Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cywion Nell
Robert Barnard
ISBN: 9780948469718 (0948469714)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Taf, Caergybi
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Peredur Lynch.Fformat: Clawr Meddal, 256 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mai 2001
Addasiad Cymraeg o Mother's Boys, nofel ddatgelu am lofruddiaeth Nell, gwraig liwgar ei gwedd, ei hiaith a'i buchedd yr oedd sawl aelod o'i theulu a'i chydnabod yn dymuno cael gwared arni; ond pwy yw'r llofrudd?

A Welsh adaptation of Mother's Boys, a whodunnit about the murder of Nell, a colourful lady in looks, language and behaviour, whom many of her family and aquaintances wished to get rid of; but who is the murderer?
Os mai addasu ac ail-greu ydi'r dasg, wel cant y cant amdani! Yn gyntaf rhaid darganfod ffrâm hyblyg - stori dda, afaelgar a doniol. Dyn a ŵyr, mae angen digon o’r rheiny! Wedyn bwrwch eich bol i mewn i’r ffrâm honno. Rhaid cynnwys, wrth gwrs, holl ragfarnau a mân obsesiynau byw-a-bod eich milltir sgwâr eich hun, a llwythi o ragrith. Gyda lwc mi gewch chi nofel ddychanol ddifyr.

Dyna ydi Cywion Nell, addasiad Peredur Lynch o waith Robert Barnard o ddechrau'r wythdegau, a romp go iawn o gwmpas y rhaniadau cymdeithasol hynny sy'n gwneud bywyd yn y Gymru Gymraeg mor ddifyr. Yn gysgod i'r cyfan mae pileri sigledig, parchus ac arswydus Prifysgol Aberedwy.

Nelly Veronica Hughes ydi'r frenhines hunanapwyntiedig. Ffred ydi'r gŵr bach. Gordon y bwli a Brian academaidd ydi'r ddau fab, a Rhian Auronwy - nad oedd yn meddu ar garisma magnetig ei mam - ydi'r triawd sy'n cyd-glymu mewn casineb enbyd tuag at ‘yr hen jadan flagardiog’.

Ychwanegwch at y pair yna drythyllwch rheolaidd, hiliaeth, trachwant ac yn arbennig ddisgleirdeb tybiedig yr Athro Ceiriog Talhaiarn Pritchard a lwyddodd i ennill ei ddoethuriaeth ar bwnc o dragwyddol bwys, sef ‘Morality and Depravity in the Welsh Noncomformist Community of Llanuwchllyn’ a dyna botensial i epig go-iawn. Yn llinyn di-glem drwy'r dirgelwch mae'r Uwch Arolygydd Eifion Llywelyn, a'i ddelwedd soffistigedig fwriadus yn fwy na digon i godi pwys. Reit, be yn fwy ydach chi ei isio mewn gwirionedd ar gyfer llyfr da?

Wel, be am Nicholas Nyerere, Brodor o Danzania, a welodd raglenni neis ar y teledu oedd yn sôn am ryw wlad fach ddinod ar gyrion Ewrop tuag adeg Arwisgo ’69. Enillodd radd ddosbarth cyntaf yn y Gymraeg ym 1972 a dychwelodd i Brifysgol Aberedwy ym 1984 i weithio ar ei ddoethuriaeth, sef ‘Astudiaeth destunol o waith Llywelyn ap y Llwy Bren a Dafydd Geillgam’. Mae'r manylion hyn yn hynod bwysig, wrth gwrs, er mwyn gwerthfawrogi'r darlun cyflawn! Fydd o chwaith ddim yn hoff iawn o’r sgwrsio defodol sy'n dilyn cyfathrach flysig, wel hefo Rhian Auronwy beth bynnag. Be wedyn am y cymeriadau eraill sy’n britho’r nofel: y nain ac Elena Pritchard, Mrs Creirwy Davies, Miss Marian Harries, ac wrth gwrs Ronald Parry’r hwrgi.

Mae'r nofelydd a’r addasydd ill dau wedi cael modd i fyw, dybiwn i, gyda’r holl gymeriadau, a’r iaith yn yr addasiad yn hollol glodwiw a byw. Dyna luchio rhyw gliwiau bach tuag atom bob yn hyn a hyn ynglŷn â phwy yn union lindagodd ein harwres. Ydi, mae Nell fostfawr, yr iâr y mae'r cywion yn ei chael hi'n anodd byw ar ei hôl, yn gadael ei buchedd dan ormes darn o weiren. Ond pwy, pwy afaelodd yn y deupen? Bechod, fe ddatryswyd popeth yn rhy hawdd o beth coblyn, wel . . . hwyrach.

Mi gewch chi sbort hefo hon. Darllenwch hi hefo meddwl agored led y pen, achos dyn a ŵyr be'n union sy'n mynd ’mlaen rhwng eich pedair wal gaeedig chithau!

Elin Mair

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch