Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Giangster Coll, Y
Bob Eynon
ISBN: 9780946962433 (094696243X)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 1989
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.25   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel i ddysgwyr ac i Gymry Cymraeg ac iddi gefndir arswydus byd y 'Mob'.

A novel about gangsters set in California, of universal appeal and with specially prepared vocabulary to help Welsh learners.
English review follows

Stori gyffrous yw hon am ferch o Gymru draw yn Califfornia. Mae Debra Craig yn gobeithio cael gwaith i dalu am ei thaith o gwmpas America ac yn fuan ar ōl iddi gyrraedd yn Santa Rosario mae hi'n ffodus i glywed am dditectif preifat sy'n chwilio am ysgrifenyddes.

Wrth ymuno ā Dan Jelinski yn ei waith, mae hi'n cymryd cam i mewn i fyd dychrynllyd y giangster, byd y Mob. Mae Dan yn derbyn swydd i chwilio am Mario Peraggi a'i ddirprwy, Peter Harrison, sydd wedi diflannu ar eu ffordd i gasino, rhyw fis yn gynharach. Er bod Karen Peraggi yn mynnu mai dim ond dyn busnes ydy ei gŵr Mario, mae Dan yn gwybod ei fod e'n aelod pwysig o'r Mob yn lleol. Yn ystod eu hymchwil, mae Dan a Debra yn dod ar draws pobl gyfoethog iawn a phobl beryglus iawn. Maent yn gwneud ffrindiau a gelynion cyn iddynt ddatrys dirgelwch diflaniad y ddau ddyn.

Mae'r hanes yn symud yn gyflym hyd at y diwedd annisgwyliadwy, ac mae'n llwyddo i gadw sylw y darllenydd trwy gydol y gyfrol. Ysgrifennwyd y stori mewn dull hawdd i'w darllen, gyda geirfa ar ddiwedd y llyfr. Byddai'r nofel hon yn addas i ddysgwyr ac i Gymry Cymraeg.

Linda Gay

* * *

This is an exciting story about a girl from Wales out in California. Debra Craig hopes to find work to pay for her trip around America and soon after arriving in Santa Rosario she is fortunate to hear of a private detective who is looking for a secretary.

By joining Dan Jelinski in his work, she takes a step into the murky world of the gangster, the world of the Mob. Dan accepts a commission to find Mario Peraggi and his deputy, Peter Harrison, who disappeared on their way to a casino about a month previously. Although Karen Peraggi insists that Mario, her husband, is only a business man, Dan knows that he is an important member of the Mob locally. In the course of their enquiries, Dan and Debra mix with very rich and very dangerous people. They make friends and enemies before they solve the mystery of the disappearance of the two men.

The novel moves at a fast pace to its unexpected conclusion, holding your attention throughout. Written in an easy to read style with vocabulary at the back of the book, this novel would be suitable for both learners and Cymry Cymraeg.

Linda Gay

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatād Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cymraeg Da - Gramadeg ...
Heini Gruffudd
£14.95
 
Prynwch
Perygl yn Sbaen
Bob Eynon
£3.99
 
Prynwch
Marwolaeth heb Ddagrau
Bob Eynon
£3.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch