Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Evan Roberts - Diwygiwr Sir Fon 1905/Revivalist in Anglesey 1905
Dr. D. Ben Rees
ISBN: 9780901332707 (0901332704)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2005
Cyhoeddwr: John Morris, Llangoed
Fformat: Clawr Meddal, 213x150 mm, 110 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Allan o brint Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr cynhwysfawr wedi ei ymchwilio'n fanwl yn sôn am effeithiau'r diwygiad ar Ynys Môn dan ddylanwad y gŵr enwog Evan Roberts. Y mae'r argraffiad yn gyfyngedig i 500 o gopïau rhifedig, a llofnodir pob copi gan yr awdur y Dr D. Ben Rees, Lerpwl. Ceir darlun o Evan Roberts gan yr arluniwr enwog Karel Lek, MBE, RCA, Biwmares ar glawr y llyfr.

A comprehensive and well-researched volume giving an account of the revival on Anglesey under the influence of the famous Evan Roberts. The print-run is limited to 500 numbered copies, and every copy is signed by the author, Dr D. Ben Rees, Liverpool. A painting of Evan Roberts by the famous artist Karel Lek, MBE, RCA of Beaumaris has been reproduced on the front cover.
Dyma gyfrol arall i nodi canrif gron er pan fu'r diwygiad olaf yn Sir Fn diwygiad yn yr hen ystyr i'r gair. Cyfrol hynod o ddeniadol yw hon mewn diwyg sgleiniog lliwgar gan awdur adnabyddus, sef D. Ben Rees. Y mae'r portread gwreiddiol o Evan Roberts yn wahanol ac yn apelgar.

Rhydd y gyfrol Y Diwygiwr yn Sir Fn hanes cryno o un o benodau mwyaf diddorol y diwygiad, yn arbennig i'r neb a garai ymchwilio ymhellach. Mae yma ysgub frigog o fanylion buddiol a rhai ffeithiau newydd. Mae yma l ymchwilio manwl i gofnodion a sylw'r wasg ar y pryd. Mi fyddai'r diweddar Athro Bedwyr Lewis Jones yn arfer dweud y byddai wrth ei fodd yn hel y cerrig; doedd dewis a gwrthod y cerrig i godi'r wal ddim mor bleserus dyfalwch yr ymchwiliwr a chrefft y llenor.

Mae stwythur y gyfrol yn gosod adroddiadau am symudiadau Evan Roberts ar draws yr ynys. Disgrifir pob cyfarfod yn fanwl ac mewn trefn gronolegol sy'n tueddu i arwain at ailadrodd. Y mae'r cyfarfodydd hyn yn gynddeiriog o debyg i'w gilydd gyda'r un patrwm i bob un ohonynt. Yr oedd cynulleidfaoedd Sir Fn, yn l Owen Thomas, cofiannydd John Jones Tal-y-Sarn, yn gwybod sut i wrando ar bregeth: 'dywedai [John Jones] nad oedd yn gwybod am bobl yn un man yn eu gosod eu hunain mewn gwell osgo i'r efengyl eu trin na phobol Sir Fn; John Elias a Roberts Amlwch a'u gwnaeth nhw fel yna'. Heb os, dyna ran fawr o gyfrinach llwyddiant y diwygiad ym Mn cynulleidfa ddysgodd y gelfyddyd unigryw o wrando. Doedd pobl Sir Fn ddim yn rhy hapus efo dull Evan Roberts a oedd yn tueddu i'w bwlio i ildio i'r Ysbryd. Clywais un hen frawd yn dweud y byddai llawer yn mynd ymlaen rhag creu embaras i'r diwygiwr a rhag i'r diwygiwr bwdu ac i'r oedfa fynd yn fflat.

Carem gael mwy o ddisgrifiadau o gymeriadau syml a gwreiddiol a blas y pridd ar eu gweddau amrwd. Wedi'r cwbl, cymeriadau sy'n rhoi sbonc a lliw i hanes. Mi fyddai, yn siŵr gen i, amrywiaeth yn ymateb pobl i effeithiau'r diwygiad. Nid yr un ymateb a fyddai gan bobl Amlwch a phobl Caergybi, nac ychwaith rhwng pobl Llangefni a phobl Biwmaris.

Yn naturiol, ni allwn ddisgwyl i'r gyfrol geisio ateb yr amhosibl: Beth oedd y tu l i'r ffenomen yma a oedd yn creu'r fath orfoledd? Paham y bu i'r diwygiad gael y fath effaith ar rai unigolion (a chymunedau yn wir) tra oedd yn ddim ond tn siafins i eraill? Dyma'r math o gwestiynau sy'n dal ein sylw ac yn troi profiadau ein cyn-deidiau yn gymaint o enigma. Er na chawn fyth ateb cyflawn, mi fydd darllen y gyfrol werthfawr hon yn ein harwain i fwynhau y dirgelwch.

Dewch ... prynwch hi mae'r pris dan chwe phunt!

Emlyn Richards

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Sombis Rygbi: Y Gêm ...
Dan Anthony
£5.99
 
Prynwch
100 Greatest Welsh Women
Terry Breverton
£15.99
 
Prynwch
Colour of Grass, The
Nia Williams
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch