Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llio! Y Dyddiadur Bach
Julien Neel
ISBN: 9780955136658 (0955136652)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2007
Cyhoeddwr: Dalen, Tresaith
Darluniwyd gan Julien NeelAddaswyd/Cyfieithwyd gan Alun Ceri Jones.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Caled, 294x217 mm, 48 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori stribed am ferch yn ei harddegau sy'n byw mewn fflat gyda'i mam yn y ddinas. Mae ei mam bob amser yn brysur, a phan mae dyn cymwys yn symud i mewn drws nesa', mae Llio yn dechrau cynllwynio! Mae Llio ei hun a'i bryd ar fachgen annwyl sy'n byw ar draws y stryd.

A cartoon strip about a teenager who lives with her mother in a flat in the city. Her mother is always busy, but when an eligible bachelor moves in next door, Llio puts her plan into place to get her mother a love interest. Llio herself has got her eye on a cute boy who lives over the road.
Ar yr olwg gyntaf, ymddengys efallai mai llyfr ar gyfer merched iau ydy hwn – gyda chartŵn ciwt, a llawer o binc ar y clawr caled. Ond mae’n gamarweiniol; stribed cartŵn ydyw sydd yn addas, o ran iaith a chynnwys, i blant hŷn yr ysgol gynradd ac arddegwyr ifanc.

Y tu mewn i gloriau’r llyfr, cawn sgribls lluniau a disgrifiadau Llio o’r bobl bwysig yn ei bywyd – ei Mam, Menna ei ‘ffrind penna’, Rhisiart a Trystan. Mae gan Llio a’i mam berthynas agos ac mae’r gyfrol yn tynnu sylw at ba mor debyg y gall y ddwy fod – yn ogystal â’u dyheadau tebyg i gael ‘sboner’.

Daw’r stori o safbwynt merch yn ei harddegau, felly ceir tipyn o hiwmor. Hobi Mam Llio ydy chwarae gêmau cyfrifiadur a chawn olygfeydd lle y mae hi'n gwylltio Llio trwy ymddwyn fel plentyn. Ond ceir hefyd stori sydd ym myd real pobl ifanc heddiw – yn trafod beichiogrwydd, perthynas, cariad a chyngor seiciatrydd.

Mae’n stori fywiog lle mae yna lawer iawn yn digwydd, ond does dim gormod o waith darllen. Ceir yma luniau deniadol a lliwgar fydd yn denu a chadw sylw’r darllenydd.

Mae iaith y stori'n uchelgeisiol mewn mannau – wrth ddyfynnu Saunders Lewis a chyfansoddi drama swreal, ond mae yma hefyd adlewyrchiad o iaith bob dydd y cymeriadau, ar ffurf bratiaith a thafodiaith. Mae hyn yn gwneud y testun yn real ac yn fyw, ac eto bydd yn herio’r darllenydd cydwybodol sy’n mynd ati i ddarllen pob gair. Wedi dweud hyn, mae yma lawer o luniau heb swigod geiriau, ac felly mae’r stori’n hawdd i’w dilyn.

Mae darllen am yr hyn sydd yn digwydd i Llio bron fel gwylio opera sebon – mae’n adlewyrchu ei bywyd bob dydd gyda hiwmor. Gyda’r stori fywiog a'r cymeriadau digri, bydd y gyfrol yn siŵr o apelio at ferched tua 9 i 13 oed.

Mererid Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Merch ifanc hoffus yn ei harddegau yw Llio. Mae'n byw gyda'i mam mewn fflat yn y ddinas, ac mae'r ddwy yn ffrindiau mawr. Ond mae ei mam â'i phen yn y cyfrifiadur drwy’r amser, neu’n chwarae gêmau fideo byth a hefyd, a byth yn cwrdd â neb o’r tu fâs. Pan ddaw cymydog newydd i fyw yn y fflat drws nesa, mae Llio yn bachu ar y cyfle i sicrhau bod gan ei mam ramant yn ei bywyd. A beth am Llio ei hun? Mae hithau â'i llygaid ar fachgen ifanc hefyd... ond ych a fi! Mae e'n pigo'i drwyn!

Awdur ac arlunydd y gyfrol yw Julien Neel, ac enillodd y gyfrol wreiddiol yn Ffrangeg Wobr Ieuenctid Gŵyl Straeon Stribed Angoulême yn 2005. Mae'r stori yn un rhamantus – i ferched yn bennaf – ac yn cyflwyno anwadalrwydd bywyd beunyddiol merch yn ei harddegau mewn modd difyr a chelfydd.
Gwobrau:
Gwobr Ieuenctid Gwyl straeon Stribed Angoulême 2005
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Remember No More
Jan Newton
£8.99
 
Prynwch
Walking with Welsh ...
Graham Watkins
£6.50
 
Prynwch
Wales and the First World ...
Nick Shepley
£2.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch