Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfarwydd - Cyfrol Fuddugol y Fedal Lenyddiaeth Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Tawe, Nedd ac Afan 2003
Nia Peris
ISBN: 9780903131278 (0903131277)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2003
Cyhoeddwr: Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Aberystwyth
Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £2.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol Medal Lenyddiaeth Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Tawe, Nedd ac Afan 2003, sef casgliad gwreiddiol o bum darn rhyddiaith byr a chwe cherdd amrywiol.

The prizewinning Literary Medal volume of the Tawe, Nedd ac Afan National Urdd Gobaith Cymru Eisteddfod 2003, being an original collection of five short prose works and six poems.
Cyfrol fuddugol Cystadleuaeth y Fedal Lenyddiaeth yn Eisteddfod yr Urdd 2003 yw casgliad cryno o gyfoethog Nia Peris, Cyfarwydd. Ynddi cawn, ar y naill law, lenor ifanc yn mynd ati’n gwbl bwrpasol i ddod i delerau â’r broses o lenydda a chyda’i hawen ei hun, ond sydd, ar y llaw arall, yn hyderus o hunanymwybodol – a hyd yn oed yn llwyddo i fanipiwleiddio’i chynulleidfa. Dyma awdur a chyfrol aeddfed: yn thematig – ymdrinnir â’r llenyddol-athronyddol; ac o ran crefft – caiff y themâu eu mynegi mewn modd darllenadwy, difyr, gan fod hiwmor yn treiddio ac yn ein pryfocio trwy’r trafod.

Nid profiad goddefol, o eistedd ’nôl a mwynhau, yw darllen y gyfrol. Does dim dianc rhag ein cyfrifoldeb fel darllenwyr – wrth i Nia ei datgelu ei hun a’i rôl fel awdures o’r dechrau:

‘. . . mae’r bysedd yn llacio
a’r awydd yn cydio . . .’

ond ymhen dim cawn gerdd olaf sy’n ddrych pesimistaidd o’r dechrau hapus hwn: ‘Mae’r geiriau a gollwyd yn lluwchio . . .’ a’r awen yn diflannu’n fuan iawn. Rhwng y cloriau ceir 29tt yn unig o ‘wallgofi’ llenyddol – a hynny heb ‘wallgofi’ gormod na mentro’n rhy bell oddi wrth yr un thema lenyddol ganolog ’chwaith.

Yn ogystal â thrafod ei phrofiadau ei hun fel llenor, mae Nia yn dehongli’r berthynas ehangach rhwng awdur a’i gynulleidfa: yn ‘Ysbaid’ cawn ein tywys, mewn dull gweledol ac interactif, ar hyd llwybrau llinellau cerdd a gweld sut y mae bardd yn arwain trywydd meddwl darllenydd. Fodd bynnag, yn ‘Y Frawddeg yn y Ddinas’ a ‘Twyll yr Arlunydd’, gwelwn fod y rhod yn troi, a bod dehongliad y gynulleidfa hithau yn gallu creu pellter – a gwahanu – yr awdur/artist oddi wrth ei waith a’i ystyr gwreiddiol.

Nid ‘llenydda’ yw’r thema uniongyrchol bob amser – trafod persbectif gwyrdroëdig unigolyn agroffobig mae ‘Ffenest’ er enghraifft – ac mae nifer o’r straeon yn gwrth-droi ein disgwyliadau ac yn peri i ni sbio ar y byd o gyfeiriadau newydd a gwreiddiol fel hyn. Yn ‘Amser i Bawb o Bobl y Byd’ mae’r prif gymeriad yn prynu dyddiau sy ‘ddim . . . ar unrhyw galendr’ oddi wrth ‘sêlsman’ gwerthu amser. Dyma gysyniad gwreiddiol – yn sail i stori swreal sy’n chwarae ag ystyron geiriau a rhagfarnau’r darllenydd.

Ar ddiwedd y gyfrol ceir ‘Apologia’ ar ran ‘cymeriad’ anhysbys: ‘Allai fy nhrallod ddim fy symbylu i ’sgwennu cerdd hirfaith fyddai’n ennill . . . llond diwylliant o glod’. Treulia’r ‘cymeriad’ dudalen yn sgrifennu am fethu sgrifennu ac yn ceisio cyfiawnhau ei llesgedd creadigol – a bron nad yw Nia, trwy gyfrwng ei chymeriad, yn ceisio ymddiheuro neu gyfiawnhau, gyda’i thafod yn dynn yn ei boch, ei chyfrol fer ei hun. I raddau, dwi’n derbyn yr ‘apologia’ a’r pwynt – treulia Nia hithau gyfrol gyfan yn trafod yr un thema hunangyfeiriadol ac yn sgrifennu am ‘’sgwennu’. Ond ar y cyfan does dim angen ymddiheuro – mae’r gyfrol yn fyr, ydy, ond mae’r geiriau yn ‘dawnsio’ yn y ‘brawddegau cryno’. Er gwaetha’r hen thema fyfïol, mae’r trafod yn ddadlennol o ffres. Ar ddiwedd y gyfrol, mae Nia’n addo ysgrifennu eto:

‘Pan fydd yr haul yn danbaid
a’r wefr yn orfoleddus . . .’

ac edrychaf ymlaen at y diwrnod llachar hwnnw!

Mari Stevens

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch