Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cofio John FitzGerald, O. Carm. (1927-2007)
ISBN: 9780955269714 (0955269717)Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2010Cyhoeddwr: Gw. Disgrifiad/See Description
Golygwyd gan Iestyn Daniel Fformat: Clawr Meddal, 280x215 mm, 118 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael trwy'r cyhoeddwyr yn unig Ein Pris: £10.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol sy'n cynnwys teyrngedau, atgofion, erthyglau ysgolheigaidd ar wahanol bynciau ac ambell gerdd, gan gynnwys erthygl Saesneg, englyn a haiku Cymraeg. Cyhoeddwyd gan y Cylch Catholig. Ar gael oddi wrth Sue Roberts, Y Cylch Catholig, 145 Heol Cyncoed, Caerdydd, CF23 6AG. Ffôn: 02920 751 921.

A medley of tributes, remembrances, scholarly articles on varying subjects and the occasional poem, including an English article, an 'englyn' and a Welsh haiku. Published by Y Cylch Catholig. Available from Sue Roberts, Y Cylch Catholig, 145 Heol Cyncoed, Caerdydd/Cardiff, CF23 6AG. Tel: 02920 751 921.
John FitzGerald was probably the most distinguished British Carmelite friar of the twentieth century nid fy ngeiriau i ond eiddo Wilfrid McGreal, un o benaethiaid ei urdd, yn y gyfrol goffa gyfoethog hon syn nodi cyfraniad y diweddar John FitzGerald. Gwyddai cenedlaethau o fyfyrwyr Aberystwyth amdano fel darlithydd athroniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, dehonglydd par excellence o waith Aristotlys a chaplan Catholig Prifysgol Aberystwyth. Gwyddair beirdd amdano fel Ieuan Hir, gwyddai aelodau Adran Athroniaeth Urdd y Graddedigion amdano fel un ou colofnau cadarnaf ar ffyddlonaf yn eu cynhadledd flynyddol, a gwyddai eisteddfodwyr amdano fel y gŵr rhadlon talfryd a fyddain barod bob amser am sgwrs hamddenol ym mhabell y Cylch Catholig, neu yn ddiweddarach ym mhabell yr Eglwysi ar y maes. Fel yr Esgob Daniel Mullins, awdur y rhagair ir gyfrol hon, roedd John yn ddolen rhyngom a Saunders Lewis. Ymgorfforai'r delfryd hwnnw or Gymru Gristionogol, Gatholig bid siŵr, ond diwylliedig a gwr, a fun gynhaliaeth i rai, a edmygwyd gan lawer ac a fun rym yng nghanol y ganrif or blaen yn arbennig. Mae nifer o'r ysgrifau yn dwyn hyn i gof: Harri Pritchard Jones, Carys Whelan, Daniel Huws, Dewi Jones DD (syn fwy hysbys i rai ohonom fel yr hen gyfaill Alun Idris), Llew Goodstadt a Mair Piette er enghraifft, tra bod ysgrifau eraill eiddo Pryderi Llwyd Jones, Lyn Lwis Dafis yn sn am ei gyfraniad eciwmenaidd iachus, gyda Meredydd Evans a Walford Gealy yn nodi natur sylweddol ei waith academaidd.

Yna ceir cyfraniad y beirdd: Alan Llwyd, Dafydd Pritchard, Daniel Huws a Dewi Jones. Yr hyn nad oedd yn hysbys i mi oedd cyfraniad John i fywyd ei urdd gweler sylw McGreal ar ben yr adolygiad hwn ai waith ymhlith athronwyr proffesiynol Lloegr.

Ymhlith y saith ysgrif Saesneg ceir dwy eithriadol ddadlennol gan Michael Durrant, athronydd o fri, a Paul Spilsbury sydd, yn ogystal bod yn faeth ir meddwl, yn dangos pa mor uchel oedd bri John yn eu plith. Hyfryd hefyd oedd darllen atgofion teuluol gan Mary Pryer, chwaer John, syn dwyn i gof fywyd y brawd arall a droes yn Gymro gwlatgar, sef y diweddar Dad Gregory FitzGerald. Petawn yn dewis dau gyfraniad o blith llawer a roes i mi wir fwynhad, dewiswn ysgrif Llew Goodstadt, a ddatgelodd y tensiynau gwirioneddol a fu yn y gymuned Gatholig ei hun rhwng y Cymry brwd ar mwyafrif a oedd yn ddibris, onid yn ofnus, or Gymraeg yng nghanol yr ugeinfed ganrif, ac yna ysgrif Walford Gealy syn datgan safbwynt na fyddai wrth fodd gwrthrych y deyrnged ond y byddai Karl Barth wedi ei ddeall ir dim! Rhwng popeth maer gyfrol hon, a llafur Iestyn Daniel fel golygydd, yn goffd teilwng i un a gyfoethogodd fywydau cynifer ohonom. Mae hiraeth mawr ar ei l.

D. Densil Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Dawn Dweud: John Morris-Jones
Allan James
£19.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch