llun du-a-gwyn gan Les Orton.

A lively and tender-hearted story about the antics of a mischievous little puppy and its relationship with its owner who has trained him to behave and who thinks the world of him; for readers aged 7-9 years. 16 black-and-white illustrations by Les Orton.
Dyma nofel hyfryd syn cael ei hadrodd, neun hytrach, ei chyfarth o enau ci or enw Ned – neu i roi ei enw llawn a haeddiannol iddo, Ned Oscar Huws. Mae Ned yn byw gydai berchennog annwyl a phwysig, Em. A phwy ydi Em, meddech chi? Wel, neb llai nar awdures brofiadol ei hun, Emily Huws. Yn wir, mae Emily Huws yn croesi rhwng ffantasi a ffaith drwy sgwennu oi phrofiad ai bywyd personol ei hun yng nghanol criw swnllyd o greaduriaid – ac yn eu plith, seren ein stori, sef ei chi ffyddlon a bywiog, Ned.

Maer stori annwyl hon wedi'i hysgrifennu mewn arddull hwyliog, hawdd ei darllen, syn siŵr o apelio yn bennaf at blant o saith i ddeg oed. Ceir yma chwe deg o dudalennau wedi'u rhannu'n naw pennod daclus. Gellir darllen y llyfr ar un eisteddiad difyr neu fesul tamaid, yn hwyl ac anturiaethau'r penodau unigol.

Mae Emily Huws yn hen law ar ysgrifennu ac yn awdures syn adnabod ei chynulleidfa ir dim. Unwaith eto, mae hi wedi llwyddo i hudo'i darllenwyr ifanc .

Elen Rhys

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Ca Va, ...
Cathryn Gwynn
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch