Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ffylantin-Tw!
ISBN: 9780907551232 (0907551238)Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2012  Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Sain
Golygwyd gan Robin Huw Bowen Fformat: Cymysg, 210x155 mm, 76 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £19.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad newydd cyffrous o ganeuon gwerin traddodiadol, i gyd wedi'u dethol o ffrwyth ymchwil Meredydd Evans a Phyllis Kinney. Dyma brosiect arbennig i ddathlu cyfraniad Merêd a Phyllis i fyd y gân werin yng Nghymru. Cyhoeddir y caneuon mewn llyfr ac ar gryno-ddisg fel teyrnged i'r ddau gan brif artistiaid canu gwerin heddiw, gan droi hen berlau yn ganu byw unwaith eto.

An exciting new collection of traditional Welsh folk-songs, all selected from the research of Meredydd Evans and Phyllis Kinney. They are presented in book and CD format as a tribute to them both from today's leading Welsh folk artists, turning pearls from the past into living music once more.
Un o’r pethau cyntaf y mae rhywun yn sylwi arno wrth gael cipolwg trwy’r llyfr trawiadol hwn yw’r amrywiaeth eang o ganeuon: o rai tymhorol a rhai serch i ganeuon hwyliog, ysgafn eu naws fel ‘Cân Twm y Sane’. Mae hyn yn adlewyrchu diddordeb ac yn deyrnged i waith y ddau sy’n cael eu hanrhydeddu yn y gyfrol hon. Mae’r trefniannau’n amrywiol hefyd: ambell un i driawd, rhai ar gyfer unawdwyr, a thrac 11, sef ‘Gwęn Dando’ mewn dull o ganu penillion o’r 18fed ganrif, sy’n wahanol iawn i gerdd dant heddiw. Er bod y trefniannau wedi'u cofnodi’n glir, y CD sy’n dod â’r caneuon yn wirioneddol fyw, a bydd o gymorth mawr i unrhyw un sydd am berfformio, dehongli neu ddeall y gerddoriaeth.

Wrth edrych trwy’r gyfrol, mae rhywun yn gweld ambell beth sy’n ymddangos yn gyfarwydd ar yr olwg gyntaf, ond sy’n dra gwahanol wrth edrych yn fanylach. Mae’r gân ‘Oes Gafr Eto’ yn debyg iawn i’r gân gyfarwydd ‘Cyfri’r Geifr’ o ran geiriau, ond bod yr alaw yn hollol wahanol, ac mae ‘Moel Emoel’ yn cynnwys geiriau hwyliog (ac ychydig llai parchus na’r rhai cyfarwydd) ar yr alaw enwog ‘Merch y Melinydd’. Yn ogystal, mae ambell gân yn perthyn i ddefodau cyfarwydd fel y Fari Lwyd a’r anterliwt, ac maent yn llawn hiwmor a hwyl.

Mae’r CD yn dangos doniau nifer o gerddorion gwerin Cymru, yn gantorion ac yn offerynwyr, ac er ei bod ynghlwm â’r llyfr ni ddylid ei thrin fel adnodd i ddysgu’r caneuon yn unig. Mae’r trefniannau offerynnol godidog ar gyfer rhai o’r alawon arafach megis ‘Yr Wylan Gefnddu’ a ‘Hen Erddigan Morgannwg’ yn wych, yn gosod y naws ac yn llwyddo i gyfleu’r geiriau trwy sain yr alawon.

Yn y bôn, credaf fod gan y llyfr hwn rywbeth i’w gynnig i bawb, yn gantorion gwerin profiadol, dechreuwyr pur neu’r rhai sy’n ymddiddori yn y maes ac eisiau clywed y gerddoriaeth. Mae’r nodiadau eang am y caneuon yn gwbl ddwyieithog ac yn cyflwyno hanes y caneuon yn syml a chryno gan gyfeirio’r darllenwyr at fwy o wybodaeth heb orlwytho’r sawl sydd eisiau’r gerddoriaeth er ei mwyn ei hun.

Y prif beth y gall unrhyw un ei wneud nawr i anrhydeddu Meręd, Phyllis a’u gweledigaeth yn canu’r caneuon gwych, anarferol ac amrywiol hyn, eu cyflwyno i eraill ac yn bennaf oll eu mwynhau. Joiwch y canu!

Meinir Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
‘Ffylantin-tw!’ - casgliad newydd cyffrous o ganeuon gwerin traddodiadol, i gyd wedi’u dethol o ffrwyth ymchwil Meredydd Evans a Phyllis Kinney. Dyma brosiect arbennig i ddathlu cyfraniad Meręd a Phyllis i fyd y gân werin yng Nghymru. Cyhoeddir y caneuon (y mwyafrif ohonynt am y tro cyntaf) nid yn unig mewn print, ond hefyd ar gryno-ddisg fel teyrnged i’r ddau gan brif artistiaid canu gwerin heddiw, gan droi hen berlau o’r gorffennol yn ganu byw unwaith eto, yn unol â gweledigaeth Meręd a Phyllis eu hunain.
Gwybodaeth Bellach:
‘Ffylantin-tw!’ - an exciting new collection of traditional Welsh folk-songs, all selected from the research of Meredydd Evans and Phyllis Kinney. They are presented here not just as notes on a page, but also on CD as a tribute to them both from today’s leading Welsh folk artists, turning pearls from the past into living music once more, in accordance with Phyllis and Meręd’s own vision.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hwyl y Ddawns Werin/Fun ...
Eddie Jones
£12.00
 
Prynwch
Dawnsiau Ffair ...
 
£10.00
 
Prynwch
Llangadfan Fach a Thair ...
Idwal Williams
£3.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mam - Cerddi gan Famau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Talk Welsh
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Plant
Mis yr Ŷd
Manon Steffan Ros
£5.99
 
Prynwch