Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pum Diwrnod o Ryddid/Five Days of Freedom
Linda Gittins, Penri Roberts, Derec Williams
ISBN: 9780907551157 (0907551157)Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2010  Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Sain
Golygwyd gan Gwenan Gibbard Addaswyd/Cyfieithwyd gan Dafydd Iwan.Fformat: Clawr Meddal, 274 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Allan o brint Ein Pris: £24.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Y sioe 'Pum Diwrnod o Ryddid' yn ei chyfanrwydd - caneuon gyda chyfeiliant phiano a chordiau gitâr, a chyfieithiad Saesneg o'r geiriau. Cyfansoddwyd y gwaith gan Linda Gittins, Penri Roberts a Derec Williams ar gyfer sioe Cwmni Theatr Maldwyn yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Y Drenewydd yn 1988. Mae'r hanes yn darlunio cyfnod gwrthryfel y Siartwyr yn Llanidloes yn 1839.

Voice, piano and guitar chords arrangement of the musical 'Pum Diwrnod o Ryddid', composed by Linda Gittins, Penri Roberts and Derec Williams for the Urdd National Eisteddfod, 1988. Includes bilingual lyrics. This show is based on the 1839 Llanidloes Chartist Uprising.
Tabl Cynnwys:
Act 1 - I Be, Rhoddwn Ddiolch, Fy Mreuddwyd, Dewch i Mewn, Yn Cau amdanaf i, Naw o'r gloch, Mae'n ddiwedd dydd, y bicell a'r gwn, Rhoddwn Ddiolch 2, Cannwyll ein Rhyddid.

Act 2 - Cannwyll ein Rhyddid 2, Na na, Wyt ti wedi meddwl, Arestio a galw'r bobl, Fy mreuddwyd 2, Mae wedi mynd i'r diawl, Ar noson fel hon, Ar y gorwel, Muriau moel.
Gwybodaeth Bellach:
Blaenoriaethwyd a noddwyd y cynllun hwn gan banel adnabod anghenion cerddoriaeth Adran Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Llywodraeth Cynulliad Cymru. Panel o athrawon yw hwn sy’n cyfarfod i drafod pa ddeunyddiau ystafell-ddosbarth Cymraeg a dwyieithog maent am ei gomisiynu ar gyfer ysgolion. Roeddent yn awyddus i gyhoeddi sioe Pum Diwrnod o Ryddid yn ei chyfanrwydd, a hefyd cynnwys cyfieithiad Saesneg o’r geiriau, er mwyn ymateb i’r angen am ganeuon cyfrwng Saesneg ar faterion hanesyddol Cymreig.

Cyfansoddwyd y gwaith gan Linda Gittins, Penri Roberts a Derec Williams ar gyfer sioe Cwmni Theatr Maldwyn yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Y Drenewydd yn 1988. Mae’r hanes yn darlunio cyfnod gwrthryfel y Siartwyr yn Llanidloes yn 1839.

“Mae dwsinau o berfformwyr wedi llwyfannu’r gwaith ers hynny,” meddai llefarydd ar ran Sain (Recordiau) Cyf. “Gyda chyhoeddi’r llyfr, bydd y caneuon yn parhau’n boblogaidd gyda chorau ysgolion, meibion, merched a chymysg, aelwydydd yr Urdd, Mudiad y Ffermwyr Ifanc a chwmniau theatrig, a hynny yn y Gymraeg a’r Saesneg.”
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sioeau Maldwyn
Linda Gittins
£8.95
 
Prynwch
Meistroli Mathemateg ar ...
 
£26.99
 
Prynwch
Mastering Mathematics for ...
Keith Pledger
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch