Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
O Gwrw i Gestyll
Dafydd Meirion
ISBN: 9780954958169 (0954958160)Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2005Cyhoeddwr: Llyfrau Llais
Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £5.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o bytiau o wybodaeth yn ymwneud a Chymru, wedi'u gosod yn nhrefn yr wyddor. Cyfrol ysgafn ei naws sy'n cynnig pob math o ffeithiau am y wlad, ei phobl a'i thraddodiadau - megis Bara Brith, Corau Meibion, Dylan Thomas, Meibion Glyndwr, a'r Wyddfa. Anhepgor i aelodau tim cwis tafarn.

A collection of information about Wales, put in alphabetic order. A lighthearted compilation which offers facts of all sorts relating to the country, its people and its traditions - such as Bara Brith, Male Voice Choirs, Dylan Thomas, Meibion Glyndwr, and Snowdonia. An essential for members of a pub quiz.
Bydd O Gwrw i Gestyll yn llyfr anhepgor i unrhyw un sydd am ehangu ei wybodaeth am Gymru. Os mai chwilio am ffeithiau hanesyddol ydych chi, neu dim ond am ychydig o hwyl, maen llyfr syn hawdd pori ynddo ac rwyn siŵr y bydd plant yn ei fwynhau gymaint r oedolion.

Wrth ddarllen y llyfr hwn, cefais fy nharo mor ddiddorol (ac od!) yw Cymru. Am wlad sydd gyn lleied ei maint a phoblogaeth, does dim amheuaeth fod gennym lawer i fod yn falch ohono. Maer ffeithiau'n amrywio or hanesyddol ir chwedlonol, or gwallgof ir gwleidyddol, ac fe gawn ni hanes nifer o enwogion yn ogystal.

Wyddoch chi mai Bragdy Gwynant, ger Aberystwyth, ywr bragdy lleiaf yn y byd? A beth am gennin – symbol cenedlaethol y Cymry? Chredwch chi fyth mai Dewi Sant a orchymynnodd iw filwyr wisgo cennin fel cuddwisg pan oeddynt yn brwydro yn erbyn y Sacsoniaid mewn cae o gennin!

Adroddir nifer o hanesion Cymry alltud a ddaeth i enwogrwydd dramor, fel y gangster Murray Humphreys a oedd yn ddirprwy i Al Capone. Honnir hefyd i John Kerry, a fethodd yn etholiadau arlywyddol America yn 2004, fod gwreiddiau yn Ninbych-y-pysgod. Ochr yn ochr hyn mae yna rysit ar gyfer Bara Brith!

Cefais esboniad, or diwedd, i rywbeth oedd wedi bod yn fy mhoeni ers blynyddoedd. Pam fod y Royal Welch Fusiliers wedi ei sillafu fel hyn? Yr ateb, maen debyg, yw ir Frenhines Victoria gamsillafur teitl ac nad oedd gan neb galon iw chywiro. Pytiau bychan fel hyn syn gwneud y llyfr hwn yn werth ei ddarllen.

Mae hin anodd dychmygu sut y llwyddodd Dafydd Meirion i gasglu ynghyd gynifer o ffeithiau o gynifer o feysydd gwahanol, ond y canlyniad yw llyfr syn gryn dipyn o hwyl a sbri ond a fydd hefyd yn help i unrhyw un sydd am greu argraff mewn cwis tafarn.

Seiriol Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Llyfrau Cwis: ...
Meinir Pierce Jones
£2.95
 
Prynwch
It's Wales: Welsh Quiz Book
Jim Green
£2.95
 
Prynwch
So You Think You Know ...
Matthew Jones
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch