Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Darlith Goffa J. E. Caerwyn a Gwen Williams 2003: Cynnull y Farddoniaeth
Daniel Huws
ISBN: 9780947531324 (0947531327)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2004
Cyhoeddwr: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth
Fformat: Clawr Meddal, 210 x 139 mm, 36 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £2.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Darlith Goffa J.E. Caerwyn a Gwen Williams, sef darlith hynod ddifyr am ffynonellau amrywiol y traddodiad barddol Cymraeg a oroesodd o'r cyfnod cynharaf hyd 1700, yn arbennig casgliadau o farddoniaeth, casglwyr a mynegeiwyr o 1550-1650, gan ysgolhaig cydnabyddedig ym maes astudio llawysgrifau canoloesol.

The J.E. Caerwyn a Gwen Williams Commemorative Lecture, being a fascinating lecture on the diverse extant sources of the Welsh bardic tradition from earliest times to 1700, in particular poetry collections, collectors and indexers from 1550-1650, by a renowned scholar in the study of medieval manuscripts.
Oxford Book, Y Flodeugerdd Gymraeg, Telyn y dydd, Caniadau Cymru – blodeugerddi cyfarwydd cenedlaethau gwahanol; blodeugerddi cywyddau, englynion, blodeugerddi pob canrif a phob pwnc – y cyfan yn lliwio chwaeth, yn cyfleu cyfnod, yn dehongli traddodiad, a hynny yn ôl barn a gwybodaeth pob golygydd yn ei dro. Mae cynnull y farddoniaeth yn beth sy’n dylanwadu arnom, bron heb inni sylweddoli hynny, am mai’r cynnull hwnnw sy’n adlewyrchu ac yn creu’r canon i’w oes ei hun. Fel ’na y bu erioed, yn oes y llawysgrifau fel yn oes y llyfrau print. Dyna bwnc y ddarlith olau hon gan Daniel Huws, gŵr sy’n cyfuno gwybodaeth ddihafal am lawysgrifau Cymraeg a dawn hanesydd i ganfod ystyr ac arwyddocâd y dystiolaeth.

Y mae ysgrifennu barddoniaeth Gymraeg yn hen arfer ond, er hynny, llafar oedd y cyhoeddi, 'a’r glust, y cof, y tafod fu cyfryngau trosglwyddo barddoniaeth'. Yn y 13eg ganrif y dechreuir gweld y cadw’n digwydd trwy gyfrwng ysgrifennu a chreu casgliadau o gerddi. Mae enwau’r casgliadau cyntaf hyn yn gyfarwydd i bawb a dadlennol yw dadansoddiad Daniel Huws o natur amrywiol pob un ohonynt – gwedd hynafiaethol, gadwedigol Llyfr Aneirin a Llyfr Taliesin, seiliau Llawysgrif Hendregadredd yn ‘llyfrau llys’ tywysogion Gwynedd a theulu Ieuan Llwyd, a detholiad tra phersonol cynullydd Llyfr Du Caerfyrddin.

Ciliodd yr ysbryd hynafiaethol hwn yn y cyfnod dilynol, tua 1400-1550, wrth i feirdd, datgeiniaid a noddwyr greu eu llyfrau bychain o gywyddau’r oes flaenorol a rhai cyfoes mewn casgliadau personol ac yn arbennig yn ‘llyfrau llys’ teuluoedd uchelwrol. Troes y beirdd yn ysgrifwyr a luniai gasgliadau o ddetholiad o gywyddau, er mai Dafydd ap Gwilym oedd yr unig fardd y cesglid ei waith yn benodol. Mae’n amlwg fod rhyw gyffro yn nhir barddoniaeth a bod beirdd a noddwyr yn rhannu yn yr egni cyfansoddi a meddiannu hwn. Rhyfedd yn wir fel y blodeuodd rhyddiaith a barddoniaeth yn gyfryngau newydd hyderus mor fuan wedi cwymp y tywysogion a’u trefn.

Ac yna yn yr 16fed a’r 17eg ganrif gwŷr y dadeni yn ymateb i’w traddodiad Cymraeg eu hunain gan fwrw iddi yn eu balchder i greu casgliadau ysblennydd o weithiau’r Cynfeirdd a’r Gogynfeirdd, yn cynnull llyfrau teuluaidd a chasgliadau phersonol o gywyddau beirdd unigol, yn llunio blodeugerddi trefnus yn ôl beirdd neu fathau’r canu ac yn cyflwyno’r llyfr i noddwr ac i ninnau. Copïwyr yn gorfod gwneud dewisiadau golygyddol yw’r rhain bellach ac yn cynnig i’r darllenydd sylwadau ar y cerddi a’u hawduron.

Mae Daniel Huws wedi peri i’r traddodiad llawysgrifol ddod yn rhan integral o’n traddodiad llenyddol; mae’n ein dysgu o’r newydd i barchu’r testunau hyn na chawn wneud fel y mynnom â hwy. Nid creiriau hynafol fydd y llawysgrifau rhagor, ond llyfrau byw a’u hysgrifwyr yn bersonau i’w hadnabod, weithiau wrth eu henwau, weithiau ddim, yn llenorion ac yn ysgolheigion sy’n llefaru wrthym o hyd yn eu chwaeth a’u mympwy.

Brynley F.Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Canhwyll Marchogyon - ...
 
£4.99
 
Prynwch
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Amen, Dyn Pren - ...
Gwilym Tudur
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch