Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cymru a'r Cymry 2000/Wales and the Welsh 2000
ISBN: 9780947531614 (0947531610)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth
Golygwyd gan Geraint H. Jenkins Fformat: Clawr Meddal, 234x158 mm, 178 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Archebir yn l y galw Ein Pris: £13.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Trafodion Cynhadledd Milflwyddiant Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru sef 8 erthygl (4-Saesneg,4-Cymraeg) gan Wendy Davies, H.Teifi Edwards,Christopher Harvie,Marged Haycock, D.Glyn Jones,Proinsias Mac Cana, Colin Thomas ac M.Wynn Thomas yn dehongli o'r newydd agweddau ar etifeddiaeth hanesyddol a llenyddol, daearyddol ac economaidd y Cymry.

Proceedings of the Millennium Conference of the University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, being eight articles (4-English,4-Welsh) by Wendy Davies, H.Teifi Edwards, Christopher Harvie,Marged Haycock,D.Glyn Jones,Proinsias Mac Cana, Colin Thomas and M. Wynn Thomas interpreting anew aspects of the historical,literary,geographical & economic heritage of the Welsh.
English review below

Cyhoeddwyd y gyfrol hon yn dilyn cynhadledd ryngwladol a drefnwyd gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ac a gynhaliwyd yn y Ganolfan yn Aberystwyth ym mis Ebrill 2000. Mae’r wyth o bapurau a gyhoeddir ynddi yn gyfraniadau sylweddol drwodd a thro gan ysgolheigion o uchel fri yn trafod agweddau ar beth o’u hymchwil a’u diddordebau arbenigol.

Mae’r Athro Wendy Davies (Llundain) yn canolbwyntio ar weddau ar dir a thirwedd a’r amgylchedd yng Nghymru’r Oesoedd Canol Cynnar yn y ddegfed ganrif a dechrau’r unfed ganrif ar ddeg. Pwnc yr Athro Proinsias MacCana (Dulyn) yw swyddogaeth y crosáin yn Iwerddon a’r croesaniaid yng Nghymru – enghraifft bellach o’i ddawn ysgolheigaidd arbennig i drafod yn oleuedig ein dealltwriaeth o draddodiadau Gwyddelig a Chymreig mewn dadansoddiad cymharol o ystod eang o ffynonellau. Daw Dr Marged Haycock (Aberystwyth) unwaith eto i’r afael ag amryfal agweddau ar brofiad merched yn gwnïo, gwehyddu a brodio yng Nghymru’r Oesoedd Canol fel yr adlewyrchir hynny ym marddoniaeth helaeth yr oesoedd hynny, llenyddiaeth y mae Dr Haycock yn ben awdurdod arni. Pwnc yr Athro Hywel Teifi Edwards (Abertawe) yw dangos unwaith eto yn rymus a difyr ddysgedig yr angen am fynd i’r afael ar gynfas eang â holl ryferthwy amlweddog llenyddiaeth Gymraeg y bedwaredd ganrif ar bymtheg ar ei gorau.

Cafwyd gan Mr Dafydd Glyn Jones (Bangor) drafodaeth nodweddiadol ddigymrodedd a deallus ar gofnodi a dehongli hanes yn ei ystyron ehangaf, yr hyn a elwir ganddo yn ‘Fyw gyda Hanes’ gyda chri ddeifiol am ‘aildanio’r bywyd Cymraeg’. Camp yr Athro M. Wynn Thomas (Abertawe) yw dadansoddi yn gywrain y modd y mae awduron Cymru (yn ysgrifennu yn Saesneg yn ogystal ag yn y Gymraeg) yn yr ugeinfed ganrif ‘wedi mapio cyfandir Ewrop mewn gweithiau llên’. Mae’r Athro Christopher Harvie (Tübingen) yn canolbwyntio’n ddifyr ar doreth o weddau tra amrywiol a difyr ar drawsnewid economi a hunaniaeth y gwledydd Celtaidd yn y cyfnod modern gan dechnolegwyr a pheirianwyr deallus a dyfeisgar. Mae’n gyfraniad sy’n llawn bwrlwm a ffresni deallus. Try Mr Colin Thomas (Cynhyrchydd a Chyfarwyddwr Teledu) at gymhlethdod pryfoclyd a gofidus ofalus safbwyntiau y diweddar Athro Gwyn Alf Williams wrth iddo drafod Hanes Cymru. Rhoddir sylw arbennig yma i raglenni teledu athrylithgar o graff ac anghydffurfiol y bu Gwyn Alf Williams â rhan allweddol yn eu llunio a’u cyflwyno.

Gallaf gymeradwyo’r gyfrol hon yn frwd i gyhoedd eang, gobeithio, ar gyfrif ei champ sydd yn ei mannau gorau yn ysbrydoledig a heriol dreiddgar mewn amryfal ffyrdd.This volume was published following the international conference organised by the University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies and held at the Centre in Aberystwyth in April 2000. The eight plenary papers delivered at the conference are published in this volume which has been edited by the Centre’s Director, Professor Geraint H. Jenkins. They are all valuable contributions prepared by distinguished scholars discussing aspects of their specialised interests.

Professor Wendy Davies (University College, London) concentrates on the interplay of matters relating to climate, landscape and the environment in Early Medieval Wales in the tenth and early eleventh centuries. Professor Proinsias MacCana (Dublin) discusses the role of the Irish crosáin and the Welsh croesaniaid, reflecting once again his remarkable stature as a Celtic scholar enriching our understanding of both Welsh and Irish traditions in an impressive comparative analysis of a wide range of sources. Dr Marged Haycock (Aberystwyth) demonstrates her thorough-going knowledge of the Welsh poetic tradition of the Middle Ages in an illuminating study of various aspects of the cultural experience of women with regard to needlework, weaving and embroidery. In his powerful and entertaining lecture Professor Hywel Teifi Edwards (Swansea) returns again to a discussion of the rich variety and many-faced literary traditions of nineteenth-century Wales, stressing the need to produce scholarly studies of seminally important contributions made by authors writing in Welsh in that remarkably productive century.

Mr Dafydd Glyn Jones (Bangor) presents a typically uncompromising and penetrating discussion of the recording and interpretation of history both past and present. He describes this as ‘Living with History’, with a searing appeal for introducing a new passion into Welsh life. Professor M. Wynn Thomas (Swansea) analyses in a subtle and enlightening manner the way Welsh authors (writing in English as well as Welsh) in the twentieth century have delineated and reacted to continental Europe in creative literature. Professor Christopher Harvie (Tübingen) concentrates in a truly refreshing and perceptive manner on the way in which intelligent and inventive technologists and engineers helped to transform the economies and identities of the Celtic countries in modern times. Mr Colin Thomas (a television producer and director) discusses the provocative and agonising complexity of various attitudes adopted by the late Professor Gwyn Alf Williams in his discussion of the History of Wales. Particular attention is paid to the brilliantly intelligent and unconventional television programmes in the formation and presentation of which Gwyn Alf Williams played a key role.

I have no hesitation in heartily commending this volume, which, I hope, will be read widely. It is overall a notably exciting collection of papers which, at its best (with very few lapses), is challenging, penetrating and inspiring in a variety of ways.

[The papers of Dr Marged Haycock, Mr Dafydd Glyn Jones, and Professors Hywel Teifi Edwards and M. Wynn Thomas are written in Welsh.]

D. Ellis Evans
Coleg Iesu / Jesus College
Rhydychen / Oxford

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Dan Law'r Diafol
John Alwyn Griffiths
£8.50
 
Prynwch
Cyfres Anturiaethau ...
Hergé
£6.99
 
Prynwch
Ceinciau'r Mabinogi
Brinley Rees
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch