Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cwmni Deg Dawnus
D. Ben Rees
ISBN: 9780901332660 (0901332666)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Modern / Modern Welsh Publications Ltd., Lerpwl
Fformat: Clawr Meddal, 125x210 mm, 159 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o ddeg bywgraffiad difyr am naw gŵr ac un wraig amrywiol iawn, o Gymru a thu hwnt, nifer ohonynt wedi eu hamlygu eu hunain fel areithwyr a dadleuwyr huawdl ym myd gwleidyddiaeth a chrefydd, meddygaeth, busnes a diwylliant. 11 llun du-a-gwyn.

A collection of ten entertaining biographies of nine men and one woman from Wales and beyond, many being eloquent orators and debatists in the world of politics and religion, medicine, business and culture. 11 black-and-white illustrations.
Dychmygwch lunio rhestr o bobl i'w gwahodd acw i ginio. Dyna oedd yng nghefn meddwl y Parchedig Ddr D. Ben Rees wrth fynd ati i gywain y gyfrol hon o ysgrifau bywgraffyddol. Y 'deg' a ddewisodd yw: Henry Richards (yr Apostol Heddwch), George M. Ll. Davies, Bessie Braddock, Syr Alfred Lewis Jones, F. E. Smith (bargyfreithiwr a ddaeth yn Arglwydd Birkenhead ac a elwir yn E. F. Smith weithiau yn y llyfr), y Parchedig W. D. P. Davies, Dr Emyr Wyn Jones, John Smith (cyn-arweinydd y Blaid Lafur), W. J. Gruffydd (y cyn-Archdderwydd, Elerydd), a Paul Flynn. Cymysgedd od ar yr olwg gyntaf – ond, o ddarllen yr hyn sydd gan D. Ben Rees i'w ddweud amdanyn nhw i gyd, gwelir fod yna lawer sy'n gyffredin nid yn unig rhyngddyn nhw ond â gwahanol ddiddordebau Mr Rees ei hun gan gynnwys crefydd, gwleidyddiaeth, Cymru a Lerpwl.

Tebyg mai'r un peth mawr sy'n eu huno yw grym eu hargyhoeddiadau personol mewn gwahanol feysydd gyda chnewyllyn o weinidogion a heddychwyr. Mae gan sawl un gysylltiad â Cheredigion neu Lerpwl – fel a fyddai'n gweddu gydag awdur o Gardi sydd wedi Lerpwleiddio mor drwyadl. Ysgrif yr un am y 'gwahoddedigion' yw cynnwys Cwmni Deg Dawnus gyda'r awdur yn rhagdybio 'y bydd ambell agwedd o'r bywgraffiadau yn peri anesmwythyd i rai darllenwyr'.

Dim ond un ferch sydd yna – Bessie Braddock, y bydd ei chynnwys yn codi gwrychyn ambell Gymro oherwydd ei chysylltiad â boddi Tryweryn. Ond y mae D. Ben Rees yn rhoi inni hefyd ochr arall y stormas o ddynes hon y dywedodd Churchill wrthi, wedi iddi ei gyhuddo o fod yn feddw, ei bod hithau'n hyll ond y byddai ef yn sobr yn y bore! Ffraethineb, meddai DBR, sy'n adlewyrchu'n salach ar Churchill nag ar y wraig a wnaeth gymaint i wella byd gwerin Lerpwl.

Mae i'r brith bob amser ei apêl, a chyda'r mwyaf brith o'r gweinidogion y mae W. D. Davies a ychwanegodd y llythyren P am Pechadur at ei enw! Ac yr oedd digon i gytuno fod W. D. P. Davies yn haeddu'r P yna. Yn Athro yn y Coleg Diwinyddol yn Aberystwyth, tynnodd Arglwydd Davies Llandinam yn ei ben wedi iddo gael ei ddirwyo am fod yn feddw.

Ond ychwanega DBR ei fod hefyd 'yn un o'r pregethwyr mwyaf enigmatig a welodd y pulpud Cymraeg' erioed a hefyd yn 'ddehonglydd blaengar o'r ysgrythurau ac yn gondemniol o ddiwinyddiaeth nad oedd yn meddu ar gydymdeimlad â'r natur ddynol'.

Nid menter newydd mo llyfr fel hwn i D. Ben Rees; gollyngodd o'i law gyfrolau defnyddiol megis Pymtheg o Wyr Llên yr Ugeinfed Ganrif, Cymry Adnabyddus 1951–72, Dyrnaid o Awduron Cyfoes, Cymry Lerpwl ac Enwogion Pedair Canrif.

Wrth gwrs, wrth sgrifennu am bobl eraill datgelwch lawer amdanoch eich hunan hefyd ac mae D. Ben Rees yntau yn codi cwr y llen ar ei gymeriad ei hun drwy'r hyn a ddywed am ei ddeg dawnus. Heb amheuaeth, byddai yntau hefyd yn gwmni diddan wrth y bwrdd cinio ’na.

Glyn Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
My Heart on My Sleeve - ...
 
£6.99
 
Prynwch
Cydymaith Caneuon Ffydd
Delyth G. Morgans
£19.95
 
Prynwch
Welsh, The - The Biography
Terry Breverton
£16.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch