Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llywelyn Fychan: Ysgol yr Ynfydion
David De Thuin
ISBN: 9780955136627 (0955136628)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2006
Cyhoeddwr: Dalen, Tresaith
Darluniwyd gan David De ThuinAddaswyd/Cyfieithwyd gan Alun Ceri Jones.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Caled, 303x226 mm, 48 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Sgôr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Mae Llywelyn Fychan yn grwtyn bach â dychymyg byw, sydd wrth ei fodd yn byw yn y wlad ar gwr y goedwig. Bob dydd mae'n cerdded i'r ysgol yn y dre gerllaw, lle mae un o'i ffrindiau'n troi'n od dros nos. Mae Llywelyn yn benderfynol o fynd at wraidd y mater. Ai'r brifathrawes sydd ar fai, neu ydy'r rheswm yn celu'n ddwfn yn y goedwig?

A little kid with a vivid imagination, Llywelyn Fychan loves living in the countryside not far from the woods. He walks every day to school in the nearby town, where one by one his mates mysteriously turn weird. Llywelyn sets off to discover what's going on. Is it the headmistress who's to blame, or does the reason lie hidden in the forest?
Mae Llywelyn yn byw ger y goedwig ac yn hapus iawn ei fyd. Ond daw disgyblion newydd i’w ysgol, ac mae pethau’n dechrau newid – pam mae ei ffrindiau mor ddieithr? Ai’r brifathrawes filain sy’n gyfrifol? Rhaid i Llywelyn droi’n dditectif.

O safbwynt Llywelyn y mae’r stori’n cael ei hadrodd. Mae ei deulu – ei fam hynod bert, ei dad hynod brysur a’i chwaer hynod hyll, ynghyd â’i ffrindiau, yn gymeriadau hoffus. Ond mae yma gymeriadau hefyd sydd yn ddychrynllyd ac yn atgas. Ceir adlais pendant o ddiwylliant gwerin Cymru yn eu henwau rhyfeddol: Morgegog Cacmwri, Efsnichyn, Ysbaddaden Benfawr a’r gwyddonydd Doctor Myddfai.

Stori ar ffurf stribed cartŵn ydy hon, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn Ffrangeg. Mae’r math yma o lyfr, wrth reswm, yn dibynnu ar luniau manwl, lliwgar, a dydy’r gyfrol yma ddim yn siomi. Â hyn yn bell i ddenu a chadw sylw’r darllenydd.

Mae yna lawer iawn yn digwydd, ond does dim gormod o ddarllen – gyda’r lluniau’n arwain y darllenydd trwy’r stori. Mae’r swigod geiriau yn glir, a rhaid cofio mai adlewyrchu’r iaith lafar a wna cartŵn ac felly mae yma dipyn o dafodiaith ac iaith sgyrsiol, er enghraifft, ‘ishe’, ‘chwilmentan’, ‘washi’, a hoff ymadrodd Llywelyn – Jiws Piws!

Gyda’r stori fywiog, cymeriadau digri ac ambell olygfa reit erchyll, bydd y gyfrol yn siŵr o apelio at ddarllenwyr rhwng 8 a 12 oed.

Mererid Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Gwybodaeth Bellach:
Antur o stori stribed i blant 8+, addasiad o'r Ffrangeg gwreiddiol gan David de Thuin o wlad Belg.
Rhoddodd Andrew Owen o Llundain i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mwynhaodd fy meibion 5 a 7 oed y llyfr 'ma. Mae'n ddigon hawdd i'w ddarllen (ail iaith) ac yn ddoniol. Gobeithio bydd Dalen yn cyfieithu'r anturiaethau eraill."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Gwaed Oer: Gwendeg
Nicholas Fisk
£1.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch