Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Plentyndod Ym Mhenfro - Tra'd yn Tir
Stan Jones
ISBN: 9780863819964 (0863819966)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Atgofion yr awdur o fywyd ar fferm ger Dinas, sir Benfro yn ystod y tridegau; ceir blas ar fywyd gwledig y cyfnod ac ar dafodiaith unigryw y fro; cyfoethogir gan frasluniau pen-ac-inc o waith yr awdur ei hun.

Memoirs of life on a farm near Dinas, Pembrokeshire during the thirties; an insight is gained into the rural life of the time and into the unique local dialect; the volume is enriched by pen-and-ink sketches by the author.
Cyfrol fechan yw hon sy'n portreadu bywyd ar fferm Werndew ger Dinas yng ngogledd Sir Benfro adeg plentyndod yr awdur (sy'n arlunydd wrth ei alwedigaeth) yn nhri degau'r ganrif ddiwethaf. Yma cawn ddarlun o ffermio cyn dyfodiad y peiriannau a weddnewidiodd y dull o amaethu yn llwyr ers y pedwar degau. Rhennir y llyfr yn benodau bychain, rhai cyn lleied hanner tudalen, gyda theitlau pwrpasol fel 'Y teulu a'r tŷ', 'Macsu a meddyginieth', 'Cwn gwair', ac ati. Yn ogystal gorchwylion y fferm a'i holl agweddau, sonnir hefyd am weithgareddau eraill fel mynd i'r ysgol, yr Ysgol Sul a'r cwrdd a chasglu calennig.

Un o'r pethau sy'n rhoi naws arbennig i'r llyfr, yn ogystal 'r brasluniau o eiddo'r awdur, yw'r dafodiaith a ddefnyddir. Ond nid ysgrifennwyd mo'r gyfrol mewn tafodiaith bur (os oes y fath beth i'w gael bellach) fel a geir yng nghyfrol W. R. Evans, Cawl Shir Bemro' dyweder. Aed ati'n ymwybodol drwy ysgrifau a barddoniaeth yn y gyfrol honno i gyfleu'r dafodiaith a siaredir ym Mynachlog-ddu gan ddefnyddio holl ynganiadau a throeon llafar y fro honno. Nid yr un yw amcan Tra'd yn Tir. Ei fwriad yw dweud ei stori mewn iaith glir ac uniongyrchol gan fritho'r cynnwys geiriau tafodieithol pan fo'r galw. Fel y dywedir yn y cyflwyniad, 'ceisiwyd defnyddio tipyn ar dafodiaith gogledd sir Benfro sef y ws a'r wr'. Ni ddylai'r iaith felly fod yn faen tramgwydd i unrhyw un sy'n darllen Cymraeg.

Dyma lyfr i'w ychwanegu at y rhestr fer o gyfrolau a ysgrifennwyd yn y Gymraeg yn ymwneud Sir Benfro a'i thafodiaith. Bydd Tra'd yn Tir o ddiddordeb mae'n siŵr i'r un sydd diddordeb mewn cefn gwlad a'r 'hen ffordd Gymreig o fyw' a hefyd i'r ieithydd a'r hanesydd. Buan y deuir at dudalen ola'r llyfr ac mae'n ein gadael yn dyheu am gael gwybod mwy. A dyna fel y dylai fod!

Well ichi roi tra'd yn tir 'te glei, clatshwch bant a pwrnwch y gifrol!

Wyn Owens

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Lleidr Amser
Terry Pratchett
£2.99
 
Prynwch
Derwyddon, Y: Dirgelwch ...
Jean-Luc Istin
£6.99
 
Prynwch
Mâs o 'Mâ - ...
Meic Stevens
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch