Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Be' O'dd Enw Ci Tintin?
Aled Jones Williams
ISBN: 9780954039837 (0954039831)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2003
Cyhoeddwr: Theatr Bara Caws, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 123x182 mm, 54 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Drama gyfoes gydag iaith gref, i bedwar cymeriad, yn dilyn ymchwiliad i farwolaeth hen wraig, gan fardd coronog Eisteddfod Genedlaethol 2002.

A contemporary play with strong language for four characters, following an enquiry into the death of an old lady, by the 2002 National Eisteddfod crowned bard.
Stori syml a geir yn be’ o’dd enw ci tintin? – llofruddiaeth, stori dditectif, ychydig o awgrym o gariad a digon o gyfeirio at ryw. Ond o dan y symlder yna mae'r ddrama yn berwi – fel llosgfynydd mud o rwystredigaethau, poenau seicolegol ac unigrwydd. Er symlder y stori, mae straeon ei chymeriadau yn gymhlethach o lawer; ceir ynddi ddatblygiad a dadleniad ara deg o gymeriadau cwbl gyffredin – tri aelod o'r heddlu ac un wraig ganol-oed ddi-briod. Ond fe adeiladir pob un ohonynt, yn fygythiol gelfydd, yn raddol i greu delweddau unigol o'r stad ddynol. Mae eu geiriau fel petaent yn haenau ychwanegol o baent ar gynfas, darnau bach o liwiau tywyll ar ben ei gilydd. Mae'r awdur yn ein tywys, am yn ail, o wacter realaeth y cymeriadau i boen eu hatgofion am yr hyn a fu neu a allai fod wedi bod, o uniongyrchedd y foment ddiflas i dristwch dyheadau anghyraeddadwy – a hyn oll mewn deialog sy'n ymddangos, ar yr olwg gyntaf, yn arwynebol a ffwrdd-â-hi. Ond ceir hefyd ddefnydd o elfennau eraill sy'n codi'r ddrama uwchlaw lefel stori lofruddiaeth gyffredin: ceir rhythmau penodol yn y golygfeydd amrywiol; cyfeiriadau at elfennau clasurol, at ffilmiau cyfoes ac at lenyddiaeth pulp; y monologau hunanddadlennol rhwng y deialogau heriol; y defnydd o wrthbwynt eironig rhwng pethau cwbl ddibwys a darganfyddiadau emosiynol ysgytwol; disgrifiadau o'r cymeriadau a'u seicoleg wrth i'r cymeriadau eu hunain ddisgrifio profiad neu ddigwyddiad; defnydd penodol o dafluniadau a cherddoriaeth; a'r cwbl lot yn frith o one-liners gogleisiol treiddgar, megis ‘...Jim...cul-de-sac o enw…’

Dim ond wrth geisio olrhain hanes y cymeriadau mae'r darllenydd yn sylweddoli fod pob cymeriad arall y cyfeirir ato neu ati un ai ar goll neu wedi marw ac yn bodoli ar yr un lefel â'r cymeriadau ffilm y cyfeirir atynt – fel rhithiau anghyffyrddadwy. Mae'r pedwar cymeriad yn y ddrama yn gaeth mewn rhyw gyfanfyd microcosmig diemosiwn, digyfathrebu, digariad a gwag. Mae cyfeiriadau at eu rhywioldeb a'u harferion rhywiol yn rhan o'r gwacter unig yma – yn ganlyniad yn hytrach nag achos eu bywydau bregus. Nid dim ond yr awyrgylch y mae'r cymeriadau yn bodoli ynddi hi sydd yn crafu ein nerfau – a'n cydwybod – ond, yn ogystal, yr awyrgylch y tu fewn i'r cymeriadau; maent fel petai ar goll ynddynt eu hunain a'u gorffennol sydd wedi creu'r arswyd o fodolaeth fewnol.

Gellir cymharu'r ddrama â nifer helaeth o gampweithiau mewn sawl genre –arlunweithiau Francis Bacon, cerddoriaeth weddigar Arvo Pãrt, Bosch, wrth gwrs, a Camus. Ond, fel pob un o'r rheiny, campwaith a ddeillia o ddiwylliant a chymdeithas benodol yw'r ddrama hon a'i hawdur yn dangos ei ddealltwriaeth o drigolion y gymdeithas honno a'i gariad tuag atynt. Mae ’na sôn nad yw dramâu barddonol yn berthnasol i'r oes sydd ohoni. Mae drama Aled Jones Williams yn gwrthbrofi hyn.

Jeremy Turner

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rhyfedd y'n Gwnaed
John Gwilym Jones
£6.00
 
Prynwch
Deg Drama Wil Sam
Wil Sam
£7.50
 
Prynwch
Maes Terfyn
Gwyneth Glyn
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch