Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ffylantin-Tw!
ISBN: 9780907551232 (0907551238)Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2012Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Sain
Golygwyd gan Robin Huw Bowen Fformat: Cymysg, 210x155 mm, 76 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Allan o Stoc Ein Pris: £19.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad newydd cyffrous o ganeuon gwerin traddodiadol, i gyd wedi'u dethol o ffrwyth ymchwil Meredydd Evans a Phyllis Kinney. Dyma brosiect arbennig i ddathlu cyfraniad Merêd a Phyllis i fyd y gân werin yng Nghymru. Cyhoeddir y caneuon mewn llyfr ac ar gryno-ddisg fel teyrnged i'r ddau gan brif artistiaid canu gwerin heddiw, gan droi hen berlau yn ganu byw unwaith eto.

An exciting new collection of traditional Welsh folk-songs, all selected from the research of Meredydd Evans and Phyllis Kinney. They are presented in book and CD format as a tribute to them both from today's leading Welsh folk artists, turning pearls from the past into living music once more.
Un or pethau cyntaf y mae rhywun yn sylwi arno wrth gael cipolwg trwyr llyfr trawiadol hwn ywr amrywiaeth eang o ganeuon: o rai tymhorol a rhai serch i ganeuon hwyliog, ysgafn eu naws fel Cn Twm y Sane. Mae hyn yn adlewyrchu diddordeb ac yn deyrnged i waith y ddau syn cael eu hanrhydeddu yn y gyfrol hon. Maer trefniannaun amrywiol hefyd: ambell un i driawd, rhai ar gyfer unawdwyr, a thrac 11, sef Gwn Dando mewn dull o ganu penillion or 18fed ganrif, syn wahanol iawn i gerdd dant heddiw. Er bod y trefniannau wedi'u cofnodin glir, y CD syn dod r caneuon yn wirioneddol fyw, a bydd o gymorth mawr i unrhyw un sydd am berfformio, dehongli neu ddeall y gerddoriaeth.

Wrth edrych trwyr gyfrol, mae rhywun yn gweld ambell beth syn ymddangos yn gyfarwydd ar yr olwg gyntaf, ond syn dra gwahanol wrth edrych yn fanylach. Maer gn Oes Gafr Eto yn debyg iawn ir gn gyfarwydd Cyfrir Geifr o ran geiriau, ond bod yr alaw yn hollol wahanol, ac mae Moel Emoel yn cynnwys geiriau hwyliog (ac ychydig llai parchus nar rhai cyfarwydd) ar yr alaw enwog Merch y Melinydd. Yn ogystal, mae ambell gn yn perthyn i ddefodau cyfarwydd fel y Fari Lwyd ar anterliwt, ac maent yn llawn hiwmor a hwyl.

Maer CD yn dangos doniau nifer o gerddorion gwerin Cymru, yn gantorion ac yn offerynwyr, ac er ei bod ynghlwm r llyfr ni ddylid ei thrin fel adnodd i ddysgur caneuon yn unig. Maer trefniannau offerynnol godidog ar gyfer rhai or alawon arafach megis Yr Wylan Gefnddu a Hen Erddigan Morgannwg yn wych, yn gosod y naws ac yn llwyddo i gyfleur geiriau trwy sain yr alawon.

Yn y bn, credaf fod gan y llyfr hwn rywbeth iw gynnig i bawb, yn gantorion gwerin profiadol, dechreuwyr pur neur rhai syn ymddiddori yn y maes ac eisiau clywed y gerddoriaeth. Maer nodiadau eang am y caneuon yn gwbl ddwyieithog ac yn cyflwyno hanes y caneuon yn syml a chryno gan gyfeirior darllenwyr at fwy o wybodaeth heb orlwythor sawl sydd eisiaur gerddoriaeth er ei mwyn ei hun.

Y prif beth y gall unrhyw un ei wneud nawr i anrhydeddu Merd, Phyllis au gweledigaeth yn canur caneuon gwych, anarferol ac amrywiol hyn, eu cyflwyno i eraill ac yn bennaf oll eu mwynhau. Joiwch y canu!

Meinir Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ffylantin-tw! - casgliad newydd cyffrous o ganeuon gwerin traddodiadol, i gyd wediu dethol o ffrwyth ymchwil Meredydd Evans a Phyllis Kinney. Dyma brosiect arbennig i ddathlu cyfraniad Merd a Phyllis i fyd y gn werin yng Nghymru. Cyhoeddir y caneuon (y mwyafrif ohonynt am y tro cyntaf) nid yn unig mewn print, ond hefyd ar gryno-ddisg fel teyrnged ir ddau gan brif artistiaid canu gwerin heddiw, gan droi hen berlau or gorffennol yn ganu byw unwaith eto, yn unol gweledigaeth Merd a Phyllis eu hunain.
Gwybodaeth Bellach:
Ffylantin-tw! - an exciting new collection of traditional Welsh folk-songs, all selected from the research of Meredydd Evans and Phyllis Kinney. They are presented here not just as notes on a page, but also on CD as a tribute to them both from todays leading Welsh folk artists, turning pearls from the past into living music once more, in accordance with Phyllis and Merds own vision.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hwyl y Ddawns Werin/Fun ...
Eddie Jones
£12.00
 
Prynwch
Dawnsiau Ffair ...
 
£10.00
 
Prynwch
Llangadfan Fach a Thair ...
Idwal Williams
£3.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch