Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mae Pawb yn Mynd ar Saffari - Taith Gyfrif drwy Tanzania
Laurie Krebs
ISBN: 9780955265914 (0955265916)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2007
Cyhoeddwr: Llyfrau Barefoot Cymru Cyf, Caerdydd
Darluniwyd gan Julia CairnsAddaswyd/Cyfieithwyd gan Mererid Hopwood, Elin Meek.Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1/2 Fformat: Clawr Meddal, 247x255 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £6.99 
Ein Pris: £4.99 
Rydych yn Arbed: £2.00 (28.6%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr cyfri difyr wedi ei ddarlunio'n dda, ac yn cynnwys ffeithiau am anifeiliaid, map ac arweiniad. Mae'r llyfr yn hyrwyddo dealltwriaeth o ddiwylliant sy'n wahanol iawn i'r un gorllewinol mewn ffordd fywiog sy'n ennyn ymateb.

A well-illustrated counting book containing facts about the animals, a map and a guide. The book explores and promotes a culture that is very different from western society in a thought- provoking and lively way.
Dyma lyfr cyfrif unigryw iawn a hynod ddeniadol. Nid yn unig y maen addas ar gyfer plant bach iawn syn dysgu enwau anifeiliaid ac yn dysgu cyfrif, ond mae hefyd yn apelio at rai llawer hŷn oherwydd y cefndir ar wybodaeth am Tanzania, yn nwyrain Affrica. Llyfr perffaith iw ddarllen felly os oes amrediad oed yn y teulu.

Rydym yn ymuno ag Arusha, Mosi, Tunmpe au ffrindiau o lwyth y Maasai wrth iddynt fynd am dro, ac wrth inni gyfrif yr anifeiliaid, gellir dysgur rhifau hefyd yn Swahili gyda hwy. Maer ailadrodd patrymau brawddeg, yr odli ar rhythm oll yn bleser iw darllen, ar addasiad yn benigamp.

Prin iawn ywr llyfrau ffeithiol yn Gymraeg i blant bach, ond yng nghefn y llyfr hwn ceir map a gwybodaeth am Tanzania, yr anifeiliaid a llwyth y Maasai sydd yn gwneud hwn yn gyfeirlyfr ffeithiol, gwych i blant. Ceir ynganiad ac ystyron yr enwau a geiriau Swahili hefyd, a thrwy roi cyflwyniad ir plant i ieithoedd a diwylliant gwahanol, maer llyfr hwn yn cynnwys elfen ryngwladol na cheir mewn llawer o lyfrau Cymraeg.

Gwenllan Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 31. Y ...
Gareth Edwards
£7.95
 
Prynwch
Feipen Enfawr, Y
Aleksei Tolstoy
£5.99
 
Prynwch
Aeth Mam-gu i'r Farchnad
Stella Blackstone
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch