Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Derwyddon, Y: Dirgelwch yr Ogam
Jean-Luc Istin, Thierry Jigourel
ISBN: 9780955136634 (0955136636)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2006
Cyhoeddwr: Dalen, Tresaith
Darluniwyd gan Jacques LamontagneAddaswyd/Cyfieithwyd gan Alun Ceri Jones.Fformat: Clawr Caled, 322x230 mm, 48 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £9.99 
Ein Pris: £6.99 
Rydych yn Arbed: £3.00 (30.0%) 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Y 5ed ganrif yw Oes y Seintiau, ac mae'r hen ffydd yn gwanychu tra bod crefydd newydd yr Eglwys Geltaidd yn sefyll yn gadarn yn erbyn yr hen ffordd o addoli. Dyma lle mae Gwynlan, Derwydd ola Llydaw, a'i ddisgybl Taran yng nghanol ymgiprys milain yn erbyn mynachod y ffydd newydd. Daw cyhuddiadau di-ben-draw o bob cwr, ond mae'r hen dduwiau wrth law i gynorthwyo'r cyfiawn.

In the 5th Century Age of the Saints, the Old Religion is dying and the new faith of the Celtic Church is a powerful adversary. Gwynlan, the last of the Druids, and his apprentice Taran are caught in a mysterious battle for survival against the monks of the new faith. Accusations are rife, but the old gods are at hand to assist the righteous.
Gyda dim ond cip cyflym ar y clawr caled deniadol, fe wyddwn fod hwn yn llyfr gwahanol ir arfer. Addasiad gan Alun Ceri Jones or Ffrangeg ywr nofel graffig, gyffrous hon. Fel y crybwyllir yn y Cyflwyniad, nid cofnod hanesyddol o Oes y Seintiau a geir yma, ond maer cymeriadau ar digwyddiadau wedi eu hysbrydoli gan hanes y bumed ganrif yn ogystal chwedloniaeth. Maer awdur wedi rhoi gwedd Gymreig ir cymeriadau ar lleoliadau.

Y gyfrol gyntaf yw hon mewn cyfres am y derwyddon, a cheir yma stori wedi ei hadrodd yn ddeheuig mewn lluniau trawiadol, a thywyll ar adegau, ac iaith lafar hawdd ei darllen. Maen dangos y cysylltiad cryf rhwng y gwledydd Celtaidd ac mae esboniadau effeithiol ac addysgiadol am darddiad rhai or cymeriadau ar lleoliadau, e.e. Yr Esgob Garmon a arweiniodd y Brythoniaid yn erbyn y Saeson, ac Ynys Friad oddi ar arfordir Llydaw lle sefydlwyd sawl mynachlog gan seintiau o Gymru.

Maer storin dechrau drwy sn am farwolaeth dau fynach mewn amgylchiadau amheus a chawn ein tynnu i mewn wedyn i ddirgelwch ysgrifen ogam, sef ysgrifen sanctaidd y derwyddon, a symbol y triban, a oedd ar eu cyrff. Mae Taran a Gwynlan yn dod iw helpu i ddatrys y dirgelwch wrth i fynach arall, Tudwal, gael ei ladd mewn modd erchyll. Cawn weld y gwrthdaro cyffrous a gwaedlyd rhwng y mynachod ar derwyddon ac maer dirgelwch yn dyfnhau wrth i destun sanctaidd gael ei ddarganfod yn ystafell Tudwal.

Maer storin dod i ben yn ddisymwth braidd, ond caiff ei pharhau yn y gyfrol nesaf yn y gyfres. Nid oeddwn yn credu y byddair llyfr at fy nant in bersonol, ond maen rhaid i mi gyfaddef fy mod yn edrych mlaen at ddarllen y llyfr nesaf er mwyn datrys y dirgelwch. Ac mae hynnyn siŵr o fod yn arwydd o stori dda!

Meinir Edwards

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Dyma gyfrol gyntaf cyfres gothig iasoer wedi ei lleoli yn Oes y Seintiau yn y 5ed ganrif. Mae cynnwrf ar draws tiriogaethaur Brython, gydag Ymerodraeth Rhufain yn gwanychu a gwrthdaro rhwng pobloedd a chredoau hen a newydd. Mae gorthrwm yr Eingl-Saeson tuar dwyrain yn sbarduno nifer or Brythoniaid i sefydlu gwladfa newydd Llydaw yn Armorica yng ngwlad Gl. Yn cyrraedd yn eu sgil mae arweinwyr ysbrydol yr Eglwys Geltaidd y mynachod ar grefydd newydd yn darogan tranc yr hen ffydd oedd yn gweld einioes a bywyd yn y coed a natur. Ond erys yr hen draddodiadau yn ddiysgog yn erbyn y newydd, a gyda hynny mae Gwynlan, Derwydd ola Llydaw, ai ddisgybl Taran yn cael eu hunain yng nghanol ymgiprys milain yn erbyn mynachod yr Eglwys. Daw cyhuddiadau o lofruddiaeth, aberth dynol a dewiniaeth o bob cwr.

Mae hon yn nofel graffeg iasoer ar gyfer pobol yn eu harddegau ac oedolion, yn parhau bwriad Dalen i gyhoeddi straeon stribed yn y Gymraeg ar gyfer darllenwyr o bob oedran.
Rhoddodd Evan John o Neath i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Llyfr gwych! Mae'r lluniau'n ddeniadol ac yn adlewyrchu'r cyfnod. Mae'r stori'n dda, a'r cyfieithiad yn wych hefyd! Er hynny, mae'n gallu bod yn galed i'w ddarllen weithiau. Dwi ddim yn gallu aros am y llyfr nesaf!! A great book! The pictures are appealing and true to the era. The story is great, and the translation is great too! Nevertheless, it can be difficult to read at times. I can't wait for the next book!! Evan John (13) "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Beibl Cymraeg Newydd, Y - ...
 
£17.50
 
Prynwch
Welsh Phrases for Learners
Leonard Hayles
£6.95
 
Prynwch
Brenin Arthur, Y
Gwyn Thomas
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch