Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Bardd yr Awen Barod - Gwilym Deudraeth a Theulu Cambrian View
Trefor Edwards
ISBN: 9780954049010 (0954049012)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Llewitha, Abertawe
Fformat: Clawr Meddal, 147x207 mm, 87 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £6.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hanes bywyd William Thomas Edwards, sy'n cael ei adnabod yn well trwy ei enw barddol, Gwilym Deudraeth, a'i deulu oedd yn byw yn Cambrian View, Penrhyndeudraeth.

The life story of William Thomas Edwards, who was better known by his bardic name, Gwilym Deudraeth, and his family who lived in Cambrian View, Penrhyndeudraeth.
Gellir dadlau fod Gwilym Deudraeth yn gymeriad yr oedd gwir angen bywgraffiad ohono. Mae’n enw cyfarwydd ond ychydig yw’r wybodaeth gyffredinol am ei fywyd. Mae’n debyg mai’r cyfan sydd yn wybyddus yw ei fod yn awdur englynion tafarn a rhai parchus cofiadwy, fod ganddo broblem diod a’i fod wedi treulio rhan helaeth o’i oes yn Lerpwl.

Cyhoeddwyd y gyfrol hon i ledaenu’r wybodaeth am Gwilym a’i chwaer Fanny Edwards, ynghyd â hanes aelodau eraill o deulu Cambrian View, Penrhyndeudraeth. Mae awdur y gyfrol yn nai, yn fab i frawd iddynt, a haedda ganmoliaeth am fynd ati i ysgrifennu’r gyfrol ar ei liwt ei hun ac i Wasg Llewitha am ei chyhoeddi.

Cymysg yw llwyddiant yr awdur i gyflwyno’r hanes. Cawn ganddo ddarlun argyhoeddiadol o unigolyn mewnblyg a diffygion yn ei gymeriad. Bu’n achos gofid a phryder i’w deulu gartref ac i’w wraig a’i blant yn ystod ei gyfnod ar lannau Mersi. Gwrthryfela yn erbyn yr amodau a wnaeth. Nid oedd yn barod i dderbyn y cyfrifoldeb o weithredu fel y penteulu yn ystod absenoldeb y tad oedd yn gapten llong, ac yn sicr ddim yn dilyn ei farwolaeth. Dianc a wnaeth ac ychydig a fu ei gysylltiad â’i deulu gartref yn dilyn hynny. Rhagoriaeth y cofiant yw’r dadansoddiad graenus o gymeriad Gwilym Deudraeth.

Dioddefa’r gyfrol yn anochel oherwydd y prinder deunyddiau a fyddai wedi galluogi ymhelaethu mwy ar yr hanes. Yr unig gasgliad o lythyrau sydd ar gael yw’r rhai a yrrodd Gwilym Deudraeth at ei gyfaill J.W. Jones o Danygrisiau sydd ar gadw yn Llyfrgell Prifysgol Bangor. Gan i Gwilym Deudraeth gyhoeddi ei Atgofion mor gynnar â 1906, cronicl o’i ieuenctid yn anochel a geir ynddo. Cyhoeddwyd dwy gyfrol o farddoniaeth y bardd – ’Chydig ar Gof a Chadw a gyhoeddwyd yn 1926 a’r Awen Barod yn 1943, dair blynedd wedi ei farwolaeth. Dyfynna’r awdur o’r ail gyfrol gan gyfyngu ei hun i’r cyfansoddiadau parchus. Hoffwn pe bai wedi cynnwys yr englyn anfarwol (o’r dosbarth arall) i’r Canada Doc Lerpwl sydd yn datgan yn hollol ddiamwys lle dylai’r parchus frenin (a ddaeth i’w agor yng nghanol y tri degau) ei roi.

Pennod a geir ar Fanny Edwards.Yn wir gellir dadlau ei bod yn haeddu cyfrol deyrnged ei hun fel cydnabyddiaeth o’i llafur fel athrawes ysbrydoledig yn ysgol Penrhyndeudraeth a’r holl lenyddiaeth plant a gynhyrchodd.

Ym marn Trefor Edwards, ‘carchar oer’ oedd dinas Lerpwl iddo ond yr argraff a gaiff rhywun yw na fu‘r dau ddegau a’r tri degau yn gyfnod o ddiflastod llwyr i Gwilym Deudraeth. Gwelir llun ohono ymhlith criw o eisteddfotwyr yn amlwg yn mwynhau ei hun a dyfynnir disgrifiad ohono gan Tecwyn Lloyd a’i gwelodd mewn eisteddfod yn ei wasgod wen yn ystod y cyfnod yma yn parablu’n ffraeth a gwybodus gan hoelio sylw’r cwmni. Trueni na fyddai mwy o’i gyfoeswyr wedi cofnodi eu hatgofion.Yn y cyfamser rhaid diolch i Trefor Edwards am ei gymwynas yn croniclo’r hyn oedd yn wybyddus iddo.

Dewi Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Llafar Gwlad: 87. ...
William Davies
£6.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch