Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ffrwd Ceinwen
William R. Lewis
ISBN: 9780948469725 (0948469722)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2000
Cyhoeddwr: Gwasg Taf, Caergybi
Fformat: Clawr Meddal, 156 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Drama gomisiwn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Ynys Môn 1999 yn delio â chymhlethdod bywyd, wrth bortreadu tyndra a gwrthdaro rhwng cymeriadau sy'n chwilio am dawelwch meddwl a maddeuant am gamgymeriadau'r gorffennol.

The play commissioned for the 1999 Anglesey National Eisteddfod of Wales dealing with the complexity of life in a portrayal of the tensions and conflicts between the characters who are searching for peace and forgiveness for past mistakes.
Fel actores rwyf bob amser yn falch pan ysgrifennir rhannau newydd da sy’n cyfoethogi'r stoc o gymeriadau i’w dehongli a’u perfformio. Taswn i’n actor o ddyn mi fyddwn i'n hynod falch o gael yr her o gyflwyno o leiaf dau o chwe chymeriad y ddrama hon. Llwyddwyd i greu dau gymeriad diddorol a gwrthgyferbyniol ym Meilyr, yr ysgolhaig dwys, a Barry, y mentrwr byrbwyll.

Gwyddonydd yw Meilyr, sydd ym myd dyrys geneteg gan orfod brwydro â’r posibilrwydd nad yw holl ymchwil a darganfyddiadau gwyddonwyr ar sut i 'wella' bywyd dynoliaeth yn gorfforol, yn ateb unrhyw gwestiynau am ddirgelion mwy megis creadigolrwydd a dioddefaint. Mae gwead cain y cymeriad yn mynnu sylw – mae ganddo obsesiwn â 'dirgaledda' ei gyfrifiadur; mae ganddo enw am fod yn sych a rhesymegol – eto gwelwn ef yn gweithredu’n fyrbwyll; ganddo fo mae’r wybodaeth am gân olaf ei dad, darn olaf jig-so teuluol sy’n ein hatgoffa o’r ymdrech fawr i ganfod llun cyflawn o’r geno dynol.

Yn Barry cawn gymeriad sy’n ymddangos yn arwynebol a phlwyfol, ond sy’n datblygu i fod yn deimladwy a thrasig – wedi colli ei fab ei hun mae’n crefu am i’r plentyn yn y ddrama gael y dyfodol mae’n ei haeddu, eto mae Barry yn peryglu dyfodol hapus iddo'i hun trwy dwyllo’i gariad ac 'adeiladu ar gors' yn llythrennol ac yn drosiadol. Yn y ddadl 'eneteg' mae’n drosiad o sut y gall newid bwriadol achosi problemau. Caiff yr agwedd grefyddol ar y ddadl ei llais yng nghymeriad Rhys, yr offeiriad – ond llwyddir i osgoi safbwynt ystrydebol yma eto trwy inni weld offeiriad sydd â’i ffydd ei hun wedi’i sigo gan ddadleuon gwyddonol.

Mae sylw’r gynulleidfa’n cael ei sianelu at gymeriad anweladwy’r ddrama – Ffrwd Ceinwen y teitl sydd yng ngwaelod yr ardd. Clywn hynt a helynt yr ymgais i newid y ffrwd naturiol yn llyn artiffisial – a hwnnw'n drosiad o’r ddadl dros neu yn erbyn ymyrraeth yn nirgelion geneteg. Yn amlwg, nid oes dewis ond clywed, yn null y Theatr Roegaidd, trwy enau’r cymeriadau, am yr hyn sy'n digwydd i’r ffrwd – ond mae’r ffrwd yn haenen bwysig yn adeiladaeth y ddrama er hynny.

Pe bawn i am weld bai ar y ddrama, yn y diffyg sylw i’r ddelwedd weledol y byddai hwnnw. Mae’r cyfan yn dibynnu ar y trosiad anweladwy neu glywadwy – y ffrwd, a’r gerddoriaeth sy’n cael ei hailadrodd yn fynych yn ystod y ddrama. Eto, mae’n debyg y gallai cyfarwyddwr creadigol oresgyn hyn.

Rhaid dweud mai braf o beth yw gweld cyhoeddi drama mor goeth ei hiaith a swmpus ei thema, a hynny gyda rhagarweiniad a fydd yn fendith i sawl myfyriwr drama. Gobeithio y caiff ei gweld eto ar lwyfan cyn hir – ond tybed a gaiff gynhyrchiad proffesiynol arall, gyda gofynion cast mor fawr?

Mari Rhian Owen

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
John Gwilym Jones - ...
 
£2.50
 
Prynwch
Moeseg Gristnogol Gyfoes ...
Noel A. Davies
£6.95
 
Prynwch
Seren Classics: The Plum ...
John Gwilym Jones
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch