Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Bedd y Dyn Gwyn
Bob Eynon
ISBN: 9780946962884 (094696288X)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 1999
Cyhoeddwr: Dref Wen, Caerdydd
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4 Fformat: Clawr Meddal, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.25 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori antur wedi ei lleoli yn Affrica ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Addas ar gyfer disgyblion uwchradd ac oedolion sy'n dysgu Cymraeg. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 1990.

An adventure story set in Africa at the close of the nineteenth century. A novel suitable for secondary school pupils and adult Welsh learners. First published in 1990.
English review follows

Nofel fer yw hon, yn addas ar gyfer plant Cymraeg iaith gyntaf CA2 a CA3. Byddain addas hefyd i ddysgwyr. Does dim rhagymadroddi; maer brawddegau ar penodaun fyr. Ceir geirfa yn nhrefn yr wyddor, fel atodiad ar ddiwedd y llyfr.

Stori Cris Hopkin, Cymro syn cyrraedd Lagos, Nigeria sydd yma. Mae en bwriadu gwneud map o Afon Yorba, a chyda cymorth y Llywodraethwr Prydeinig, yn cael tywyswr iw arwain John Carter. Rhybuddir Cris Hopkin bod Malaia a pheryglon yn debygol oi arwain at fedd y dyn gwyn. Trosiad ywr teitl felly, am beryglon y jyngl.

Ar l ffeindio John Carter yn gamblo yn y Gath Ddu, a chytuno ar bris a phrynu cwch addas oddi wrth Corad Schmidt, maer ddau yn cychwyn ar eu taith yng nghwmni Wendy Benson. Mae hin awyddus i ffeindio ei thad yr Athro Benson, a fu ar yr un daith, ond nad oedd wedi dychwelyd. Ofnir ei fod wedi ei gaethiwo neu ei ladd gan un or llwythi yn y jyngl. Mae nifer o ddynion duon yn cynorthwyo ar y daith, ac mae Carter yn hiliol a dirmygus ohonynt. Dywed nad oes synnwyr cyffredin ganddynt, ac maen gadael un ohonynt i gael ei ladd gan grocodeil. Yn y diwedd, maer digwyddiad yman arwain at ddial yn ei erbyn, pan gaiff ei foddi gan ei griw ei hun.

Ond, yn y cyfamser, mae adnabyddiaeth Carter or llwythi brodorol y Korshi ar Nentis ai Bennaeth Matto – yn arwain at ryddhaur Athro Benson ar y naill law, ac at gynllwyn i ddwyn trysor y Korshi ar y llaw arall. Mae dewines ifanc or enw Lesi yn cael breuddwyd syn darogan bydd un or dynion gwyn yn y pentref yn marw. Arweiniar stori nin gelfydd drwy bob cymeriad gwyn yn ei dro gan ein harwain i feddwl mai hwn neu hon fydd yn marw, ond Carter yw e. Maer storin gorffen yn ddisymwth braidd gyda phriodas Cris a Wendy. Dydyn ni ddim yn cael gwybod os yw Cris yn gorffen ei fap or afon Yorba.

B.S. Reeves

* * *

This short novel is suitable for learners and first language KS2 and KS3. Short sentences and chapters lead us straight into the story. An appendix lists the vocabulary in alphabetical order.

Welshman Cris Hopkin arrives at Lagos, Nigeria, and with the help of the British Governor, sets up a trip up the river Yorba. He intends to draw a map of the area. John Carter is appointed as his guide, and Wendy Benson also accompanies them. Wendys father is missing, presumed dead or captured by natives in the jungle. The title of the book means White Mans Grave, referring to the dangers awaiting them.

Carter is a racist who looks down on the crew of black men. He leaves one of them to be eaten by crocodiles, and this eventually leads to the revenge which kills him. In the meantime, Carters knowledge of the Korshi and Nentis tribes helps to release Professor Benson, as well as a plot to steal Korshi treasure. The Korshi priestess, Lesi, dreams that one of the white men in the village will die. Each character in turn faces death, but only Carter actually dies. The story ends abruptly with Wendy and Cris getting married. We dont get to know if the map is completed.

B.S. Reeves

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Twentieth-Century ...
Barbara Prys-Williams
£9.99
 
Prynwch
Tinboethach
 
£6.95
 
Prynwch
Chwedlau o'r Gwledydd Celtaidd
Rhiannon Ifans
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch